تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
کشور آنگولا در افریقا

کشور آنگولا

هواپیمایی :

کشور آنگولا

کشور آنگولا

کشور آنگولا یکی از کشورهای غرب قاره آفریقا می باشد که در ساحل اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور از مستمرات

پرتقال بوده و در سال ۱۹۷۵ به استقلال دست یافته است.

کشور آنگولا در افریقا

کشور آنگولا-نقشه انگولا

کشوری در جنوب غربی قاره افریقا ‘کنار اقیانوس اطلس.

از شمال به کشورهای کنگو ‘ از خاور به کنگو و زامبیا ‘ از جنوب به کشور نامبیا و از غرب به اقیانوس اطلس محدود است.

 

نام رسمی:                                                جمهوری آنگولا

نام محلی:                                                 آنگولا

اسامی دیگر:                                            افریقای غربی پرتغال (نام قدیمی)

پایتخت:                                                   لوآندا (۰۰۰’۵۵۵’۲ نفر در سال ۱۹۹۹)

تاریخ استقلال:                                        ۱۹۷۵/۱۱/۱۱ از پرتغال

روز ملی:                                                یازدهم نوامبر(روز استقلال)

نوع حکومت:                                          جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری از سال ۱۹۷۵

رئیس حکومت:                                      رئیس جمهور: خوزه ادواردو دوس سانتوس ازسال ۱۹۷۹  در دوره های ۵ ساله

رئیس دولت:                                         نخست وزیر:فرناندو داپیده دیاس دوس سانتوس از (مپلا)۲۰۰۱

قوه مقننه کشور آنگولا

قوه مقننه:                                          قانون اساسی سال ۱۹۷۵ ‘ اخرین تغییرات ۱۹۹۵ ‘ مجلس ملی با ۲۲۰ عضو برای ۴ سال ‘

کرسی های مجلس ملی(۱۹۹۲): جبهه خلق برای آزادی آنگولا(مپلا) ۱۲۹ کرسی

اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا(یونیتا)۷۰ کرسی’ سایرین ۲۱ کرسی

 

عضویت در سازمانهای بین المللی:   سازمان ملل متحد(۱۹۷۶)  اونکتاد’ یونیسف ‘ فائو ‘ یااآ ‘ ایبرد’ ایکاتو ‘ ایدا ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو

یونسکو ‘ یونیدو ‘ یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘ سازمان وحدت افریقا ‘ آکپ

                                        جمعیت کشور انگولا

مساحت:                                      ۷۰۰’۲۴۶’۱ کیلومتر مربع (بیست و دومین کشور جهان)

جمعیت:                                       ۰۰۰’۹۰۰’۱۲ نفر در سال ۲۰۰۰(شصت و دومین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                               ۱۰/۳ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):            ۲۵/۱ نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                ۳۲/۹%   رشد سالانه (۲۰۰۰_۱۹۹۵):   ۵/۶%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):               ۳/۲%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:        ۳۲ سال

توزیع سنی(۱۹۹۹):                  زیر ۱۵ سال ۴۳/۲% ; ۲۹_۱۵سال ۲۶/۵% ۵۹;_۳۰ سال  ۲۵/۷% ; بالای ۶۰ سال ۴/۶%

توزیع جنسی(۱۹۹۹):               مرد   ۵۰/۶۱%            زن  ۴۹/۳۹%

امید به زندگی(۱۹۹۹):            زنان ۲۹/۳               مردان ۳۶/۹ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):              ۴۷/۲ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):    ۲۵/۳ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹): ۱۹۷/۸ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):۲۱/۱ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور آنگولا

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۰): بیماریهای اسهالی۲۵/۸ نفر   مالاریا ۱۹/۴ نفر  وبا۷/۳ نفر    بیماری های عفونی تنفسی حاد ۶/۸ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):            ۶/۶ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:            ؟

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                 ۴/۵ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                  ؟

نژاد/ملیت(۱۹۸۳):                            ایمبوندو ۳۷/۲% ; امبوندو ۲۱/۶% ;کنگو ۱۳/۲% ; لوئیمبه_انگانگوئلا ۵/۴%  ;نیانکا_هومبو۵/۴%

