تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور پاراگوئه

کشور پاراگوئه

هواپیمایی :

کشور پاراگوئه

کشور   پاراگوئه                           PARAGUAY

کشور پاراگوئه کشوری است محصور در خشکی ‘ واقع در مرکز جنوبی نیم قاره امریکای جنوبی که از شمال غربی و شمال به کشور بولیوی ‘ از خاور به کشور برزیل و از جنوب خاوری و جنوب و غرب به کشور آرژانتین محدود است.

____________________________________________

پایتخت کشور پاراگوئه

کشور پاراگوئه – نقشه کشور پاراگوئه

نام رسمی کشور پاراگوئه:                                    جمهوری پاراگوئه

نام محلی:                                                             پاراگوای

اسامی دیگر:                                                        ___

پایتخت کشور پاراگوئه:                                          آسونسیون

تاریخ استقلال کشور پاراگوئه:                            ۱۸۱۱/۵/۱۴       از اسپانیا

روز ملی کشور پاراگوئه:                                    چهاردهم ماه مه   روز استقلال

نوع حکومت:                                               جمهوری چند حزبی با ۲ مجلس قانونگذاری

رئیس حکومت:                                           رئیس جمهور ‘ لوئیس آنخل گونزالس ماچی ‘ از سال ۱۹۹۹  (از حزب کلرادو  به مدت ۵ سال  برای یکبار)

رئیس دولت:                                              رئیس جمهور ‘ لوئیس آنخل گونزالس ماچی ‘ از سال ۱۹۹۹  (از حزب کلرادو  به مدت ۵ سال  برای یکبار)

قوه مقننه:                                                قانون اساسی سال ۱۹۹۲ ‘ کنگره ملی متشکل از مجلس نمایندگان با ۸۰ عضو و مجلس سنا با ۴۵ عضو به مدت ۵ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی:         سازمان ملل متحد ‘  اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو  ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘آی آ دب’ مرکوسور

                                                  جمعیت کشور پاراگوئه

مساحت کشور پارگوئه:                              ۷۵۲’۴۰۶ کیلومتر مربع ( پنجاه و هشتمین کشور جهان)

جمعیت کشور پاراگوئه:                              ۰۰۰’۵۰۰’۵ نفر در سال ۲۰۰۰ ( صد و یکمین کشور جهان )

تراکم جمعیت:                                       ۱۳/۵ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                  ۹/۴ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                      ۵۴/۶%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):   ۲/۶%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                ؟

توزیع سنی(۱۹۹۸):                          زیر ۱۵ سال  ۳۹/۳%   ۲۹_۱۵ سال ۲۶/۲%       ۵۹_۳۰ سال ۲۷/۸%   بالای ۶۰ سال ۶/۷%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                      مرد ۵۰/۲۱%             زن ۴۹/۷۹%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                  زنان  ۷۶ سال       مردان ۷۱ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):         ۳۱/۶ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):     ۴/۹ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):   ۳۲/۳ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):      ۲۶/۷ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور پاراگوئه

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۶):                   بیماریهایدستگاه گردش خون ۱۶۳ نفر      بافت های بدخیم  ۵۳ نفر       حوادث و تصادفات ۴۸ نفر       بیماریهای مربوط به دستگاه تنفسی ۳۸ نفر    بیماریهای عفونی و انگلی ۲۹ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                                           ۴/۲ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                                         ۱۹۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                                 ۳/۹  نفر

میزان طلاق در هر هزار نفر:                                                 ؟

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                                              دورگه سرخ و سفید ۹۵%       سرخپوست ۲%     سفید پوست ۲%  اسیایی ۱%

دین(۱۹۹۰):                                                                       کاتولیگ ۸۸/۵%       پروتستان ۵%      دیگر ادیان ۶/۵%

زبان و خط:                                                                         اسپانیایی و گوارانی       خط: لاتین

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                                     سیوداد دل استه        سان لورنزو      لامباره           فرناندو دلامورا         کاپیاتا      انکارناسیون       پدروخوآن کابلرو

بنادر مهم کشور پاراگوئه:                                                    آسونسیون

                                               اقتصاد و دارایی کشور پاراگوئه

واحد پول کشور پاراگوئه:                                             گواراتی = ۱۰۰ سنتیمو      یک دلار= ۳۵۰۰ گواراتی         صد گواراتی =۲۲۹ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۹):                                                   ۰۱۱/۲’۴ میلیارد گواراتی

