تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
تور ارمنستان با هواپیما

کشور ارمنستان

هواپیمایی :

کشور ارمنستان

کشور ارمنستان

کشور ارمنستان کشوری است کوهستانی که در حد فاصل اروپا و آسیا واقع شده ‘ اگرچه در بیشتر منابع جزء اروپا به حساب آمده ‘ ولی در برخی منابع نیز جزء آسیا ذکر شده است.

کشور ارمنستان

تور ارمنستان – کشور ارمنستان

نام رسمی:                                    جمهوری ارمنستان

نام محلی:                                    هایاستان

اسامی دیگر:                               ____

پایتخت:                                       ایروان(۲۰۰’۲۴۸’۱ نفر در سال ۲۰۰۰)

تاریخ استقلال:                           ۱۹۹۱/۹/۲۱ از شوروی

روز ملی:                                    ۲۱ سبتامبر  روز استقلال

نوع حکومت:                             جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری  از سال ۱۹۹۱

رئیس حکومت:                         رئیس جمهور (روبرت کوچاریان ‘از سال ۱۹۹۸ به مدت ۵ سال)

رئیس دولت:                            نخست وزیر :آندرانیک مارکاریان از سال ۲۰۰۰

قوه مقننه:                               قانون اساسی سال ۱۹۹۵ ; مجلس ملی با ۱۳۱ عضو برای مدت ۴ سال ; کرسی های مجلس ملس(۱۹۹۹):ائتلاف میانستونیان (وحدت) تئسط دو حزب جمهوری خواه و حزب خلق ۶۴ کرسی ; حزب کمونیست ۱۰ ; اتحاد انقلابی ارمنی ۷ ; حق و اتحاد ۷ ; اتحاد دموکراتبک ملی ۶ ;سایر احزاب و مستقل ها ۳۱ کرسی

 

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد(۱۹۹۲): اونکتاد ‘  یونیسف’  فائو’  یااآ ‘ ایبرد’  ایکاتو ‘ ایدا ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایتو ‘ یونسکو ‘ یونیدو’  یوپو’  وهو’  ویپو’  ومو’   تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی  شورای اروپا  سیس  اوسه

                                                  جمعیت کشور ارمنستان

مساحت:                                                                                                ۸۰۰’۲۹  کیلومتر مربع(صد و سی و نهمین کشور جهان)

جمعیت:                                                                                                 ۰۰۰’۵۰۰’۳  نفر در سال ۲۰۰۰ (صد و بیست و پنجمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                                                        ۱۱۷/۵ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                                                    ۳/۹ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                                                         ۶۹/۴%  رشد سالنه(۲۰۰۰_۱۹۹۵):۱/۶%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰_۱۹۹۵):                                                       ۳/.-%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                                                 بیش از ۱۰۰ سال

توزیع سنی(۱۹۹۹):                                                                             زیر۱۵ سال ۲۵/۶% ; ۲۹_۱۵ سال ۲۳/۳% ; ۵۹_۳۰ سال ۳۷/۴% ; بالای ۶۰ سال ۱۳/۷%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                                                                         مرد  ۴۸/۶۴%              زن۵۱/۳۶%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                                                      زنان ۷۱/۱ سال             مردان ۶۲/۲ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                                   ۱۳/۵ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار (۱۹۹۹):                                              ۹ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):                                   ۴۱/۱  نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                 ۴/۵ نفر

دلایل مرگ و میر در کشور ارمنستان

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۹):                        بیماریهای دستگاه گردش خون ۳۴۲/۱ نفر ‘ سرطان ۱۰۶ ‘ بیماریهای تنفسی ۳۶/۲ ‘ حوادث درگیری و خشونت ۳۳/۲ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۸):                                                 ۱/۷ نفر

مرگ و میر مادران در هر صد هزار نفر:                                          ۳۵ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                            ۳/۳ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                             ۳/. مورد