دین:                                              مسیحی ۷۰/۱% عقیده های سنتی ۲۹/۹%  (دین رسمی ندارد)

زبان و خط:                                    پرتغالی(زبان رسمی) ولی زبانهای محلی هم رواج دارد    خط:  لاتین

شهرهای مهم :                           هوآمبو ۴۰۰۰۰۰ نفر’ بنگوئلا ۱۵۵۰۰۰نفر ‘ لوبیتو ۱۵۰۰۰۰ نفر (۱۹۸۳) لوبانگو ۱۰۵۰۰۰ نفر (۱۹۸۴)

بنادر مهم:                                  لوبیتو  لوآندا  و بنگائولا(ساحل شرقی اقیانوس اطلس

                                            اقتصاد و دارایی کشور آنگولا

واحد پول:                          کوانزی جدید=۱۰۰ لوائی ; یک دلار=۱۲/۷۸کوانزا یک کوانزا = ۶۲۶ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۷):          ۶۳۷/۹ میلیارد کوانزا ; درآمد مالیاتی ۷۷/۸% ‘ عوارض گمرگی ۵/۳% ‘ سایر مالیات ها ۷/۳%

درآمد غیر مالیاتی ۲۲/۲%

هزینه بودجه(۱۹۹۷):       ۵۹۸/۶۲ میلیارد کوانزا ; دفاع و امنیت داخلی ۳۶/۳% ;  دولت ۱۷/۷% ; بهره ۹/۹% ; سرویس های اقتصادی

۸/۷% ; آموزش و پرورش  ۴/۹%  ; بهداشت ۳/% ; سایر موارد ۱۹/۴%

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                       ۴۵۷۸ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):           کشاورزی ۱۲/۳%  صنعت  ۵۱/۵%  خدمات ۳۶/۲ %

میزان سرمایه گذاری خارجی:             (میانگین سالانه۹۲_۱۹۸۷):۱۷۸ میلیون دلار ; (۱۹۹۸)۲۹۶ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                        ۶۱۶’۱۰ میلیون دلار

سرانه تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):      ۳۸۰ دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):               ۳۳۵/۲ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):     ۳۰/۴

نرخ توم در کشور آنگولا

نرخ تورم:                                     میانگین سالانه(۹۸_۱۹۹۰):۹۲۴/۳% ; ۱۹۹۸: ۶۰/۹%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):       ریشه کاساوا ۷۳۴’۱۲۹’۳ تن ; ذرت ۰۴۵’۴۲۸ ; نیشکر ۳۴۰۰۰۰ ; موز ۲۹۰۰۰۰ ; میوه نخل روغن

۲۵۰۰۰۰ ; سیب زمینی شیرین ۰۵۰’۱۸۲ ; ارزن ۷۳۶’۱۰۱ ; لوبیای خشک ۵۰۹’۶۷ ;آناناس ۳۲۰۰۰

بادام زمینی ۲۳۰۰۰ ; قهوه ۲۲۰’۵ تن

کاربری زمین:                        کشاورزی ۲/۸%   مرتع و چمنزار  ۴۳/۳%  جنگل  ۱۸/۵%  سایر موارد  ۳۵/۴%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):           گاو۰۰۰’۹۰۰’۳ راس ; بز ۰۰۰’۰۰۰’۲ ; خوک ۰۰۰’۸۰۰ ; گوسفند ۰۰۰’۳۳۶ راس

تولید چوب(۱۹۹۸):               ۰۰۰’۴۷۲’۶ متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):            ۸۱۱’۱۴۵ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):              ۰۰۰’۶۵۰’۶ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):      ۴۲۰۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):     الماس ۰۰۰’۲۱۲’۱ قیراط

تولیدات صنعتی(۱۹۹۷):    نان ۰۹۹’۱۵۰ تن ; آرد گندم ۹۵۷’۵۱ ;آرد ذرت ۹۶۰’۵۰ ; ماهی منجمد ۹۷۱’۱۲ ; صابون ۶۷۲’۱۰

ماکارونی ۲۵۸۷ تن ; کفش چرمی ۱۸۶۰۰۰ جفت ; آبجو ۰۴۷’۱۱۵  هکتولیتر ; پارچه ۰۰۰’۲۶۴’۳ متر مربع