هزینه بودجه(۱۹۹۹):                                                   ۶۰۵/۸’۴ میلیارد گواراتی

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                          ۹۱۷۲  میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                               کشاورزی  ۲۴/۹%    صنعت ۲۶/۲%    خدمات  ۴۸/۹%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                                     (میانگین سالانه ۹۲_۷۹۸۷): ۵۱ میلیون دلار            ۱۹۹۸:  ۱۹۵ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                                                ۱۵۹۳ میلیون دلار

کمک های خارجی                                                      ۷۶+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):            ۱۶/۶%

نرخ تورم کشور پاراگوئه:                                                    میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰)  ۱۴/۶ %   متوسطه ۲۳/۲%    عالی ۶/۶%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                                      کاساوا ۰۰۰’۵۰۰’۳ تن            سویا ۵۰۰’۳۰۳’۳ تن   نیشکر ۲۷۰’۸۷۲’۲  تن  ذرت ۸۱۷۰۰۰ تن

پرتقال ۶۳۲’۲۳۰ تن    دانه پنبه ۲۸۳’۲۰۲  تن     وش پنبه ۱۲۰۰۰۰ تن  سیب زمینی شیرین ۳۶۵’۷۹  تن

کاربری زمین:                                                               کشاورزی  ۵/۶%            مرتع و چمنزار ۵۴/۶%      جنگل ۳۱/۶%    سایر موارد ۸/۲%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                                               گاو  ۰۰۰’۸۶۳”۹   راس          خوک ۰۰۰’۵۰۰’۲ راس

تولید چوب:                                                                ۰۰۰’۰۹۷’۸  متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):                                                  ۲۶۰۰۰ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                                    ۰۰۰’۰۰۰’۱۵  قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                                           ۴۵۰۰۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):                                         سنگ آهک ۶۰۰۰۰۰ تن           کائولین ۶۶۷۰۰ تن           گچ ۴۵۰۰ تن

تولیدات صنعتی(۱۹۹۸):                                       (ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۹۸۰) میلیون گواراتی         محصولات غذایی ۵۹۱۰۰   محصولات چوبی و مبلمان    ۲۳۵۰۰         صنایع دستی ۱۰۳۰۰   چاب و نشر  ۹۲۰۰    چرم و پوست ۷۰۰۰   منسوجات ۶۶۰۰  مصنوعات غیر فلزی ۶۶۰۰    فراورده های نفتی  ۳۸۰۰

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)                          برق (۱۹۹۶): ۰۰۰’۰۰۰’۲۰۰’۴۸  کیلووات ساعت  نفت خام  صفر     فراورده های نفتی ۱۵۷۰۰۰ تن

نیروی کار:                                                          جمعیت فعال اقتصادی (۱۹۹۶): ۴۸۸’۷۴۷’۱ نفر       نسبت نیروی کار به کل جمعیت :۳۵/۳%  میزان مشارکت مردان ۵۱%    زنان ۲۳/۸%        میزان بیکاری (۲۰۰۰)” ۲۱/۳%

توزیع نیروی کار:                                                 کشاورزی ۴۲/۹%         صنعت ۱۹/۱%         خدمات ۳۸%

نیروی دفاعی:                                                   مدت نظام وظیفه ۱۲ ماه         تعداد نفرات ارتش (۱۹۹۹): ۲۰۲۰۰ نفر   نیروی زمینی ۷۳/۸%      نیروی دریایی ۱۷/۸%    نیروی هوایی ۸/۴%            سرانه هزینه دفاعی (۱۹۹۹):۲۵ دلار

واردات(۱۹۹۸):                                  ۴۷۰/۸’۲  میلیون دلار

صادرات(۱۹۹۸):                               ۱۰۱۴/۱  میلیون دلار

تراز بازرگانی کشور پاراگوئه

تراز بازرگانی                                                        ۱۹۹۴                     ۱۹۹۵            ۱۹۹۶              ۱۹۹۷              ۱۹۹۸                    ۱۹۹۹

میلیون دلار                                                         ۳۲۳/۶’۱-                 ۸۸۷/۶’۱-       ۸۰۷’۱-             ۸۶۸/۵’۱-            ۸۶۶/۴’۱                 ۴۵۶/۷’۱-

