تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
کشور اتیوپی در افریقا

کشور اتیوپی

هواپیمایی :

کشور اتیوپی

کشور اتیوپی

کشور اتیوپی کشوری در اقریقای  این کشور دارای قدمت تاریخی بوده و دارای تاریخی بسیار پر از فراز و نشیب بوده است.

کشور اتیوپی در افریقا

کشور اتیوپی-نقشه کشور اتیوپی

کشوری افریقایی ‘ محصور در میان کشورهای اریتره در شمال ‘ جیبوتی و سومالی در خاور و جنوب خاوری ‘ کنیا در جنوب و سودان در غرب.

نام رسمی:                                         جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی

نام محلی:                                         اتیوپیا

اسامی دیگر:                                     حبشه ‘ آبسینا(اسامی قدیمی)

پایتخت:                                          آدیس آیابا

تاریخ استقلال:                            دارای قدمت تاریخی

روز ملی:                                   بیست و هشت ماه مه(سالروز سقوط منگیستو هایله ماریام)

نوع حکومت:                            جمهوری فدرال با دو مجلس قانونگذاری از سال ۱۹۹۴

رئیس حکومت:                        رئیس جمهور: گیرماوولده گیور گیس ‘ از سال ۲۰۰۱ به مدت ۵ سال توسط شورای نمایندگان مردم

رئیس دولت:                            نخست وزیر : ملس زناوی(جبهه دموکزاتیک انقلابی خلق اتیوپی) از سال ۱۹۹۵

قوه مقننه:                                قانون اساسی ۱۹۹۵ ; شورای نمایندگان مردم بت ۵۴۸ عضو و شورای فدرال با ۱۱۷ عضو به مدت ۵ سال ;

کرسی های مجلس شورای نمایندگان مردم در انتخابات سال ۲۰۰۰ جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی ۴۷۲ کرسی ‘

سایر احزاب ۱۵ کرسی ; مستقل هل ۸ کرسی ; کرسی های خالی۵۳

عضویت در سازمانهای بین المللی:سازمان ملل متحد (۱۹۴۵): اونکتاد  یونیسف   فائو  یااآ   ایبرد  ایکاتو  ایدا  ایفک  ایفو   ایمف  ایمو  یونسکو یون

                                                  جمعیت کشور اتیوپی

مساحت:                                                            ۸۸۲’۱۳۳’۱ کیلومتر مربع(بیست و ششمین کشور جهان)

جمعیت:                                                               ۰۰۰’۶۰۰’۶۲ نفر در سال ۲۰۰۰ (هجدهمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                     ۵۵/۲ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                 ۱۱۵/۴ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                     ۱۶/۷% ; رشد سالانه (۲۰۰۰_۱۹۹۵):۵/۱%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                 ۲/۵%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                ؟

توزیع سنی(۱۹۹۹):                                          زیر ۱۵ سال ۴۶/۷% ; ۲۹_۱۵سال ۲۶/۵% ; ۵۹_۳۰ سال ۲۲/۳%  ; بالای ۶۰ سال ۴/۵%

توزیع جنسی(۱۹۹۹):                                      مرد ۵۰/۱۹%           زن ۴۹/۸۱%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                   مردان ۴۴/۷ سال        زنان ۴۶/۳ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                ۴۵/۳ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):     ۱۷/۵ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):۱۰۲/۸%

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):۲۷/۸ نفر

دلایل مرگ ومیر در کشور اتیوپی

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر:  (آمارگیری نمونه از مرگ و میر در بیمارستانها در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ از هر ۱۰۰ مرگ)بیماریهای عفونی و انگلی۳۳/۱%

بیماریهای تنفسی۱۵/۷ ; بیماریهای دستگاه گوارش ۱۰/۷ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):              ۷/۱ نفر

مرگ و میر مادران در هرصد هزار تولد:      ؟

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                   ؟

میزان طلاق در هر هزار نفر:                    ؟

نژاد/ملیت:                                             گالا(اورومو)۳۱/۸% ‘ امهر ۲۹/۳% ‘ سومالیایی ۶/۲% ‘ تیگرینا۵/۹% ;والایتا۴/۶% ‘ گوراگه ۴/۲% ; سیدامو۳/۴%