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف):  برق (۱۹۹۶): ۲ میلیارد کیلو وات ساعت(۲ میلیارد) زغال سنگ: صفر ; نفت خام(۱۹۹۶):۰۰۰’۶۶۲’۲۵۷ بشکه    فراورده های نفتی: ۰۰۰’۳۰۰’۱ تن (۳۵۰۰۰۰) گاز طبیعی:۰۰۰’۳۸۹’۱۷۹ مترمکعب(۰۰۰’۳۸۹’۱۷۹(

نیروی کار کشور آنگولا

نیروی کار:                            جمعیت فعال اقتصادی(۱۹۹۷): ۰۰۰’۳۶۳’۵ نفر ; نسبت نیروی کار به کل جمعیت : ۵۶/۱% ;

میزان مشارکت(۱۹۹۱): مردان(بالاتر از ۱۰ سال): ۶۰/۱% ; زنان (بالای ۱۰ سال)۳۸/۴%

میزان بیکاری: ۲/۲%

توزیع نیروی کار(۱۹۹۸):      کشاورزی ۷۱/۴%     صنعت:۱۰%       خدمات: ۱۸/۶%

نیروی دفاعی:                  مدت نظام وظیفه:۲ سال تعداد نفرات ارتش(۱۹۹۸):۱۱۲۵۰۰ نفر ;نیروی زمینی:۸۸/۹%

نیروی دریایی۱/۳% ; نیروی هوایی ۹/۸%  ; سرانه هزینه دفاعی(۱۹۹):۱۴۷ دلار

 

واردات(۱۹۹۷):                 ۲۴۷۷ میلیون دلار ; کالاهای مصرفی جاری ۵۰/۲% ; کالای سرمایه ای ۲۰/۲%

کالاهای مصرفی واسطه ای ۱۸/۹% ; تجهیزات حمل و نقل ۶/۸% ; از پرتغال ۲۰/۶%

افریقای جنوبی  ۱۴/۱% ; امریکا ۱۳/۲% ; اسپانیا ۸/۲%; انگلستان ۶/۲%  فرانسه۵/۶% برزیل۳/۸%

 

صادرات(۱۹۹۷):              ۵۰۰۸ میلیون دلار شامل: سوختهای معدنی ۹۰%   الماس ۶/۹%  به امریکا ۶۳/۶% چین ۱۲/۹%

بلژیک ۶%       فرانسه ۳/۸%             تایوان  ۲/۸%

تراز بازرگانی کشور آنگولا

تراز بازرگانی                    ۱۹۹۳                   ۱۹۹۴                       ۱۹۹۵                     ۱۹۹۶           ۱۹۹۷

میلیون دلار                     ۱۴۳۷+                ۱۵۶۳+                     ۱۸۷۱+                    ۳۰۵۵+           ۲۵۳۱+

درصد کل                        ۳۲/۹%              ۳۵%                         ۳۳/۶%                   ۴۲/۸%            ۳۳/۹%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                  ۱۹۹۵                      ۱۹۹۶               ۱۹۹۷               ۱۹۹۸                    ۱۹۹۹

شاخص قیمت مصرفی                      ۱۰۰                         ۴۲۴۵/۲              ۱۳۵۵۰/۱          ۲۵۳۲۷/۳                ۹۷۸۰۷

شاخص درامد ماهانه                        ۱۰۰                            ؟                        ؟                    ؟                            ؟

 

ویژگیهای خانوار:                        میانگین اندازه خانوار(۱۹۹۸): ۵ نفر ; درامد سالانه هر خانوار :؟  منابع درامد:؟  هزینه ها:؟

جهانگردی:                                درآمد(۱۹۹۸): ۸ میلیون دلار  ; هزینه ها(۱۹۹۷): ۷۰ میلیون دلار

 

                                    حمل و نقل و ارتباطات در کشور آنگولا

 

راه(۱۹۹۷):                                ۷۲۶۲۶ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۷):                         ۲۹۵۲  کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                ۲۰۷۰۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس(۱۹۹۶): ۲۵۰۰۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن(۱۹۹۲):    ۱۱۳ فروند