نژاد/ملیت(۱۹۹۸):                                                                       ارمنی ۹۳/۳% ; آذری ۲/۶%  ; دیگر نژادها ۴/۱%

دین:                                                                                             مسیحی گریگوری ۶۴/۵% ‘ فرقه های دیگر مسیحی ۱/۳% ‘ سایر ادیان و بدمن دین ۳۴/۲%

زبان و خط:                                                                                   ارمنی(زبان رسمی)  خط: ارمنی

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                                               وانادزور ۰۰۰’۱۵۹ نفر ‘ گیومری (کومایری)۰۰۰’۱۲۰ (۱۹۹۸)

بنادر مهم:                                                                                   دسترسی به دریای ازاد ندارد

                                               اقتصاد و دارایی کشور ارمنستان

واحد پول:                                                                                   درام=۱۰۰لوما ; یک دلار=۵۳۸/۹ درام  ; یک درام=۱۴/۸ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۶):                                                                 ۱۱۶/۶ میلیارد درام ; درآمد مالیاتی ۷۲/۹% (شامل مالیات بر سود بازرگانی ۱۴/۴%

مالیات بر ارزش افزوده ۱۸/۴% ; مالیات دستمزدها  ۱۲/۶% ; مالیات بر درامد ۷/۵% ;

سایر مالیات ها ۲۰%  هدیه و کمک ۸/۳%)درامدغیر مالیاتی ۲۷/۱%

 

هزینه بودجه(۱۹۹۶):                                                               ۱۷۳/۴۵ میلیارد درام هزینه های جاری ۷۴/۸%شامل:حقوق بازنشستگی و رفاه جتماعی ۱۸/۵%

سود ۱۰% ; دستمزد ۱۰/۹%   بهداشت و اموزش ۵/۶%  سایر موارد ۲۹/۸% هزینه سرمایه ای

و سود وام ۲۴/۷%

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                                    ۱/۷۳ میلیارد دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                        کشاورزی ۳۲/۹%   صنعت ۳۱/۸%   خدمات ۳۵/۳

میزان سرمایه گذاری خارجی:                                             (میانگین سالانه ۹۲_۱۹۸۷): ۸ میلیون دلار  ;(۱۹۹۸):۲۳۲ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۷):                                                         ۵۱۲ میلیون دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):                                                  ۱۳۸/۵+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸): ۱۴/۲-%

نرخ تورم کشور ارمنستان

نرخ تورم:                                                                          میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰: ۳۴۹/۱%  ; (۱۹۹۸):۱۱/۲%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                                          سیب زمینی ۲۰۰’۴۲۵ تن ‘ گوجه فرنگی ۱۴۵۰۰۰ ‘ گندم ۲۲۰۰۰۰ ‘ انگور ۱۰۵۹۰۰ ; جو ۶۵۰۰۰ تن ; هندوانه ۶۰۰۰۰ ; سیب ۵۶۰۰۰ تن

کاربری زمین:                                                                  کشاورزی ۲۰/۱%  مرتع و چمنزار ۲۳/۱%   جنگل۱۳/۴%  سایر موارد ۴۳/۴%

تعداد دام زنده:                                                               گوسفند و بز ۵۵۰۰۰۰ راس  گاو ۵۰۵۰۰۰  خوک  ۵۲۰۰۰ راس

تولید چوب(۱۹۹۸):                                                        ۳۵۷۰۰ متذمکعب

صید ماهی(۱۹۹۷):                                                        ۳۰۵۰ تن

تولید مرغ:                                                                    ۲۸۰۰۰۰۰ قطعه

تولید تخم مرغ:                                                            ۱۲۱۵۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۶):                                             مس ۰۰۰’۰۸۰’۹ تن ; پرلیت ۰۰۰’۲۰۰ مولییدن ۱۸۰۰ تن

تولیدات صنعتی(۱۹۹۴):                                         میلیون درام:تجهیزات ماشین سازی و فلز کاری ۱۸۴۳۶ ; مواد غذایی ۱۳۸۴۲ ; مواد شیمیایی ۵۳۳۰