دین(۱۹۹۴):                                           ارتدوکسی اتیوپی۵۰/۳% ; مسلمان ۳۲/۹% ; اعتقادات سنتی ۴/۸% ; پروتستان۱۰/۱% ; سایر ادیان ۱/۹%

زبان و خط:                                             امهری(زبان رسمی) ; عربی ; خط:؟

شهرهای مهم (۱۹۹۴):                        دیرداوه(۸۵۱’۱۶۴نفر) هرر(۱۳۹’۱۳۱ نفر) نازرت(۸۴۲’۱۲۷) قندار (۲۴۹’۱۱۲)

بنادر مهم:                                             دسترسی به دریای آزاد ندارد

 

                                               اقتصاد و دارایی کشور اتیوپی

 

واحد پول:                                             بیر=۱۰۰ سنت ;یک دلار=۸/۲ بیر ; یک بیر =۹۷۶ ریال

درآمد بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                   ۶۸۶’۹ میلیون بیر ;مالیات ۵۴/۴ % ‘درامد غیر مالیاتی ۲۹/۲% ; کمک های مالی ۱۳/۱% ; عواید ناشی از خصوصی سازی۳/۳%

هزینه بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                 ۱۴۰’۷ میلیون بیر  ;خدمات عمومی ۴۵/۲% ; دفاع ۲۹/۳% ; تامین اجتماعی ۲۴/۱% ; آموزش و پرورش ۱۵/۸%

سلامت عمومی ۵/۶%            پرداخت بدهی ۱۲/۳%

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):            ۶/۱۷ میلیارد دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸): کشاورزی ۴۹/۸%  صنعت ۶/۷%  خدمات  ۴۳/۵%

میزان سرمایه گذاری خارجی:        (میانگین سالانه ۹۲_۱۹۸۷): ۱ میلیون دلار (۱۹۹۸):۱۷۸ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                  ۹/۶۲ میلیارد دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):         ۶۴۷/۵+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):    ۶/۳%

نرخ تورم در کشور اتیوپی

نرخ تورم:                                   (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰):۸%   ۱۹۹۸: ۹/۷%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):   ذرت ۰۰۰’۸۴۰’۲ تن ‘۰۰۰’۲۰۰’۲  تن ‘ ذرت خوشه ای ۰۰۰’۳۴۰’۱  تن ‘ گندم ۰۰۰’۱۵۰’۱ تن ‘ جو ۰۰۰’۹۷۰ تن

ارزن ۴۸۶’۳۸۱ تن ‘ سیب زمینی ۰۰۰’۳۷۰  تن ‘ یام۰۰۰’۲۶۷ تن ‘ قهوه ۰۲۰’۲۳۲ تن ‘تخم پنبه ۴۵۵۰۰ تن

 

کاربری زمین:                        کشاورزی ۱۱%   مرتع و چمنزار ۲۰%   جنگل ۱۳/۳%  سایر موارد ۵۵/۷%

تعداد دام زنده:                    گاو ۲۳۰’۰۹۵’۳۵ راس ; گوسفند ۰۰۰’۰۰۰’۲۲ ; بز۰۰۰’۹۵۰’۱۶ راس  ‘اسب و قاطر ۰۰۰’۵۸۰’۸ راس

تولید چوب(۱۹۹۸):             ۰۰۰’۱۴۸’۵۰ مترمکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):            ۱۴۰۰۰ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):             ۰۰۰’۰۰۰’۵۴ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):     ۵۰۰’۷۵ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۴):   سیمان ۰۰۰’۴۰۰ تن ; سنگ آهک ۰۰۰’۲۰۰ ; نمک ۱۶۵۰۰۰ تن ; طلا ۴۵۰۰ کیلوگرم ; پلاتین ۴۸ تروی

تولیدات صنعتی:             (ارزش محصولات):مواد غذایی۰۰۰’۲۰۰’۳۵۱’۱ بیر ; نوشیدنی ۰۰۰’۴۰۸’۸۷۶ ‘ منسوجات ۰۰۰’۳۴۱’۵۹۳ ; چرم و کفش ۰۰۰’۳۶۴’۴۸۳