فرودگاه(۱۹۹۸):                      ۱۷ فرودگاه با برنامه پروازی منظم

روزنامه(۱۹۹۶):                       ۵ روزنامه در ۱۲۸۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                                  ؟

کتاب:                                    ۴۲ عنوان در ۴۱۹۰۰۰ نسخه

رادیو(۱۹۹۷):                         ۶۳۰۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                     ۱۷۰۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                          ۷۲۰۰۰ خط

تلفن همراه(۱۹۹۸):                 ۹۸۰۰ خط

رایانه شخصی(۱۹۹۸):           ۱۰۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                      ۲۵۰۰ کاربر

                                           آموزش و بهداشت در کشور آنگولا

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۲)                   ۳۰۸’۶                        ۰۶۲’۳۱                  ۴۴۳’۹۸۹                          ۳۱/۸

متوسطه                       ۲۷۶’۵                         ۱۳۸’۵                    ۰۹۹’۱۹۶                         ۳۸/۱

فنی و حرفه ای              ?                               ۵۵۶                    ۸۸۸’۲۲                            ۴۰/۴

عالی                               ۱                             ۷۸۷                       ۳۳۱’۶                              ۸

 

میزان با سوادی(۱۹۹۸):                         افراد بالای ۱۵ سال :۴۱/۷%    مردان ۵۵/۶%   زنان:۲۸/۵%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:        ؟

تعداد پزشک(۱۹۹۷):                             ۷۳۶ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۷):                ۱۱۸۵۷ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                 افراد ۰ تا ۴۹ سال:۱۱۰۰۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):               در هر صدهزار نفر :۱۲۳/۸ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):       ۱۹۲۰ کالری(۸۲% حداقل مقدار کالری توصیه شده فائو) (۱۹۹۷) مصرف پروتئین ۴۰ گرم

مصرف چربی :۳۷ گرم

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور آنگولا

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                                  (۱۹۹۰_۱۹۸۰):۶/.% ; (۱۹۹۵_۱۹۹۰):۱%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                                   ۱/. کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                               ۵/۱ میلیون تن ; هر نفر ۴/. تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                                          ۴۰۵/. (صد و شصتمین کشور جهان)

 

اراضی غربی این سرزمین که استان برونبومی کابیندا را نیز شامل می گردد’ جلگه ای ساحلی است به طول محدود ۱۶۰۰ کیلومتر و پهنای بین ۵۰ تا ۱۵۰ کیلومتر.نواحی مرکزی آن را فلات مرتع افریقای مرکزی یا فلات بیه با ارتفاع ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در برگرفته و بلندترین نقطه آن کوه موکو به ارتفاع ۲۶۲۰ متر است و عمده ترین رودهای آن کوبانگو(۱۵۹۹) کیلومتر) کوانزا کنگو  کویتو  و ریزابه های رود زامبزی است.شمال این کشور از جنگلهای بارانی و مرکز آن از علفزارهای وسیع نوع ساوانا پوشیده شده و جنوب آن را دشتهای پهناور و خشک فراگرفته است.

محصولات کشاورزی کشور آنگولا

تراکم جمعیت در انگولا با توجه به مساحت قابل ملاحظه آن اندک است و جمعیت عمده کشور در نواحی شمالی و مرکزی آن سکونت دارند و قهوه و شکر و روغن نخل از فراورده های کشاورزی ان است.

منابع زیر زمینی کشور آنگولا

از نظر منابع زیر زمینی بسیار غنی است و الماس و نفت و کانه های فلزی به ویژه آهن و فسفات از مهم ترین آنها محسوب می گردد.

آلودگی محیط و کمبود آب آشامیدنی یکی از مسائل اساسی این سرزمین است و اغلب بیماری وبا همه گیر است. قطع درختان پاکسازی جنگل ها نیز شرایط زیست محیطی نامطلوب و مخاطره آمیزی را فراهم آورده است.

این کشور از نظر اداری از ۱۸ استان تشکیل شده است.