درصد کل                                                            ۴۴/۸%                   ۵۰/۵%         ۴۶/۴%             ۴۶/۲%              ۴۵/۹%                   ۴۱/۸%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                                ۱۹۹۴                    ۱۹۹۵             ۱۹۹۶              ۱۹۹۷               ۱۹۹۸                   ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی                                  ۸۸/۲                      ۱۰۰               ۱۰۹/۸                ۱۱۷/۵              ۱۳۱                     ۱۳۹/۹

شاخص درآمد ماهانه                                          ؟                             ؟                ؟                           ؟                  ؟                            ؟

 

ویژگیهای خانوار:                                                        میانگین اندازه خانوار (۱۹۹۸):۴/۷ نفر

جهانگردی(۱۹۹۸)                                                    درآمد :۵۹۵ میلیون دلار           هزینه ها: ۱۴۲ میلیون دلار

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور پاراگوئه

راه(۱۹۹۷):                                                               ۲۹۵۰۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۸):                                                       ۴۴۱ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                                              ۷۱۰۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                                          ۵۰۰۰۰۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                              ۳۸ فروند

فرودگاه:                                                                 ۵ فرودگاه

روزنامه:                                                                   ۵ روزنامه

مجلات ادواری:                                                        ؟

کتاب                                                                        ۱۵۲ عنوان

رادیو(۱۹۹۷):                                                          ۹۲۵۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                     ۵۳۰۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                          ۲۸۸۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                                               ۲۱۵۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                                                      ۵۰۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                                                     ۱۰۰۰۰ کاربر

                                           آموزش و بهداشت کشور پاراگوئه

 

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۶)                   ۹۲۸’۵                        ۷۱۳’۴۱                      ۷۷۷’۸۹۵                                 ۲۱/۵

متوسطه                            ۴۵۴’۱                        ۶۶۸’۱۷                      ۶۵۱’۲۹۳                                 ۱۶/۶

 و فنی و حرفه ای

عالی                               ۲                                ۷۴۲                         ۳۰۲’۴۳                                   ?

 

میزان با سوادی(۱۹۹۵):                                                            افراد بالای ۱۵ سال : ۹۲/۱%         مردان ۹۳%      زنان ۹۰/۶%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                         بدون تحصیلات رسمی ۷%       ابتدایی ۶۱/۲%           متوسطه ۲۳/۲%           عالی ۶/۶%

تعداد پزشک(۱۹۹۵):                                                                  ۳۷۳۰ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۵):                                                    ۶۷۵۹ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                                                   افراد ۰ تا ۴۹ ساله :  ۳۲۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                     در هر صد هزار نفر ۳۹/۲ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                            ۲۶۰۰ کالری            مصرف پروتئین :۷۷ گرم            مصرف چربی : ۷۹ گرم

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور  پاراگوئه

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                        (۱۹۹۰_۱۹۸۰) : ۲/۵%        (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۲/۶%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                   ۴/۶ کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                              ۳/۷ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                         ۷۳۶/. ( هشتاد و یکمین کشور جهان)

__________________________________________________________

منطقه جغرافیایی کشور پاراگوئه

کشور پاراگوئه در قلب حوضه رودخانه لاپلاتا قرار دارد و به وسیله رودخانه مزبور به دو منطقه جغرافیایی مجزا تقسیم می گردد:

الف_ منطقه خاوری دشتی است که به وسیله ریزابه های رودخانه های پاراگوای و پارانا مشروب می شود و پوشیده از جنگل های بارانی است. این منطقه عمده ترین ناحیه کشاورزی پاراگوئه بوده و کاساوا ‘ لوبیای سویا ‘ نیشکر ‘ غلات ‘ ذرت و تنباکو از فراورده های آن است.

ب_منطقه غربی با چاکوی شمالی ‘ علفزار خشکی است که پنبه کاری و دامداری عمده ترین شغل ساکنان آن است.

بلندترین نقطه کشور پاراگوئه

بلندترین نقطه پاراگوئه (کوه سان رافائل) حدود ۷۰۰ متر ارتفاع دارد و رودهای پارانا به طول ۶۳۸۰ کیلومتر ‘ پاراگوای (پاراگوئه) ۲۵۵۰  کیلومتر و پیلکومایو به طول ۱۶۰۹ کیلومتر طویل ترین رودهای آن محسوب می شوند که بیشتر طول مسیر خود را در خارج از پاراگوئه ملی می کنند. آب و هوی آن نیمه گرمسیری است و در نواحی جنوبی گرم و مرطوب و در سایر نواحی خشک می باشد.