سیگار ۰۰’۳۷۱’۲۴۰ ; کاغذ و محصولات کاغذی ۰۰’۳۱۶’۱۲۶ ‘ مواد شیمیایی ۶۸۸’۲۹ بیر

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف) برق(۱۹۹۶): ۰۰۰’۰۰۰’۶۷۵’۱ کیلووات ساعت ; زغال سنگ صفر  (نامعلوم) ; فراورده های نفتی:۰۰۰’۶۱۲ تن ;گاز طبیعی نامعلوم

نیروی کار: جمعیت فعال اقتصادی(۱۹۹۷):۰۰۰’۴۰۸’۲۶  نفر ; نسبت نیروی کار به کل جمعیت:۴۴/۸%  ; میزان مشارکت مردان:(در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال)۷۲/۲%

زنان:۴۱%   میزان بیکاری(۱۹۹۴):۶۲/۹%

توزیع نیروی کار:          کشاورزی ۷۸/۱%   صنعت ۸/۵%  خدمات ۱۳/۴%

نیروهای نظامی کشور اتیوپی

نیروی دفاعی:             مدت نظام وظیفه: ؟ ;تعداد نفرات ارتش ۱۹۹۹:۵۰۰’۳۷۵ نفر ;نیروی زمینی:۹۳/۳۰% ; نیروی هوایی:۶/۷% ; نیروی دریایی ندارد

سرانه هزینه دفاعی:۲ دلار

واردات(۹۸_۱۹۹۷):     ۷/۶۲ میلیارد بیر ; شامل:کالاهای مصرفی ۲۴/۹% ; کالاهای نیمه ساخته ۱۷/۲%  ; فرآورده های نفتی ۱۶/۲%

تجهیزات حمل و نقل ۱۳/۲% ; مواد غذایی و حیوانات زنده ۱۳/۹% ; ماشین آلات ۱۳/۱% ;مواد خام ۲/۱% از ژاپن ۱۰/۵%

آلمان ۹/۸% ;عربستان سعودی ۹/۹% ; ایتالیا ۹/۵% ;  انگلستان ۶%  ;هند ۵/۷% و امریکا ۴/۷%

 

صادرات(۹۸_۱۹۹۷):۳/۹۷ میلیارد بیر ; شامل قهوه ۶۹/۸% ‘ پوست خام ۸/۴% ‘ دانه غلات ۲/۵% ‘ فراورده های نفتی ۲/.% به المان ۲۴/۸% ‘ ژاپن ۱۲/۲%

عربستان سعودی ۹/۹% ‘ ایتالیا ۶/۸%  امریکا ۶/۸%  بلژیک ۴/۴%  فرانسه ۳/۶%

تراز بازرگانی کشور اتیوپی

 

تراز بازرگانی                 ۱۹۹۳                        ۱۹۹۴                     ۱۹۹۵                       ۱۹۹۶                           ۱۹۹۷                                     ۱۹۹۸

میلیون دلار                  ۵۰۷/۱-                      ۵۵۳/۷-                    ۷۱۳/۷-                      ۳۸۴/۷-                         ۴۳۰/۵-                                   ۴۷۳/۹

درصد کل                     ۵۶%                        ۴۲/۷%                     ۴۵/۸%                     ۲۷%                            ۲۶/۸%                                  ۲۹/۴%

 

شاخص قیمت ها و درامدها              ۱۹۹۲               ۱۹۹۳                   ۱۹۹۴              ۱۹۹۵            ۱۹۹۶               ۱۹۹۷                ۱۹۹۸           ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی                ۸۱/۶                ۸۴/۵                     ۹۰/۹                 ۱۰۰               ۹۴/۶                ۹۱/۴                  ۹۸/۹             ۱۱۰

شاخص درآمد ماهانه                      ؟                         ؟                          ؟                    ۱۰۰                  ؟                       ؟                       ؟                 ؟

 

ویژگیهای خانوار:                                                      میانگین اندازه خانوار (۱۹۹۸):۵ نفر ; درامد هر خانوار(۸۲_۱۹۸۱): ۱۷۸۲ بیر ; منابع درآمد(۸۲_۱۹۸۱):