فلزات ۵۲۵۹ ; مصالح ساختمانی ۳۱۵۴ ; منسوجات ۲۵۰۰ ; تولیدات چرمی ۲۳۳۵

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف):                      برق ۶/۲۲ میلیارد کیلووات ساعت ;زغال سنگ:صفر(۵۰۰۰)تن; نفت خام:صفر(۰۰۰’۰۲۶’۱ بشکه)

فراورده های نفتی:صفر(۳۵۸۰۰۰ تن) ; گاز طبیعی:صفر (۷۰۰’۰۵۰’۱ مترمکعب)

نیروی کار(۱۹۹۶):                                             جمعیت فعال اقتصادی:۵۰۰’۵۸۳’۱ نفر  ; نسبت نیروی کار به کل جمعیت:۴۲/۱%  ; میزان مشارکت مردان

(در سنین ۱۶ تا ۶۰):۷۵/۱%    زنان:۴۵%      میزان بیکاری:۱۱۵

توزیع نیروی کار:                                            کشاورزی ۱۹%  صنعت ۳۹%  خدمات ۴۲%

نیروی دفاعی:                                               مدت نظام وظیفه: ۱۸ ماه  تعداد نفرات ارتش۱۹۹۸:  ۵۳۴۰۰ نفر ; نیروی زمینی:۱۰۰% :سرانه هزینه دفاعی ۱۰۰ دلار

 

واردات(۱۹۹۶):                                            ۷۵۹/۶ میلیون دلار : شامل : مواد غذایی ۳۲/۴%  مواد معدنی ۲۸/۵%  جواهرات ۱۵/۲%  ماشین آلات و تجهیزات ;

از روسیه ۱۴/۷% ; ترکمنستان ۱۰/۱% ایران ۱۷/۵%  امریکا ۱۲/۱%   آلمان  ۲%  فرانسه ۱/۴%

 

صادرات(۱۹۹۶):                                      ۲۹۰/۴ میلیون دلار ; شامل : جواهرات ۴۸/۳%  ماشین آلات و تجهیزات ۲۹/۷%  مواد معدنی ۹%  به روسیه ۳۳/۱%

بلژیک ۱۵/۴%  ایران ۱۳/۷%  آلمان ۱/۳%  ترکمنستان ۶%

تراز بازرگانی کشور ارمنستان

تراز بازرگانی                                          ۱۹۹۳                ۱۹۹۴                    ۱۹۹۵                   ۱۹۹۶                    ۱۹۹۷

میلیون دلار                                           ۹۸-                   ۱۷۸/۳-                  ۴۰۳-                      ۴۶۹/۲-                  ۶۵۹/۸-

درصد کل                                            ۲۳/۹%             ۲۹/۳%                  ۴۲/۷%                    ۴۴/۷%                 ۵۸/۷%

 

شاخص قیمت ها و درامدها               ۱۹۹۳              ۱۹۹۴                  ۱۹۹۵                       ۱۹۹۶                 ۱۹۹۷                        ۱۹۹۸

شاخص قیمتهای مصرفی                 ۱                      ۳۶                     ۱۰۰                           ۱۱۹                    ۱۳۵                         ۱۴۷

شاخص درامد                                   ؟                       ؟                         ؟                               ؟                        ؟                             ؟

 

ویژگیهای خانوار:                             میانگین اندازه خانوار(۱۹۸۹):۴/۷ نفر ; درامد هر خانوار (۱۹۹۴):۳۵۲’۴۷  درام     منابع درامد (۱۹۹۴):دستمزد و حقوق ۵۲/۳%

درامد کشاورزی ۷/۷%  دیگر موارد ۴۰%   هزینه ها:(۱۹۹۴): کالا و خدمات ۷۸%  پرداخت مالیات ها به دولت ۲۲%

 

جهانگردی(۱۹۹۷):                         درامد:۷ میلیون دلار   هزینه ها ۴۱ میلیون دلار

