تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
کشور ازبکستان

کشور ازبکستان

هواپیمایی :

کشور ازبکستان

کشور ازبکستان

کشور ازبکستان کشوری است در آسیای مرکزی محصور میان کشورهای قزاقستان در غرب و شمال ‘قرقیزستان و تاجیکستان در شرق و افغانستان و ترکمنستان در جنوب.

کشور ازبکستان

کشور ازبکستان-نقشه ازبکستان

نام رسمی:                                                               جمهوری ازبکستان

نام محلی:                                                                 ازبکستان

اسامی دیگر:                                                              ____

پایتخت:                                                                  تاشکند(۰۰۰’۱۳۷’۲ نفر در سال ۱۹۹۶)

تاریخ استقلال:                                                      ۱۹۹۳/۸/۳۱ از شوروی

روز ملی کشور ازبکستان:                                                               اول سپتامبر

نوع حکومت کشور ازبکستان:                                                         جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری’ از سال ۱۹۹۲

رئیس حکومت:                                                     رئیس جمهور:اسلام کریم اف ‘ از سال ۱۹۹۱ (از سال ۲۰۰۰ به مدت ۵ سال)

رئیس دولت:                                                        نخست وزیر : اوتیکر سلطان اف (حزب دموکراتیک خلق ) از سال ۱۹۹۵

قوه مقننه:                                                           قانون اساسی سال ۱۹۹۲ ; مجلس عالی با ۲۵۰ عضو برای مدت ۵ سال ; نتایج اخرین انتخابات (۱۹۹۹): حزب دموکراتیک خلق ۴۸ کرسی ;  فداکارلر(فدائیان)۳۴ کرسی ‘ حزب ترقی وطن ۲۰ کرسی ‘ حزب عدالت ۱۱ کرسی ‘ ملی تیکلنشن ۱۰ کرسی ‘ مستقل ها ۱۱۰ کرسی       سایر احزاب ۱۶ کرسی   و یک کرسی خالی

 

عضویت در سازمانهای بین المللی:                سازمان ملل متحد(۱۹۹۲) ‘ اونکتاد ‘ یونیسف’  یااآ ‘ ایبرد  ‘ایکاتو  ‘ ایدا  ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ یونسکو ‘ یونیدو ‘ یوپو’  ویبو ‘ ومو ‘ سازمان تجارت جهانی(عضو ناظر) آدب ‘ آکو ‘ سیس ‘ جنبش عدم تعهد  ‘ کنفرانس اسلامی ‘ او سه

 

                                             جمعیت کشور ازبکستان

مساحت:                                                                                              ۴۰۰’۴۴۷ کیلومتر مربع (پنجاه و ششمین کشور جهان)

جمعیت:                                                                                              ۰۰۰’۳۰۰’۲۴ نفر در سال ۲۰۰۰(سی و نهمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                                                   ۵۴/۳ میلیون نفر

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                                                ۳۳/۴ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                                                     ۴۱/۸% ; رشد سالانه(۲۰۰۰_۱۹۹۵):۲/۸%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                                                  ۱/۶%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                                                ۳۹ سال

توزیع سنی(۱۹۹۹):                                                                            زیر ۱۵ سال ۳۷/۹% ; ۲۹_۱۵ سال ۲۷/۷% ; ۵۹_۳۰ سال ۲۷/۵%  ; بالای ۶۰ سال ۶/۹%

توزیع جنسی(۱۹۹۹):                                                                          مرد ۴۹/۵۵%       زن ۵۰/۴۵%

امید به زندگی(۱۹۹۱):                                                                        زنان ۶۷/۷ سال             مردان ۶۰/۳ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                                     ۲۶/۳ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                            ۷/۹  نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۸):                                       ۷۱/۶   نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۱):                                     ۱۸/۴ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۳):                           بیماریهای دستگاه گردش خون ۳۰۳/۶ نفر  ‘ بیماریهای دستگاه تنفسی ۱۱۵

حوادث مسمومیت خشونت ۵۰ ‘ سرطان ۴۸/۷ نفر ‘ بیماریهای عفونی و انگلی ۳۸/۴

بیماریهای دستگاه گوارش ۳۱/۸ ‘ بیماریهای دستگاه عصبی ۱۰/۳ ‘ نارسایی های غدد و

سوخت و ساز بدن ۱۰/۳ (۱۹۹۳)

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                                                ۳/۱ نفر

مرگ و میر مادران در هرصد هزار تولد:                                        ۲۱ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                                      ۷/۹ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                                                       ۱/۱ مورد