کار آزاد ۷۹/۵% ; دستمزد و حقوق ۲/.%  دیگر موارد ۲۰/۳% ; هزینه ها (۱۹۸۸): غذا ۶۶۷%

سوخت و نیرو ۱۵/۹% ; پوشاک و کفش ۶/۸% ; بهداشت ۳/۱% ; آموزش ۲/۵% ;کالاهای خانگی۲/۱%

 

جهانگردی(۱۹۹۵):                                                 درآمد :۳۶ میلیون دلار         هزینه ها:۲۵ میلیون دلار

 

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور اتیوپی

 

راه(۱۹۹۶):                                                              ۱۹۵۰۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۷):                                                       ۷۸۲ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۷):                                               ۰۱۲’۵۲ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس(۱۹۹۷):                               ۹۳۶’۳۹  دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                                  ؟

فرودگاه:                                                                    ۳۱ فرودگاه

روزنامه(۱۹۹۷):                                                         ۴ روزنامه در ۸۶۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                                                            ؟

کتاب:                                                                      ۲۴۰ عنوان

رادیو(۱۹۹۷):                                                          ۰۰۰’۷۵۰’۱۱ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                     ۳۴۰۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                           ۱۴۰’۱۶۴ خط تلفن

تلفن همراه:                                                                    ؟

رایانه شخصی(۱۹۹۸):                                           ۳۵۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۶):                                                      ۶۰۰۰ کاربر

 

                                       آموزش و بهداشت کشور اتیوپی

 

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۵)                ۹۲۷۶                           ۱۱۳’۸۳                        ۱۹۲’۷۲۲’۲                         ۳۲/۸

متوسطه                         ۲۰۹’۱                          ۷۷۹’۲۲                         ۱۴۲’۷۴۷                           ۳۲/۸

فنی و حرفه ای               ؟                                  ۸۲۶                            ۹۱۰۳                                ۱۱

عالی                             ۱۱                             ۱۹۳۷                               ۶۷۱’۳۲                             ۱۶/۹


میزان با سوادی(۱۹۹۵):                                                                افراد بالای ۱۵ سال:۳۵/۵% ; مردان ۴۵/۵%  زنان۲۵/۳%

میزان تحصیلات افراد بالای ۱۵ سال:                                             ؟

تعداد پزشک(۱۹۸۸):                                                                      ۱۴۶۶ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۸۷):                                                       ۷۴۵’۱۱ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                                                        افراد ۰تا ۴۹ ساله:۰۰۰’۶۰۰’۲ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                       در هر صدهزار نفر :۹۷/۴ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                              ۱۸۰۵ کالری(۷۷% حداقل مقدار کالری توصیه شده توسط فائو)

(۱۹۹۷)مصرف پروتئین: ۵۴ گرم ; مصرف چربی:۲۳ گرم

 

                        محیط زیست و توسعه انسانی کشور اتیوپی

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                           (۱۹۹۰_۱۹۸۰):؟        (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۵/.%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                       ۲/. کیلوگرم برا هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                   ۳/۴ میلیون تن ; هرنفر صر

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                               ۳۰۹/.(صدو هفتادویکمین کشور جهان)

 

کوه های کشور اتیوپی

اتیوپی سرزمینی کوهستانی و فلاتی است مرتفع با اقلیمی کاملا متفاوت که ارتفاع بلندترین نقطه آن کوه دهشان (دشان) به ۴۶۲۰ متر بالغ می گردد. بخشی از این سرزمین که متوسط ارتفاع آن به ۲۵۰۰ متر می رسد’سرد و بارانی است و محل مناسبی برای دامداری و کشت غلات است. دره های ژرف نواحی کوهستانی ‘ گرم و بارانی است و محل رویش و رشد گیاهان استوایی است.ارتفاع اینگونه دره ها که در اصطلاح محلی کولا نام دارند ‘ گاه به ۱۵۰۰ متر بالغ می گردد.در مناطقی که ارتفاع متوسط آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر است اقلیمی خشک تر دارند قهوه و پنبه به دست می اید ومتراکم ترین نواحی کشور از نظر جمعیت محسوب می گردند.

