تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
کشور اریتره

کشور اریتره

هواپیمایی :

کشور اریتره

کشور اریتره

کشور اریتره کشوری در شمال خاوری افریقا که از غرب و شمال به سودان ‘ از خاور به درازای حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به دریای سرخ و از جنوب به کشورهای اتیوپی و جیبوتی محدود است.

کشور اریتره

کشور اریتره-نقشه کشور اریتره

نام رسمی:                                                                         دولت اریتره

نام محلی:                                                                          ارتره

اسامی دیگر:                                                                    ___

پایتخت:                                                                          اسمره(۴۰۰۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۲)

تاریخ استقلال:                                                              ۱۹۹۳/۵/۲۴  از اتیوپی

روز ملی:                                                                       بیست و چهارم ماه مه (روز استقلال)

نوع حکومت:                                                               دولت انتقالی بایک مجلس قانونگذاری موقت از سال ۱۹۹۳

رئیس حکومت:                                                           رئیس جمهور:ایسایاس افه ورکی (جبهه خلق قرای دموکراسی و عدالت)از سال ۱۹۹۳

رئیس دولت:                                                              رئیس جمهور:ایسایاس افه ورکی (جبهه خلق قرای دموکراسی و عدالت)از سال ۱۹۹۳

قوه مقننه:                                                                قانون اساسی در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسیده است ; مجلس ملی انتقالی از سال ۱۹۹۳ امور قانونگذاری را به عهده دارد ; جبهه خلق برای دموکراسی  و عدالت ۱۰۴ کرسی مجلس ملی را به خود اختصاص داده است.نخستین انتخابات برای تشکیل مجلس ملی قرار بود در دسامبر ۲۰۰۱ برگزار شود که ۷۵ عضو ان توسط جبهه خلق برای دموکراسی و عدالت منصوب می شود و ۷۵ عضو نیزمستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.

عضویت در سازمانهای بین المللی:                         سازملن ملل متحد(۱۹۹۳): اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو  ‘ ایبرد  ‘ ایکاتو ‘ ایدا ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو’  یونیدو’  ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویبو ‘ ومو ‘ سازمان وحدت افریقا ‘ جنبش عدم تعهد’

 

                                                  جمعیت کشور اریتره

 

مساحت کشور اریتره:                                                              ۱۴۴’۱۲۱ کیلومتر مربع (نود و هشتمین کشور جهان)

جمعیت کشور اریتره:                                                                ۰۰۰’۹۰۰’۳ نفر در سال ۲۰۰۰(صدو بیستمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                      ۳۲/۲ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                   ۶/۷ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                        ۱۸%  رشد سالانه (۲۰۰۰_۱۹۹۵):۴/۷%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                    ۳/۸%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                  ۲۳ سال

توزیع سنی(۱۹۹۹):                                             زیر ۱۵ سال ۴۲/۹% ‘ ۲۹_۱۵ سال ۲۹/۱%  ۵۹_۳۰ سال ۲۲/۹%    بالای ۶۰ سال ۵/۱%

توزیع جنسی(۱۹۹۹):                                         مرد ۴۹/۸۹%     زن ۵۰/۱۱%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                       زنان ۵۷/۸ سال  مردان ۵۳ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                   ۴۲/۵ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):        ۱۲/۵ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):    ۷۸/۲ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):  ۳۰ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر:     آمار قطعی و دقیق وجود ندارد ولی شایع ترین دلایل مرگ و میر عبارتند از بیماریهای عفونی مانند مالاریا و بیماریهای انگلی  سوءتغذیه اسهال و اسهال خونی

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                ۵/۹ نفر

مرگ و میر مادران در هرصد هزار تولد:       ۱۰۰۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                     ۶/۸ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                     وجود ندارد

نژاد/ملیت(۱۹۷۶):                                  تیگرینیا ۴۹% ‘ تیگره ۳۱/۷%  ‘ عفار ۴/۳% ‘ هدارب ۳/۹%  بیلن ۳/۱%  ساهو ۳%