 

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور ارمنستان

راه(۱۹۹۷):                                  ۴۳۱’۸ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۸):                         ۸۳۰ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                ۱۳۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:            ۴۶۴۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن:                     ؟

فرودگاه:                                     یک فرودگاه

روزنامه:                                    ۱۱ روزنامه در ۸۵۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                       ۴۴ عنوان در ۵۴۱۰۰۰ نسخه

کتاب:                                      ۲۲۴ عنوان در ۰۰۰’۷۳۹’۱  نسخه

رادیو(۱۹۹۷):                         ۰۰۰’۸۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                  ۰۰۰’۸۴۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                       ۵۵۶۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):           ۷۰۰۰ خط

رایانه شخصی(۱۹۹۸):      ۱۵۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                 ۴۰۰۰ کاربر

                                           آموزش و بهداشت کشور ارمنستان

 

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۷)            ۱۴۰۲                              ۱۳۶۲۰                   ۲۵۶۴۷۵                           ۱۸/۸

متوسطه                     ؟                                 ۵۷۳۲۵                      ۳۶۵۰۲۵                          ۴/۶

فنی و حرفه ای        ۶۹                                  ؟                              ۲۵۲۰۰                        ؟

عالی                        ۱۴                               ۴۰۶۵                          ۳۵۵۱۷                       ۸/۷

 

میزان با سوادی(۱۹۸۹):                                      افراد بالای ۱۵ سال ۹۸/۸%       مردان ۹۹/۴%              زنان :۹۸/۱%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                   ابتدایی ۷/۴%   متوسطه  ۷۶/۳%    عالی ۱۳/۸%

تعداد پزشک(۱۹۹۴):                                          ۱۳۰۰۰ نفر

تعداد تخت بیمارستان:                                      ۳۰۰۰۰ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                            کمتر از ۱۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                           در هر صدهزار نفر: ۲۸/۹ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                ۲۳۵۶ کالری(۹۲% حداقل مقدار کالری توصیه شده توسط فائو) مصرف پروتئین:۶۵ گرم  مصرف چربی: ۵۴ گرم

 

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور ارمنستان

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                              (۱۹۹۰_۱۹۸۰):؟  (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۲/۷-%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                            ۴/. کیلوگرم برای هرنفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                        ۳/۷ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                                   ۷۲۱/. (مودو سومین کشور جهان)

 

موقعیت جغرافیایی کشور ارمنستان

این کشور از شمال به گرجستان ‘ از خاور به جمهوری آذربایجان ‘ از جنوب به ایران و آذربایجان (جمهوری خودمختار نخجوان) و ترکیه و از غرب به کشور ترکیه محدود است.

سرزمینی است محصور در خشکی که بیشتر نواحی آن را کوههای قفقاز کوچک به ارتفاع متوسط ۱۸۰۰ متر فراگرفته است.

کوه های کشور ارمنستان

عمده ترین کوههای این کشور کوههای زنگه زور’ واردینس و شاه داغ است و بلندترین نقطه آن کوخ آراگاتس ۴۰۹۰ متر ارتفاع دارد.علاوه بر کوههای مزبور آتشفشانهای خاموش چندی نیز در این سرزمی دیده می شود و وقوع زمین لرزه های پراکنده از روند کوهزایی ـن حکایت دارد.دره های ژرف این سرزمین ‘ بستر رودهای چون ارس ‘ آریاچای و هرازدان است.

اقلیم کشور ارمنستان

اقلیم ارمنستان خشک و قاره ای است ‘ تابستانهای گرم و طولانی و زمستانهای بسیار سرد از ویژگیهای آن است. در نواحی هموار و دشتگون ‘ غلات ‘ حبوبات ‘ سبزیجات  ‘ پنبه ‘ تنباکو ‘ و چغندرقند به دست می آید و تاکستانهای آن نسبتا پهناور و انگور و شراب مطبوعی دارد.