منطقه اوگادن کشور اتیوپی

در منطقه اوگادن واقع در خاور اتیوپی که نسبتا مرتفع و خشک است ‘ بادیه نشینان سومالیایی تبار که بیشتر به گله داری و پرورش گوسفند مشغولند به سر می برند.

بسیاری از نواحی کشور که زمانی پوشیده از جنگل و گیاه بوده اند ‘ امروزه به بیابانهای خشک و سنگلاخ های بایر مبدل شده و روند بیابان زایی همچنان ادامه دارد.

رودخانه های کشور اتیوپی

رودخانه های چندی در این کشور مرتفع جریان دارند که عمده ترین آنها آبایی(نیل آبی )’ آواش ‘ شبیلی ‘ اومو و دینر است و دریاچه تانا با مساحتی برابر ۲۶۰۰ کیلومتر مربع بزرگترین عارضه آبی اتیوپی است.

نژاد و ملیت کشور اتیوپی

حدود دو سوم جمعیت کشور اتیوپی را امهری ها و اورومو تبارها تشکیل می دهند و در کنار انها اقوام دیگری چون تیگره ها ‘ نیلوتی ها ‘ دناقیل یا دنقلی ها و سومالیایی ها نیز دیده می شوند.

دین کشور اتیوپی

اتیوپی ها اکثرا مسیحیان قیطی هستند و گروههایی نیز که از انواع مذاهب رایج در افریقا پیروی میکنند’ در کنار آنان وجود دارند.

زبان کشور اتیوپی

زبان انها عربی و امهری است و حداقل به یکصد زبان محلی دیگر نیز گفتگو می کنند.

تاریخچه کشور اتیوپی

یونانیان باستان ‘ واژه اتیوپی را به مفهوم سیه چرده یا چهره سوخته به کار می بردند و بعدها آن را برای عموم افریقایی ها به صورت چهره سوختگان استعمال می کردند.

حبشه ‘ ام دیگر اتیوپی از واژه عربی حبشت که نام قومی است که در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ‘ از یمن به افریقا مهاجرت کرده اند ‘ اقتباس شده است.

کشور اکسوم در شمال کشور اتیوپی

کشور اکسوم در شمال اتیوپی امروزی در روزگار گذشته مرکز فعالیتهای بازرگانی بین دره نیل علیا و بندرهای سرخ بوده است.این منطقه در سده اول میلادی در اوج ترقی و تعالی خود بود و اتیوپی نیز به تبع از آن ‘ در ثروت و رفاه به سر می برد.با ظهور دین اسلام در سده هفتم میلادی و توسعه جهان اسلام و گرویدن مصریان به دین اسلام’ اتیوپی را که در سده چهارم میلادی مسیحیت قبطی را پذیرفته بود ‘ به انزوا کشید و از جهان فعال آن روزگار به کنار ماند و رابطه آن با دنیای مسیحت قطع گردید.

مسلمانان که تشکیلات اقتصادی و بازرگانی توانمندی در کرانه های دریای سرخ ایجاد کرده بودند ‘ اتیوپی منزوی را ناگزیر نمودند تا باب دوستی با اروپاییان را باز کند و از آنان یاری نظامی طلب نماید.در سال ۱۴۹۰ یک دریانورد پرتغالی به نام کویلیائو وارد حبشه شد و نامه ای از شاه پرتغال (ژان دوم) برای فرمانروای اتیوپی که عنوان نگوس داشت ‘ اورد. در سال ۱۵۲۰ سفیری از پرتغال به دربار حبشه امد تا برای مقابله با توسعه طلبی های مسلمانان چاره اندیشی کنند.

جای پای عثمانیها در کشور اتیوپی

اندک زمانی بعد احمد بن محمد فرمانروای سومالی با حمایت عثمانی ها به نبرد علیه نگوس ‘ شاه اتیوپی پرداخت و او را مغلوب نمود و بیشتر پرتغالی هایی که در اتیوپی بودند به قتل رسانیدند.ولی استیلای احمدبن محمد دیری نپایید و با مرگ وی نیروهای تحت فرماندهی او ناچار به هقب نشینی و خروج از اتیوپی گردیدند. تلاش هایی که در همین اوان برای استقرار مذهب کاتولیک در اتیوپی به عمل امد ناکام ماند و کیش کاتولیک کلا از این سرزمین ریشه کن شد و کلیسای قبطی همچنان برقرار ماند.