تاریخچه کشور آنگولا و نام گذاری این سرزمین

ساکنان اولیه سرزمینی که امروزه ان را آنگولا می نامیم ‘ شکارچیان و دانه جمع کن های قبل از تاریخ بوده اند. در هزاره اول روزگار بعد از تاریخ ‘ گروههای بزرگی از مهاجران بانتوزبان به افریقای جنوبی و از جمله به کنگو و آنگولا سرازیر شدند و عصر آهن و کشاورزی را در سرزمین اغاز نمودند و در گوشه و کنار آن سکونت گزیدند.اسکان مهاجران مزبور در سده هفدهم میلادی تکمیل گردید و متعاقب آن سلطان نشین بانتو(امپراتوری افریقای کنگو) بر سرتاسر نواحی کنگو و آنگولا به حکومت پرداخت و سلطان ن گولا نام خود را بر سرزمین امروزی آنگولا نهاد.

شکار انسان و صدور برده در کشور آنگولا

در سال ۱۴۸۳ کاشفان پرتغالی به سوحل آنگولا رسیدند و امیران محلی را مسیحی کردند و باب داد و ستد را با انان باز نمودند.شکار انسان و صدور برده روابط پرتغال و حکمرانان محلی را تیره کرد و موجبات نگرانی امپراتوری را فراهم ساخت.اما پرتغالی ها از سود کلان تجارت برده دست بردار نبودند و تا جایی پیش رفتند که در آغاز سده هفدهم میلادی سالانه چیزی حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ برده از بندر لوآندا صادر می کردند.تسلط پرتغالی ها بر سرتاسر سرزمین آنگولا در اواسط سده هجدهم میلادی کامل گردیدو جنگ و شکار انسان و صدور برده به کاهش چشمگیر جمعیت آنگولا انجامید ‘ آنچنان که شمار آن از ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۴۵۰ به ۸ میلیون در سال ۱۸۵۰ کاهش یافت.

تشکیل مهاجر نشین های پرتغالی

پرتغالی ها پس از آن که مهاجمان هلندی را در سال ۱۶۴۸ به عقب راندند و تسلط خود را برآنگولا مسجل ساختند ‘ به تشکیل مهاجر نشین های پرتغالی پرداختند تا جایی که شمار آنها در قبل از استقلال آنگولا به ۳۵۰۰۰۰۰ تن رسید که اکثرا به کشف معدن های الماس و کشت قهوه و صدور برده اشتغال داشتند.

استقلال کشور آنگولا

در سال ۱۹۶۱ گروههای استقلال طلب دست به تشکل زدند و دولت استعمارگر پرتغال به رهبری دیکتاتور معروف الیوئیر اسلازار را به شدت تحت فشار قرار دادند و سرانجام با سرنگونس سالازار و فشارهای بین المللی در یازدهم نوامبر ۱۹۷۵ به استقلال دست یافتند. با اعلام اسقلال آنگولا بین گروههای چریکی مختلف مانند مپلا’  فنلا و یونیتا برای کسب قدرت زد و خورد درگرفت.چریک های مپلا توسط شوروی و کوبا حمایت می شدند و گروههای دیگر از کمک های دنیای غرب به ویژه دولت افریقای جنوبی بهره مند بودند.سرانجام مارکسیست های مپلا حکومت را در دست گرفتند و رهبر آنان به نام آگوستینونتو در دسامبر ۱۹۷۹ بعنوان اولین رئیس جمهور آنگولا حکومت را دردست گرفت. اما گروههای دیگر دست بردار نبودند و با حمایت کشور آفریقای جنوبی و دولتهای غربی به نواحی مرزهای جنوبی حمله کردند و صدها کشته و ویرانی به جای گذاردند.

حمله افریقای جنوبی به کشور آنگولا

در سال ۱۹۷۹ آکوستینونتو درگذشت و خوزه ادواردو دوس سانتوس به جای او به حکومت رسید. در سال ۱۹۸۱ دولت افریقای جنوبی از هوا و زمین به آنگولا حمله کرد و به بهانه سرکوبی نیروهای شورشی تا ۲۰۰ کیلومتر در خاک آنگولا پیشروی کرد و صدها تن کشته و زخمی صدها هزار بی خانمان و آواره باقی گذارد.