دامپروری و گله داری منحصر به نواحی کوهستانی است و مس و آلومنیوم و مولییدن از ذخائر طبیعی ان است.

دریاچه ها و رودخانه های کشور ارمنستان

علاوه بر کوههای مرتفع و دره های ژرف و زیبا ‘ دریاچه سوان با مساحتی حدود ۱۴۰۰۰ کیلومتر مربع یکی دیگر از چشم اندازهای زیبا و طبیعی این کشور محسوب می گردد. این دریاچه در ارتفاعی برابر ۱۹۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد و رودخانه هرازدان ‘ سطح اب دریاچه مزبور را تا حد قابل توجهی کاهش داده و علاوه بر برهم زدن شرایط زیست محیطی’ بناهایی با قدمت ۲۰۰۰ سال از زیر آب خارج شدند.کاربرد سموم گیاهی ‘اراضی و آبهای جاری این کشور را به شدت آلوده ساخته و محیط زیست را با خطر جدی روبرو کرده است.

تاریخچه کشور ارمنستان

ارامنه یکی از کهن ترین اقوام هند و اروپایی بشمار می روند.نخستین باری که نام ارمنستان به میان آمده ‘ در سنگ نوشته هایی به خط میخی متعلق به داریوش اول هخامنشی در سده های ششم تا پنجم پیش از میلاد است. اما سفال ها و الواح گلی ای که از هیتی ها به دست آمده سوابق تاریخی این قوم را به سده دوازدهم قبل  از میلاد می رساند و بیانگر آن است که در سده  نهم تا ششم پیش از میلاد دارای دولت مقتدری بوده اند و پایتختشان شهر توشپا(وان کنونی در ترکیه ) بوده است.

استقلال کشور ارمنستان

ارمنستان قبل از پیدایش امپراتوری هخامنشی ‘ بخشی از کشور ماد بود ‘ سپس ضمیمه دولت هخامنشی شد. با حمله اسکندر به ایران و فروپاشی هخامنشیان ‘ ارمنستان به استقلال دست یافت و دوران استقلال ان از ۳۲۲ تا ۲۱۵ پیش از میلاد به درازا کشید ‘ سپس به تصرف سلوکی ها درمد و پس از آن مجددا استقلال یافت و آرتاکسیاس و یا آرتاشس به عنوان نخستین بنیانگذار سلسله مستقل ارمنستان شناخته شد.

حکومت تیگران بزرگ در کشور ارمنستان

در عصر تیگران بزرگ (۵۵تا۹۵ پیش از میلاد) ‘ بر وسعت ارمنستان افزوده شد و تمام سرزمینهای ارمنی زبان در یک دولت متحد شدند و مرزهای ان تا مدیترانه و دریای سیاه و دریای خزر گسترش یافت.جنگ تیگران بزرگ با امپراتوری روم به شکست وی منجر شد و دوران شکوفایی و قدرت ارمنستان پس از ۴۰۰ سال به زوال گرایید و به کشوری میانگیر بین اشکانیان و رومیان مبدل شد. سپس در سال ۱۱ میلادی ضمیمیه امپراتوری اشکانی گردید و شاهزادگان اشکانی بر ارمنستان سلطنت کردند.

روی آوردن کشور ارمنستان به مسیحیت

در سال ۳۰۱ میلادی ‘ ارمنستان به مسیحیت گروید و در سال ۴۰۵ الفبای ارمنی که از ابداعات قدیس مسروپ بود ‘ برای نوشتن به کار گرفته شد.در سال ۴۵۱ میلادی کلیسای ارمنی ارتدکسی جدا شد و عنوان نخستین و قدیمی تریین کلیسای ملی را به خود اختصاص داد.