دین کشور اریتره:                                                       مسلمان ۶۹/۳%   مسیحی ۳۰/۷۵  (دین رسمی وجود ندارد)

زبان و خط کشور اریتره:                                            تیگرینیا ; عربی  خط:؟

شهرهای مهم کشور اریتره :                                  عصب(۰۰۰’۵۰نفر ) کرن (۴۰۰۰۰ نفر) مصوع (۴۰۰۰۰) مندفرا(۱۴۸۳۳ نفر)

بنادر مهم کشور اریتره:                                          مصوع ‘عصب (در کنار دریای سرخ)

 

                                               اقتصاد و دارایی کشور اریتره

 

واحد پول:                                           ناکفا =۱۰۰ سنت; یک دلار =۹/۵ ناکفا ; یک ناکفا =۷۴۲ ریال

درآمد بودجه:                                    ۱/۹۷ میلیارد ناکفا (مالیات ۴۸/۸% ; مالیاتهای مستقیم ۲۲/۸% ; عوارض گمرگی ۱۵/۲%  مالیاتهای غیر مستقیم ۱۰/۸%

درامد غیر مالیاتی ۵۱/۲%

هزینه بودجه:                                  ۲/۵۹ میلیارد ناکفا ; هزینه های جاری ۵۵/۸%

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):            ۷۸ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸): کشاورزی ۹/۳%  صنعت ۲۹/۵%  خدمات ۶۱/۲%

میزان سرمایه گذاری خارجی:      (میانگین سالانه ۹۲_۱۹۷۸):؟      (۱۹۹۸):؟

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                ۱۴۴ میلیون دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):       ۱۵۸/۲ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):  ۲۹-%

نرخ تورم در کشور اریتره

نرخ تورم:                                  (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰):۱۰/۱%    ۱۹۹۸: ۹/.-%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):   حبوبات:۰۰۰’۲۷۰ تن  محصولات ریشه ای و تکمه ای ۱۲۵۰۰۰   ذرت خوشه ای ۱۵۰۰۰۰   ارزن ۳۰۰۰۰   جو ۴۰۰۰۰  دانه حبوبات ۳۰۰۰۰

سبزیجات و صیفی جات ۲۸۰۰۰  گندم ۱۵۰۰۰   ذرت ۱۵۰۰۰     کنجد ۴۲۰۰   لوبیا خشک ۳۰۰۰ بادام زمینی  ۱۸۰۰  نخود ۱۰۰۰ تن

کاربری زمین:                         کشاورزی  ۵/۱%  مرتع و چمنزار ۶۹۵  جنگل ۷/۳%  سایر موارد ۱۸/۶%

تعداد دام زنده:                      گوسفند ۰۰۰’۵۳۰’۱ راس ; بز ۰۰۰’۴۰۰’۱ ; گاو ۰۰۰’۳۲۰’۱ راس  شتر ۶۹۰۰۰ نفر

تولید چوب:                            ؟

صید ماهی(۱۹۹۶):              ۳۲۷۲ تن

تولید مرغ:                           ۰۰۰’۳۰۰’۴ قطعه

تولید تخم مرغ:                 ۵۹۳۴ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۵):   نمک ۱۲۰’۳۰۵ تن  سنگ مرمر و گرانیت برای ساختمان

تولیدات صنعتی:             (هزار ناکفا)محصولات غذایی ۷۰۰’۲۰۳  نوشیدنی ۶۰۰’۱۵۹ ‘ محصولات چرمی و کفش ۴۰۰’۶۹ ‘ محصولات نساجی ۶۲۸۰۰ ‘ محصولات شیمیایی ۵۹۷۰۰  محصولات فلزی ۴۴۳۰۰   محصولات غیر فلزی ۲۸۵۰۰   توتون و کبریت ۱۶۶۰۰  کاغذ و محصولات چاب ۱۱۳۰۰                                   

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف):    منابع عمده انرژی مصرفی عبارتند از:نیروی برقایی ‘ سوختهای فسیلی ‘ نیروی زمین گرمایی ‘ نیروی خورشیدی و باد در سال ۱۹۹۹۷ به میزان ۱۹۲’۱۷۹ هزار کیلووات ساعت برق تولید شده است.