جنگ های داخلی در کشور اتیوپی

در سده های بعد اختلافات داخلی در اتیوپی بالا گرفت و در نتیجه جنگهایی که بین فرمانرئایان امهرا و تیگره به وقوع پیوست غالب ساختمان ها و بناهای شهری ویران گردید.سرانجام در سده نوزدهم اتیوپی دگربار به یک سرزمین واحد مبدل شد .

کشور اتیوپی در سالهای ۱۸۵۵ تا۱۹۷۵

تئودور دوم که نسبت به مسلمانان بسیار کینه توز بود در سال ۱۸۵۵ به سلطنت رسید.وی با انگلیسی ها از در ناسازگاری و ستیز برآمد و با انان به جنگ پرداخت و پس از شکست در سال ۱۸۶۸ خودکشی کرد.پس از او پسرش یوحنا به سلطنت رسید. او نیز به آزار مسلمانان پرداخت و کشمکش میان اتیوپی و ایتالیا در زمان او آغاز شد. وی ایتالیایی ها را که به خاک اتیوپی تجاوز کرده بودند شکست داد و وادار به عقب نشینی نمود(۱۸۸۷).سپس منلیک دوم در سال ۱۸۸۹ به سلطنت رسید.

وی نیز با ایتالیایی ها جنگید و انان را شکست داد و استقلال اتیوپی را تثبیت کرد.وی در سال ۱۹۱۳ از سلطنت کناره گرفت و دخترش به جای او تا سال ۱۹۱۷ سلطنت کرد.پس از وفات وی هایلسلامی به امپراتوری رسید.

اختلاف میان ایتالیا و کشور اتیوپی

در زمان او اختلاف میان ایتالیا و اتیوپی شدت گرفتتا جایی که در سال ۱۹۳۵ به جنگ تبدیل شد.ژنرال ایتالیایی به نام پادوگلیو که فرماندهی ارتش ایتالیا را در اختیار داشت در جنگ پیروز شد و اتیوپی در سال ۱۹۳۶ به تصرف ایتالیا در آمد.دوران استعمار ایتالیا بر اتیوپی تا سال ۱۹۴۱ به درازا کشید. در آن سال ارتش انگلستان ایتالیایی ها را از اتیوپی بیرون راند و هایسلامی امپراتور اتیوپی که در دوران تصرف اتیوپی کشور را ترک کرده بود به میهن خود بازگشت.پس از پایان جنگ جهانی دوم ‘ اریتره طبق رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتیوپی واگذار گردید و امپراتور دست به اصلاحات دموکراسی زد و به دنبال آن ناآرامی و اغتشاش در بعضی استانهای اتیوپی آغاز گردید.

ریاست جمهوری منگیستو هایله ماریام

با مرگ هایلسلامی در سال ۱۹۷۵ ‘ نا آرامی ها شدت گرفت و سراسر کشور دستخوش آشوب شد و منجر به کودتای نظامی افسران مارکسیست در سال ۱۹۷۷ گردید و ژنرال منگیستوهایله ماریام به ریاست جمهوری رسید.

وی با کشورهای کمونیست روابط طی سالهای بعد خشکسالی و قحطی به ویژه در استانهای تیگره و الو ‘ دشواریهای فراوان به بار اورد و در سال ۱۹۸۵ نبرد با سومالی و شورشیان اریتره شدت گرفت و خشکسالی سراسری ناآرامی عمومی را بوجود اورد. در سال ۱۹۸۶ کنفرانس وحدت افریقا در آدیس آبابا تشکیل شد و سیاست نژادپرستانه دولت افریقای جنوبی محکوم گردید.