در سال ۱۹۸۴ مخالفان دولت مرکزی آنگولا با پشتیبانی دولت امریکا دست به مبارزه زدند و دولت مرکزی نیز به تلافی آن در سال ۱۹۸۶ موفق به انعقاد یک قرارداد نظامی با شوروی شد.با فروپاشی دولت اتحاد شوروی و قطع همکاریها و حمایت های مالی و سیاسی ‘ دولت آنگولا آمادگی خود را برای گفتگو و سازش با نیروهای مخالف به ویژه یونیتا اعلام داشت و قانون عفو عمومی از سوی دولت اعلام گردید.

سیستم چند حزبی کشور آنگولا

در ماه مه ۱۹۹۱ سیستم چند حزبی به رسمیت شناخته شد و کمی بعد آخرین سربازن کوبایی نیز کشور را ترک کردند.پس از ۱۶ سال جنگ داخلی’ اولین قرارداد ترک مخاصمه میان شورشیان یونیتا و دولت آنگولا به امضاء رسید و مقدمات انتخابات چند حزبی فراهم آمد.مدتی بعد در همان سال ژوناس ساویمبی ‘ رهبر شورشیان مسلح یونیتا ‘ پس از ۱۵ سال تبعید به کشور بازگشت تا در مبارزات انتخاباتی شرکت کند.

انتخابات ۱۹۹۲ کشور آنگولا

در انتخابات سال ۱۹۹۲ مپلا  حدود ۵۵% آراء و یونیتا ۳۰% آراء را کسب نمود ولی نتایج انتخابات مورد قبول یونیتا واقع نشد و ساویمی خواستار پست معاونت ریاست جمهوری شد که پذیرفته نشد و بحران ادامه یافت.در آوریل ۱۹۹۷ گفتگو بین دولت و یونیتا مجددا آغاز شد و امتیازهای بیشتری به نیروهای شورشی یونیتا سرّرستی ژوناس ساویمبی واگذار گردید و حتی آنان اجازه مشارکت در پست های دولتی و احراز مقامات قانونگذاری و فرماندهی سطوح بالای ارتش داده شد ‘ مع الوصف نتیجه رضایت بخشی عاید نگردید.

سقوط موبوتو در کشور آنگولا

سقوط موبوتو سسه سکو در زئیر که از یونیتا حمایت میکرد ‘ موقعیت گروه مزبور را تضعیف نمود و بحران ها و مسائل اجتماعی بسیاری را به همراه آورد. آماردهایی که از سوی سازمان ملل متحد در همین زمینه در سال ۱۹۴۴ منتشر شده ‘ حدود ۴/۵ میلیون آواره و بی خانمان آنگولایی را نشان می دهد .وجود منابع مهم معدنی در سرتاسر کشور ‘ نا امنی های اجتماعی فراوانی را باعث شده و توافق ها و قراردادهایی که بین طرفین متخاصم به امضا رسیده ‘ کشمکش های سیاسی را مهار نکرده و برخوردهای مسلحانه را منحل ساخته است.

برخورد سازمان ملل متحد و امریکا با یونیتا

سازمان ملل متحد و حتی دولت امریکا رهبر یونیتا یعنی ژوناس ساویمی را زیر فشار گذارده اند تا نکات مورد توافق را رعایت کند و از خصوصیت و کینه توزی دست بردارد.با وجود اینکه یونیتا دارای چهار وزیر و هفت معاون وزیر دولت بوده و قاعدتا باید طالب صلح باشد ولی چنین نبوده و نگرانی از تجدید جنگ ‘ آن هم بین نیروهایی که با سلاح های مدرن تر و مخوف تر مجهزند ‘ همچنان وجود دارد. در تداوم فعالیت های تروریستی ‘ اعضای یونیتا در سال ۲۰۰۱ یک قطار مسافربرب حمله کردند و ۲۵۰ نفر را یکجا به قتل رساندند.در اوایل ۲۰۰۲′ ژوناس ساویمی’ رهبر یونیتا طی یک درگیری با نیروهای دولتی کشته شد و سرنوشت این گروه را با ابهام بیشتری روبرو نمود .

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@