نژاد/ملیت(۱۹۹۸):                                                                    ازبک۷۵/۸% ‘ روس ۶% ‘ تاجیک ۴/۸% ‘ قزاق ۴/۱% ‘ تاتار ۱/۶۵ ‘ بقیه ۷/۷%

دین:                                                                                         مسلمان(اکثریت سنی) ۸۸% ‘ ارتدوکس روسی ۱% ‘ یهودی ۲/.% ‘ دیگر ادیان ۱۰/۸%

زبان و خط کشور ازبکستان:                                                                              ازبکی (زبان رسمی) روسی ; خط:لاتین ‘ سیریلی

شهرهای مهم کشور ازبکستان (۱۹۹۶):                                                          سمرقند(۳۶۲۴۰۰ نفر) نمنگان(۳۶۲۳۰۰)اندیجان(۳۱۹۹۰۰)بخارا(۲۳۸۲۰۰ نفر)

بنادر مهم کشور ازبکستان:                                                                               دسترسی به دریای ازاد ندارد.

                                               اقتصاد و دارایی کشور ازبکستان

واحد پول کشور ازبکستان:                                                                              سُوم=۱۰۰ تیجین ; یک دلار=۷۷۵ سُوم  ; یک سُوم =۱۰/۳ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۸):                                                          ۴۴۰ میلیارد سُوم(مالیات بر درامد و سود ۳۱/۵% ‘ مالیات بر ارزش افزوده ۳۰/۲%

مالیات غیر مستقیم ۱۸/۹  مالیات بر اموال و زمین ۱۲/۵%   دیگر موارد ۶/۹%

هزینه بودجه:                                                                     ۴۸۸/۳ میلیارد سُوم  ; شامل :امور فرهنگی و اجتماعی ۳۴/۲% ; رمایه گذاری ۱۹/۴% ‘ اقتصاد ملی

۱۱/۲%  ‘ هزینه های اداری۲/۳%  ‘  بهره وام ۲%  ‘ سایر موارد ۲۱/۷%

 

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                              ۲۲ میلیارد دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                  کشاورزی ۳۱/۲%         صنعت ۲۷%       خدمات ۴۱/۹%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                                       (میانگین سالانه ۹۲_۱۹۸۷):؟            (۱۹۹۸):۳۳/۲%

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                                                   ۲ میلیارد دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):                                            ۱۴۴/۳+ دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):         ۱۹%

تورم کشور ازبکستان

نرخ تورم:                                                                       میانگین سالانه۹۸_۱۹۹۰: ۳۵۶/۷%          ۱۹۹۸: ۳۳/۲%
محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                                        دانه پنبه ۰۰۰’۶۸۰’۳ تن ; سبزیجات ۰۰۰’۸۰۰’۲ ‘ میوه(بجز انگور)و توت ۰۰۰’۳۵۰’۱ ‘ انگور ۶۵۰۰۰۰

                                                                                 سیب زمینی ۶۴۹۶۰۰  ‘برنج ۵۴۱۰۰۰ ‘ جو ۱۰۹۰۰۰ تن

کاربری زمین:                                                           کشاورزی ۱۰/۱% ; مرتع و چمنزار ۴۶/۵%  ; جنگل ۲/۹%  ; سایر موارد ۴۰/۵%

تعداد دام زنده:                                                        گوسفند ۰۰۰’۰۰۰’۸ راس  ; گاو ۲۰۰’۲۲۵’۵ راس ; بز ۹۰۰’۶۹۷ ; خوک ۰۰۰’۲۰۸ راس

تولید چوب(۱۹۹۰):                                                  ۱۵۰۰۰ مترمکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):                                                 ۲۷۹۸ تن

تولید مرغ:                                                              ۰۰۰’۹۳۵’۱۳ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                                           ۶۸۳۰۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۸):                                        مس ۹۳۰’۸۹ تن ‘ روی ۳۸۰۰۰ ; اورانیوم ۲۰۰۰ ; طلا ۸۵ تن

تولیدات صنعتی(۱۹۹۸):                                       سیمان ۰۰۰’۳۵۸’۳ تن ; الیاف پنبه ای ۰۰۰’۱۳۸’۱ ; کوه معدنی ۰۰۰’۸۹۷ ; فولاد ۳۶۰۰۰۰

محصولات آهنی ۳۲۲۰۰۰ تن ‘

نیروی کار:                                                جمعیت فعال اقتصادی(۱۹۹۹): ۰۰۰’۸۳۱’۸  نفر ‘ نسبت نیروی کار به کل جمعیت :۳۶/۴%

میزان مشارکت مردان(در سنین ۱۶ تا ۵۹):۷۰/۴% ‘ زنان:۴۳%  ; میزان بیکاری ۶/.%

 