سلسله باگراتید در کشور ارمنستان

در پایان سده چهارم ارمنستان میان ایران ساسانی و امپراتوری روم تقسیم گردید و  و با فروپاشی ساسانیان ‘ تحت سلطه اعراب مسلمان درآمد و در سال ۶۵۵ میلادی سرتاسر این سرزمین تحت سلطه اعراب قرار گرفت. دوران تسلط تازیان با شورشهای متعددی از سوی ارمنه همراه بود تا جایی که در زمان متوکل خلیفه عباسی وسعت بیشتر یافت و خلیفه را وادار نمود تا یکی از ارامنه را بنام آشوت از خاندان باگراتید به امیری ارمنستان بگمارد. بعدها آشوت سلطان ارمنستان شد و سلسله باگراتید را بنیان نهاد که تا اواسط سده یازدهم میلادی دوام آورد و ارمنستان به اوج عظمت رسانید. در اواسط سده یازدهم ارمنستان توسط امپراتوری روم شرقی تصرف شد و سلسله باگراتید منقرض گردید.

تصرف کشور ارمنستان توسط ترکان سلجوقی

ترکان سلجوقی که  آذربایجان را تصرف کرده بودند به ارمنستان نیز دست یافتند و پایتخت سلسله باگراتید یعنی شهر آنی را ویران نمودند.مظالم سلجوقیان به فرار بسیاری از ارامنه به اسیای صغیر و کرانه های دریای مدیترانه انجامید و دولت ارمنستان صغیر پدید آمد که تا سال ۱۳۷۵ میلادی موجودیت خود را حفظ کرد.دولت ارمنستان صغیر در جنگ های صلیبی علیه مسلمانان با صلیبیون متحد شد و با مغولان نیز همصدا گردید.در سال ۱۳۷۵ ارمنستان صغیر به تصرف سلطان مصر درآمد و سپس ضمیمه امپراتوری عثمانی گردید.

سرزمین اصلی ارمنستان پس از سلجوقیان مورد حمله مغولان و ایلخانان قرار گرفت و سپس به تصرف تیموریان درآمد و ترکان آق قویونلا نیز بر آن دست یافتند.در زمان صفویه ارمنستان بین ایران و عثمانی به صحنه رقابت و نبرد تبدیل شد و خسارات فراوانی را تحمل کرد. شاه عباس صفوی ارمنستان را تصرف نمود وجمع کثیری از ارمنه را به جلفای اصفهان و روستاهای اطراف آن کوچ داد.

کشور ارمنستان در اوایل سده نوزدهم

در اوایل سده نوزدهم و در جنگ های ایران و روس ‘ بخش بزرگی از ارمنستان به تصرف روسیه درآمد و بخش دیگر آن را نیز از دست عثمانی ها خارج نمود و ارمنستان را ضمیمه خاک خود ساخت.

با امضای پیمان برلین ‘ روسها قسمتی از ارمنستان را که قبلا از عثمانی ها گرفته بودند ‘ به ترک ها واگذار کردند.در ۱۸۹۴ تا ۱۹۱۵ عثمانی ها جمع کثیری از ارمنه را به قتل رساندند و عده زیادی را به ترک وطن واداشتند.در اواخر سده نوزدهم مردم ارمنستان روس دست به جنبش های انقلابی زدند و حزب داشناکسیون یا حزب سوسیال ملی را پدید آوردند. با شروع جنگ جهانی اول دولت عثمانی به بهانه شرکت ارمنه در ارتش روس ‘ دست به کشتار دیگری از ارامنه زد و با سقوط امپراتوری روس تزاری ‘ ملل تابعه آن به خودمختاری رسیدند و با روی کار آمدن بلشویک ها ‘ آذربایجان و ارمنستان و گرجستان کمیساریای ماوراء قفقاز را تشکیل دادند و از پیوستن به بلشویک ها خودداری نمودند.

نخستین استقلال کشور ارمنستان

ارمنستان عثمانی که به وسیله ارتش روسیه تزاری در جنگ جهانی اول اشغال شده بود’  پس از پیمان صلح به عثمانی واگذار گردید. اما عثمانی ها خواستار الحاق سراسر ارمنستان به خاک خود بودند.ارامنه روسیه که با الحاق خود به خاک ترکیه سخت مخالف بودند ‘ در ۲۸ مه ۱۹۱۸ استقلال خود را اعلام داشتندو نخستین دولت ارمنی در تاریخ معاصر را تشکیل دادند.