محیط زیست این کشور نیز همانند غالب کشورهای جهان سوم از قطع درختان جنگلی و آلودگی های ناشی از تمدن جدید به ویژه کارخانجات صنعتی و فاضلاب و زباله های شهرهای بزرگ به شدت رنج می برد و آلودگی آبهای جاری حیات موجودات زنده را تهدید می کند.

تاریخچه کشور پاراگوئه

در سده شانزدهم میلادی در حوضه رودخانه پاراگوای ‘ سه طایفه زندگی می کردند . گوارانی ها در مرکز ‘ و  گوآیکوروس ها و پاپاگوآس ها در ناحیه چاکو که در جنوب قرار داشت. گوارانی ها با زراعت سیب زمینی شیرین و ذرت و کدو  روزگار می گذراندند و گوآیکوروس ها و پایاگوآس ها با شکار و صید ماهی زندگی می کردند و اغلب به کشتزارهای گوارانی ها حمله می بردند و آنان را غارت می کردند. همین امر باعث شد تا گوارانی ها به اسپانیایی هایی که در اواسط سده شانزدهم به ان منطقه وارد شده بودند متوسل گردند و دفع آنان را خواستار شوند. اسپانیایی ها که برای کشف کوه افسانه ای نقره به آن سرزمین وارد شده بودند  در سال ۱۵۳۷ قلعه نوئستراسنیورا دآسونسیون را به وسیله خوآن دسالازار بنا نهادند و گروه کوچکی را در ان به سکونت و نگهبانی گماشتند . همین دژ بود که به مرور گسترش یافت و پایتخت استان ریو دو لاپلاتا (رودخانه نقره ) گردید.

استقلال کشور پاراگوئه

وجود گله های گاو وحشی توجه اسپانیایی ها را از کشف نقره مایوس شده بودند ‘ به خود جلب کرد و رفته رفته به ارزش زمین های قابل کشت دشتهایی چون باندااورینتال و پامپاهای آرزانتین پی بردند و تجارتخانه هایی در بندرهای بوئنوس آیرس و مونته ویدئو تاسیس نمودند و آسونسیون را به دست فراموشی سپردند. زمین های پیرامون بوئنوس آیرس و مونته ویدئو به مرور ارزش ملکی فراوانی یافت و همزمان یسوعی ها نیز به احداث ماندگاههای زراعی در سرزمینی که امروزه پاراگوئه نامیده می شود ‘ پرداختند. جامعه یسوعی ها در ۱۷۶۷ از بین رفت و ساکنان بومی ان به عنوان برده به مزارع نیشکر برزیل و دامداریهای آن برده شدند. اگرچه استان پاراگوئه به انقلاب لیبرال ۱۸۱۰ امریکای لاتین نپیوست ‘ با این حال طبقات و گروههای موثر اجتماعی ‘ فرماندار اسپانیایی پاراگوئه را در ۱۴ ماه مه ۱۸۱۱ از کار برکنار کرده  خواستار تجارت آزاد چای ماته و توتون شدند. این تاریخ بیانگر روز استقلال پاراگوئه است. پس از آن قدرت به دست گاسپار رودریگز د فرانسیا افتاد که با شیوه دیکتاتوری به حکومت پرداخت.

پاراگوئه دهها سال بدون این که ارتباطی با دنیای خارج داشته باشد به رشد و توسعه خود پرداخت و به دور از اعمال نفوذ و دست اندازی انگلیسی ها به راه خود ادامه داد.  در سال ۱۸۶۵ سه کشور آرژانتین  و اوروگوئه و برزیل با پشتیبانی انگلستان و حمایت بانک انگلیسی بارینگ برادرز ‘ به بهانه اختلافات مرزی با پاراگوئه به جنگ پرداختند و از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ دو همسایه و دو برادر یعنی پاراگوئه و بولیوی بر سر ناحیه چاکو باهم جنگیدند . هرچند جنگ مزبور به سود پاراگوئه پایان یافت ولی به قیمت جان و زندگی حدود  ۵۰۰۰۰ پاراگوئه ای تمام شد.