نیروی کار کشور اریتره

نیروی کار:                                         ؟

توزیع نیروی کار(۱۹۹۲):                   کشاورزی ۲/۶%   صنایع ۴۹/۵%   خدمات ۴۷/۹%

نیروی دفاعی:                                 تعداد نفرات نیروی دفاعی اریتره حدود ۰۰۰’۱۸۰ تا ۰۰۰’۲۰۰ نفر نخمین زده می شود که عمدتا از هان نیروهای چریکی قبل از استقلال تشکیل می شوند(۱۹۹۹)

واردات(۱۹۹۷):                                          ۴۸۹/۵ میلیون دلار شامل مواد غذایی ۱۹/۶%  ‘ ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ۳۷/۸% ‘ کالاهای تولیدی ۲۲/۲%  مواد شیمیایی ۶% مواد خام ۲/۲%   روغن حیوانی و نباتی ۱/۹%  از عربستان سعودی ۱۵/۷%  ایتالیا ۱۳/۷%   امارات متحده ۱۳/۱%  آلمان ۵/۵%  امریکا ۳/۱%  اتیوپی ۹%  انگلستان ۴/۶%  ژاپن ۴/۱%  هلند ۱/۷%

صادرات(۱۹۹۷):                                        ۵۳/۱ میلیون دلار ; شامل مواد خام ۳۴/۵%  مواد غذایی ۲۱/۷%  کالاهای تولیدی ۱۷/۱%  نوشیدنی و دخانیات ۲/۴%  ماشن آلات و تجهیزات حمل و نقل ۲/۹%  مواد شیمیایی ۲/۲%  به اتیوپی ۶۳/۵%  سودان ۱۶/۶%  ایتالیا ۴/۹%  عربستان سعودی ۱/۹%   آلمان ۶/.%  انگلستان ۵/.%

تراز بازرگانی کشور اریتره

تراز بازرگانی                                                                 ۱۹۹۳               ۱۹۹۴              ۱۹۹۵              ۱۹۹۶           ۱۹۹۷         

میلیون دلار                                                                  ۲۳۹-                  ۳۳۱/۴-            ۳۲۳/۲-             ۴۱۸/۵-          ۴۳۶/۴-

درصد کل                                                                    ۵۸/۱%               ۷۲%               ۶۶/۷%             ۶۸/۷%          ۸۰/۴%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                                     ۱۹۹۱               ۱۹۹۲             ۱۹۹۳               ۱۹۹۴             ۱۹۹۵

شاخص قیمتهای مصرفی                                       ۹۱/۹                 ۱۰۰               ۱۱۹/۲               ۱۲۷/۴             ۱۴۱/۳

شاخص درآمد                                                           ؟                      ؟                    ؟                          ؟                     ؟

 

ویژگیهای خانوار:                                                                    میانگین اندازه خانوار(۱۹۹۸):۴/۷ نفر

جهانگردی(۱۹۹۷):                                                                  درامد ۹۰ میلیون دلار

 

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور اریتره

 

راه(۱۹۹۶):                                                                               ۴۰۱۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۸):                                                                       ۳۰۶ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                                                               ۵۹۴۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                                                           ؟

کشتی بالای صد تن:                                                                ؟

فرودگاه:                                                                                   ۲ فرودگاه با برنامه منظم پروازی

روزنامه:                                                                                     ؟

مجلات ادواری:                                                                         ؟

کتاب:                                                                                       ۱۰۶ عنوان در ۴۲۰۰۰۰ نسخه

رادیو(۱۹۹۷):                                                                            ۳۴۵۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                                       ۵۰۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                                              ۲۴۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه:                                                                               ؟

رایانه شخصی:                                                                          ؟