 

در نبرد خونین دسامبر ۱۹۸۷ ‘ شورشیان مسلح اریتره یکی از پادگانهای نظامی اتیوپی را با ۱۸۰۰۰ اسیر و تعدادی مستشار روسی به تصرف درآوردند. در سال ۱۹۸۹ دوازده لشگر اتیوپیایی که در خط جبهه نبرد با سومالی بودند در غیاب هایله ماریام که در آلمان غربی بود دست به کودتا زدند.هایله ماریام با شتاب از آلمان بازگشت و کودتاچیان را سرکوب کرد و فرمانده نیروی هوایی و رئیس ستاد نیروهای مسلح اتیوپی را اعدام نمود.

استقلال طلبان کشور اتیوپی

در همان سال جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین امریکا از نمایندگان دولت اتیوپی و استقلال طلبان ارتره دعوت به پیشنهاد با مخالفت هایله ماریام روبرو گردید و مسکوت گذارده شد. در سپتامبر ۱۹۸۹ دولتهای اتیوپی و سومالی با یکدیگر صلح کردند و مستشاران کوبایی که دیگر به خدمتشان در ارتش اتیوپی نیازی نبود به کوبا بازگردانده شدند. دولت هایله ماریام پس از صلح به اسرائیل روی آورد و در مقابل دریافت کمک های نظامی ‘ با مهاجرت ۱۷۰۰۰ یهودی اتیوپیایی’  موسوم به فالاشه ها ‘ اسرائیل موافقت نمود. در سال ۱۹۹۰ اتحاد جماهیر شوروی که اخرین روزهای حیات سیاسی خود را می گذرانید ‘ مستشاران نظامی خود را از اریتره فرا خواند و به دنبال آن شورشیان اریتره بلافاصله بندر مصوع را تصرف کردند و تنها اسمره را که هنوز در تصرف نیروهای اتیوپیایی بود ‘ باقی گذاردند.

گریختن منگیستو هایله ماریام

در ماه مه ۱۹۹۱ ‘ منگستوهایله ماریام که وضعیت خود را پس از فروپاشی اتحاد شوروی در خطر می دید به طور ناگهانی و غیر منتظره از کشور گریخت و دست شورشیان اریتره را در کسب پیروزی و استقلال باز گذارد و در پی آن تسفایه گابره کیدانه ‘ معاون رئیس جمهور مسئولیت کشور را به طور موقت بر عهده گرفت.کیدانه به سرعت باب گفتگو با تمامی مخالفان را گشود و در اولین مرحله با استعفای خود قدرت را بدون خون ریزیذ به “جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی” به رهبری ملس زناوی واگذار کرد.

رئیس جمهوری ملس زناوی در کشور اتیوپی

ملس زناوی به عنوان رئیس جمهور موقت وعده داد تا جنگ داخلی را از میان ببرد و گفتگوهای صلح در مورد  استقلال اریتره را پی گیری نماید. تداوم گفتگوهای صلح منجر به تایید استقلال استان ساحلی اریتره در سال ۱۹۹۳ گردید. در سال ۱۹۹۴ یک شورای موقت قانونگذاری ۸۷ نفره پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تدوین نمود که براساس آن حکومت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی پایه گذاری شد و این قانون در همه پرسی سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید.

انتخابات پارلمانی در کشور اتیوپی

در انتخابات پارلمانی سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ که عمده گروههای مخالف آن را تحریم کرده بودند’جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی ‘ با اکثریت مطلق آرا تعیین نخست وزیر و هیئتدولت را به عهده گرفت.علیرقم بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی اتیوپی ‘ در طی دهه اخیر این کشور همواره در خطر مواجهه با قحطی و خشکسالی متناوب قرار داشته است.

در آوریل ۲۰۰۱ ‘ دانشجویان دانشگاه آدیس آبابا در اعتراض به عدم تحقق خواسته هایشان با پلیس ضد شورش درگیر شدند که طی آن حدود ۴۰ دانشجو کشته شدند و بیش از ۳۰۰۰ نفر نیز توسط نیروهای ارتشیبازداشت شدند و دانشگاه نیز به مدت چندین هفته تعطیل شد.در پی این حوادث در جبهه انقلابی خلق اتیوپی انشعابی رخ داد و بخشی از اعظای جبهه آزادیبخش خلق تیگره در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه و رفرمیستی از ان ج

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@