کشور پاراگوئه در سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۴

از ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۴ بیست و دو رئیس جمهور بر پاراگوئه حکومت کردند و کودتای ۱۹۵۴ به حکومت آخرین آنها پایان داد و ژنرال آلفردو استروستر به ریاست جمهوری رسید. وی که از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۸۸ مقام ریاست جمهوری را ۷ بار پیاپی از آن خود کرده بود ‘ دست به اقدامات اصلاحی زد و موجبات رشد و توسعه صنعتی کشور را فراهم ساخت و در مقابل ‘ آزادیخواهان را سرکوب نمود و مخالفت شدید  کاتولیک ها را فراهم آورد . در سوم فوریه ۱۹۸۹ ژنرال استروستر طی کودتایی سرنگون شد و پدر عروسش ‘ ژنرال آندرز رودریگز ‘ فرمانده نیروی زمینی ‘ حکومت را در دست گرفت و بلافاصله فرمان برگزاری انتهابات آزاد را در پاراگوئه صادر نمود . در انتخابات یکم مه ۱۹۸۹ کلیه احزاب سیاسی به جز کمونیست ها شرکت کردند و ژنرال رودیگرز را به ریاست جمهوری برگزیدند. در دسامبر ۱۹۹۱ قانون اساسی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت و همزمان طرح عظیم هیدروالکتریک ایتائیپو در مرز برزیل به مرحله اجرا گذارده شد و موجبات همکاریهای اقتصادی دو کشور برزیل و پاراگوئه را فراهم آورد.

قانون اساسی جدید سال ۱۹۹۲ در کشور پاراگوئه

قانون اساسی جدیدی در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید که به موجب آن مجازات اعدام برای جرائم عادی لغو گردید. در انتخابات مه  ۱۹۹۳  خوآن کارلوس واسموسی به مقام ریاست جمهوری رسید و زمام امور کشور را به عنوان نخستین رئیس جمهور غیر نظامی در دست گرفت. در سال ۱۹۹۴ ژنرال رامون روزاس رودریگز که فرماندهی جنگ علیه تولییدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر را بر عهده داشت ‘ قبل از ارائه گزارشی که مطابق آن چند تن از فرماندهان ارتش منجمله ژنرال لینو اوویدو در قاچاق مواد مخدر دست داشتند ‘ ترور شد و و در پی آن شورش و ناامنی سراسر کشور را فراگرفت و طی آن صدها تن به دست پلیس زخمی شدند . در سال ۱۹۹۵ گروهی مرکب از ۸ افسر عالیرتبه ارتش به فرمان رئیس جمهور بازنشسته شدند و همین امر بهانه ای شد تا آوریل ۱۹۹۶ ژنرال لینو اوویدو پادگانهای نظامی را تصرف کند و افسران جوان را به شورش وادارد.

ریاست جمهوری رائول کوباس بر کشور پاراگوئه

در انتخابات داخلی برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری از طرف حزب کلرادو در سپتامبر ۱۹۹۷ کارلوس و اسموسی جای خود را به ژنرال لینو واگذار کرد.  در آوریل ۱۹۹۸ ژنرال لینو به دلیل سوءاستفاده از مقام خود و شرکت در کودتاهای گذشته و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ‘ به دادگاه نظامی فرا خوانده شد و به ده سال زندان محکوم گردید و در انتخابات ۱۰ مه ۱۹۹۸ که به دور از اعمال نفوذ ژنرال لینو برگزار شد رائول کوباس از حزب کلرادو به ریاست جمهوری رسید.

مدتی بعد کوباس ‘ ژنرال لینو را از زندان آزاد کرد و این امر موجب برپایی شورش ها و اعتراضات گسترده ای شد که در پی آن کوباس در مارس ۱۹۹۶ به برزیل و ژنرال لینو با آرژانتین گریخت. بلافاصله رئیس کنگره ملی ‘ لوئیس گونزالس ماچی ‘ به عنوان ریاست جمهوری موقت شوگند یاد کرد و سپس از سوی دادگاه عالی به او اجازه داده شد که تا سال ۲۰۰۳ این مقام را در اختیار داشته باشد. در طی سال ۲۰۰۱ رئیس جمهور این کشور با اعتراضات و تظاهرات متعددی روبرو بود که خواهان استعفای وی بودند. پس از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر در امریکا ‘ دولت پاراگوئه یکی از تنها دو کشور امریکای لاتین بود که پیشنهاد اعزام نیرو برای شرکت در نبرد ضد تروریسم در افغانستان را ارائه داد.

 

 

Comments are closed.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@