اینترنت(۱۹۹۸):                                                                          ۳۰۰ کاربر

                                           آموزش و بهداشت کشور

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۷)               ۵۴۹                                 ۵۴۷۶                    ۷۳۷’۲۴۰                          ۴۴

متوسطه                       ۵۶                                   ۹۵۹’۱                     ۰۵۴’۸۸                          ۴۴/۹

فنی و حرفه ای           ۴                                      ۱۱۲                         ۱۴۵’۱                          ۱۰/۲

عالی                           ۱                                      ۱۹۸                         ۰۹۶’۳                         ۱۵/۶

 

میزان با سوادی(۱۹۹۸):                                                              مردان ۶۶%  زنان ۳۸%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                          ؟

تعداد پزشک(۱۹۹۳):                                                                  ۶۹ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۸۷):                                                    ۲۴۴۹ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                                                      تعداد کل:؟ (۳/۱۷% افراد ۱۵ تا ۴۹ ساله)

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                      در هر صد هزار نفر:۲۴۳/۶ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                             ۱۷۴۴ کالری (۷۵% حداقل مقدار کالری توصیه شده توسط فائو ): مصرف پروتئین:۵۱ گرم

مصرف چربی:۲۰ گرم

 

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور اریتره

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                          (۱۹۹۰_۱۹۸۰): ؟    ; (۱۹۹۵_۱۹۹۰):صفر

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                       صفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                  ۱/. میلیون تن ; هر نفر ۱۱/۲ تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                               ۴۰۸/. (صد و پنجاهمین کشور جهان)

کوه ها و رودهای کشور اریتره

اریتره که در واقع در دنباله شمالی فلات اتیوپی واقع است عمدتا کوهستای است و بلندترین نقطه آن قله سویرا ۲۹۸۹۱ متر ارتفاع دارد. رودهای فصلی انسبا و بارکه که عمده ترین رودخانه های آند از همین کوهستانها سرچشمه می گیرند.جلگه ساحلی جنوب که در مقایسه با دیگر نواحی کشور از ارتفاع کمتری برخوردار است ‘ دشتی است خشک و فوق العاده گرم که اکثرا شبانان بادیه نشین حبشی تبار در آن سکونت دارند. بزرگترین جزیره این کشور ‘ جزیره دهلک کبیر با ۷۵۰ کیلومتر مربع وسعت ‘ جزء مجمع الجزایر دهلک و در دریای سرخ واقع است.پنبه و قهوه و تنباکو و نمک مهمترین فرآورده های اریتره محسوب می گردند.

قوم های مختلف و زبان رسمی کشور اریتره

جمعیت اریتره را اقوام مختلفی که بیشتر به شبانی و کشاورزی اشتغال دارند ‘ تشکیل می دهند.بیست درصد کشاورزی مردم این سرزمین در شهرها زندگی می کنند و بقیه بادیه نشینند.حدود نیم میلیون آواره اریتره ای در سودان به سر می برند و ۴۰۰۰۰ تن در اروپا و ۱۵۰۰۰ تن در امریکا سکونت دارند.زبان رسمی مردم اریتره تیگرینیا است و زبانهای بومی به تعداد اقوام نه گانه آن نیز در میان مردم رواج دارد.

 

تاریخچه کشور اریتره

اریتره مانند دیگر نواحی مملکت قدیم اکسوم که طی سده های اول تا ششم بعد از میلاد به وجود آمده بود ‘یکی از نواحی تشکیل دهنده امپراتوری اتیوپی است. در سده شانزدهم ضمیمیه امپراتوری عثمانی شد و از سده هفدهم تا نوزدهم اکثرا مورد مخالفت عثمانی ها و اتیوپی بود. با عقد قرارداد سال ۱۹۸۰ بین ایتالیا و منلیک دوم امپراتور اتیوپی ‘ مالکیت ایتالیا بر نواحی ساحلی دریای سرخ و جزایر آن مسجل گردید و نام اریتره که به زبان لاتین دریای سرخ را می رساند بر آن نواحی اطلاق گردید.  اریتره طی سالهای ۱۸۹۶ و ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶ به عنوان پایگاه اصلی برای عملیات نظامی و حمله به اتیوپی از سوی ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و به یکی از شش استان ایتالیا در افریقای خاوری مبدل شد.