به فراموشی سپردن استقلال کشور ارمنستان

در پی آن کشورهای اروپایی استقلال جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناختند ولی در سال ۱۹۳۶ اتحاد شوروی آن را به یکی از جمهوریهای تشکیل دهنده خود تبدیل نمود و موضوع استقلال آن به فراموشی سپرده شد. با روی کار آمدن میخائیل گورباچف و اعلام پروستروئیکا و گلاسنوست’ احساسات ملی گرایانه ارامنه بالا گرفت و خواهان استقلال و همچنین الحاق ناحیه قره باغ کوهستانی به ارمنستان گردیدند.بدینسان اختلاف و زد و خورد بین دولتهای نوپای آذربایجان و ارمنستان پایه گذاری شد و هردو کشور را از نظر اقتصادی فلج نمود.

عواقب زلزله سال ۱۹۸۸ کشور ارمنستان

در دسامبر ۱۹۸۸ زمین لرزه شدیدی ارمنستان را به لرزه شدیدی ارمنستان را به لرزه درآورد و ویرانی های بسیار به جای گذاشت و حدود ۲۵۰۰۰ تن را به دیار نیستی فرستاد و توان اقتصادی کشور بیش از پیش تضعیف نمود.

کشور ارمنستان در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱

در انتخابات سال ۱۹۹۰ لئون ترپتروسیان به ریاست جمهوری ارمنستان برگزیده شد و ارمنستان با رای اکثریت مردم در همه پرسی ۲۱ سپتامبر (روز ملی)’ در ۲۰ اکتبر سال ۱۹۹۱ رسما به استقلال رسید.پتروسیان در سپتامبر ۱۹۹۶ برای بار دوم برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و در اوت ۱۹۹۷ قرارداد اقتصادی و سیاسی و دفاعی و فرهنگی با جمهوری فدرایتو روسیه امضاء نود.در مارس ۱۹۹۸ پتروسیان کناره گرفت و روبرت کوچاریان از رهبران ارامنه قره باغ به ریاست جمهوری رسید.در حمله پنج مرد مسلح در ۲۷ ذاکتبر سال ۱۹۹۹ به مجلس ملی ‘ نخست وزیر به همراه وزیر دفاع و شش تن دیگر کشته شدند و در پی آن آرام سرکیسیان به جای برادرش وازگن سرکیسیان به نخست وزیری رسید.در ماه مه ۲۰۰۰’ سرکیسیان از کار برکنار گردید و  آندرانیک مارکاریان ‘ رهبر فراکسیون حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ‘ به جای وی برگزیده شد.

در ژانویه سال ۲۰۰۱ ارمنستان به عضویت کامل شورای اروپا درآمد. در ماه سپتامبر همان سال مراسم هزار و هفتصدمین سال پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی کشور با حضور پاپ ژان پل دوم ‘ رهبر کاتولیکهای جهان ‘ در ارمنستان برگزار گردید.

اقتصاد کشور ارمنستان

اقتصاد ارمنستان به ویژه به مناسبت درگیری با مسئله قره باغ ‘ با بحران ها و دشواری های فراوان روبروست و اقدامات میانجیگرانه کشورهایی مانند ایران و روسیه و ترکیه و جوامع بین المللی تا کنون نتیجه بخش نبوده است.مهاجران ارمنی به ویژه در اروپا و امریکا در مورد معرفی و شناخت فرهنگ و هویت ملی ارامنه ‘ نقش عمده ای داشته اند و پس از استقلال ارمنستان ‘ کمکهای ارزنده ای به سرزمین مادری خود کرده اند و از ارمنستان به شدت هواداری نموده اند.

 

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@