کشور اریتره در سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۲

در سال ۱۹۴۱ انگلیسی ها بر ایتالیایی ها پیروز شدند و آنان را از این سرزمین بیرون راندند. پس از پایان جنگ جهانی دوم ‘در دسامبر ۱۹۵۰ ‘ سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای اریتره را ضمیمه اتیوپی مود تا به صورت یک استان فدرال(خودمختار) وابسته به اتیوپی اداره شود.در سال ۱۹۶۲ هایلاسی امپراتور حبشه ‘ مجلس ملی اریتره به شدت تحت فشار گذارد تا الحاق اریتره به اتیوپی را به رسمیت بشناسد و به آن جنبه قانونی بدهد.

استقلال کشور اریتره

این عمل با واکنش شدید ملیون و آزادی خواهان اریتره که طی زد و خورد و مبارزه با استعمارگران ایتالیایی نوعی وحدت و همدلی در میانشان به وجود آمده بود ‘ روبرو گردید و نخستین پایه های آشوب و استقلال طلبی مردم اریتره گذارده شد. تلاشهای استقلال طلبانه آزادی خواهان اریتره و به ویژه در سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۶ تا جایی بالا گرفت که کشور سودان را به میانجی گری واداشت.در فوریه ۱۹۹۰ آزادی خواهان اریتره بندر مصوع را تصرف کردند و در پی آن تقریبا یر سرتاسر اریتره تسلط یافتند و در ۲۵ مه همان سال شهر اسمره و راههای ارتباطی آن بااتیوپی  را تحت کنترل خویش درآوردند.به دنبال این رویداد ‘طرفین با برگزاری یک همه چرسی زیر نظارت سازمان ملل متحد موافقت کردند.در همه پرسی سال ۱۹۹۳ ‘ ۹۹/۸% مردم اریتره به استقلال خور و جدایی از اتیوپی رای دادند و در ۲۴ مه هان سال موجودیت کشور جدید اریتره را اعلام داشتند و ایسایاس افه ورگی را به ریاست جمهوری برگزیدند.

تغییر واحد پول کشور اریتره

در اواخر سال ۱۹۹۷ اریتره واحد پول خود را عوض کرد و ناکفا را جایگزین بیر اتیوپی نمود.

از اواسط سال ۱۹۹۸ اختلافات اراضی میان اریتره و اتیوپی رو به گسترش نهاد و در ماه مه سال ۲۰۰۰ نیروهای هوایی و زمینی اتیوپی بخشهایی از نواحی مرکزی و غربی نقاط مرزی اریتره را مورد حمله قرار دادند و نیروهای اریتره مجبور به عقب نشینی از این نواحی شدند.با دخالت سازمان ملل متحد و تشکیل نیروهای حافظ صلح ‘ آتش بس میان طرفین برقرار گردید و مذاکراتی  در جهت حصول به تفاه کامل آغاز شد.

در سال ۲۰۰۰ گروهی از اعضای “جبهه خلق برای دموکراسی و عدالت ” و از جمله یکی از بنیانگذاران آن ‘ خواستار اعمال قانون اساسی جدید که در سال ۱۹۹۷ به تایید مردم رسیده شدند و در سال ۲۰۰۱ ‘ پانزده نفر ازآنان این جبهه را ترک کردند و انتشار نامه سرگشاده ای به انتقاد از نحوه حکومت افه ورکی پرداختند.در ماه سپتامبر ۲۰۰۱ ‘یازده نفر از این گروه بدون ذکر هیچ اتهامی بازداشت شدند و نماینده اتحادیه اروپا از این کشور اخراج گردید.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@