توزیع نیروی کار:                                       کشاورزی ۳۹/۳%    صنعت  ۲۴/۱%      خدمات ۳۶/۶%

نیروی دفاعی:                                          مدت نظام وظیفه:۱۸ ماه ;  تعداد نفرات ارتش ۱۹۹۹: ۷۴۰۰۰ نفر ; نیروی زمینی ۶۷/۶%

نیروی هوایی ۵/۴%   سرانه هزینه دفاعی:۶۲ دلار

 

واردات(۱۹۹۸):                                         ۷۱۷’۲ میلیون دلار ; شامل ماشین آلات و محصولات فلزکاری ۴۹/۶% ‘محصولات غذایی ۲۰/۹%

سایر موارد ۲۹/۵% ; از اروپای غربی ۳۰/۵% ‘ روسیه ۲۰/۵% ‘ قاره اسیا ۱۴/۲%

قزاقستان ۵/۲%   اوکراین ۳/۲%

 

صادرات(۱۹۹۸):                                        ۸۸۸’۲  میلیون دلار ; شامل پارچه کتانی ۴۱/۵%  ‘ انرژی ۲۲/۷% ‘ طلا ۶% ‘ سایر موارد ۲۹/۸%

به اروپای غربی ۳۳/۷% ‘ روسیه ۲۲/۶% ‘ قاره آسیا ۱۱/۶% ‘ اوکراین ۵/۴% ‘ قزاقستان ۵/۴%

تاجیکستان ۲/۹% ‘ ترکمنستان ۲/%

تراز بازرگانی کشور اریتره

تراز بازرگانی                                                ۱۹۹۳              ۱۹۹۴                  ۱۹۹۵                   ۱۹۹۶              ۱۹۹۷                      ۱۹۹۸

میلیون دلار                                                 ۳۷۸-                 ۲۱۴+                 ۲۳۷+                    ۷۰۶-                ۷۲-                           ۱۷۱+

درصد کل                                                    ۶/۲%               ۳/۸%                  ۳/۵%                 ۹/۱%              ۱%                            ۳%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                   ۱۹۹۴              ۱۹۹۵                ۱۹۹۶                ۱۹۹۷                 ۱۹۹۸

شاخص قیمتهای مصرفی                      ۴۴/۴                ۱۰۰                   ؟                        ؟                      ؟

شاخص درآمد ماهانه                             ۲۸/۵               ۱۰۰                 ۲۰۲/۴                 ۳۴۵/۵                ۵۰۶

 

ویژگیهای خانوار:                                                                      میانگین اندازه خانوار(۱۹۹۸): ۵/۵ نفر ; درآمد هر خانوار ۱۶۵’۳۵ سُوم (۱۰۴۰ دلار)

منابع درآمد :دستمزد و حقوق ۶۳% سوسید ; کمک و درآمد غیر دستمزد ۳۴/۹%

دیگر موارد ۲/۱%  ; هزینه ها غذا و اشامیدنی ۷۱% ‘ پوشاک و کفش ۱۴%

تفریحات ۶%  لوازم خانگی بادوام ۴%   مسکن ۳%

جهانگردی(۱۹۹۷):                                                                   درآمد ۱۹ میلیون دلار

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور ازبکستان

 

راه(۱۹۹۷):                                                                                 ۴۰۰’۸۴ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۷):                                                                         ۶۵۵’۳ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۴):                                                                 ۳۰۰’۸۶۵ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                                                             ۱۴۵۰۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                                                   ندارد

فرودگاهای کشور ازبکستان:                                                                                      ۹ فرودگاه با برنامه منظم پروازی

روزنامه:                                                                                       ۴ روزنامه در ۱۶۰۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                                                                             ۷۰ عنوان در ۰۰۰’۰۳۲’۲ نسخه

کتاب:                                                                                            ۱۳۴۰ عنوان در ۰۰۰’۰۳۳’۴۴ نسخه

رادیو(۱۹۹۷):                                                                               ۰۰۰’۸۰۰’۱۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                                         ۰۰۰’۶۰۰’۶ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                                               ۰۰۰’۵۳۷’۱ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                                                                    ۲۷۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                                                                                 ؟

اینترنت(۱۹۹۸):                                                                           ۱۰۰۰۰ کاربر

                                        آموزش و بهداشت کشور ازبکستان

 

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۶)             ۹۳۰۰                                 ۴۱۳۰۰۰              ۰۰۰’۰۹۰’۵                          ۱۲/۳

 و متوسطه

فنی و حرفه ای           ۲۴۸                                  ۱۶۴’۲۲               ۱۰۰’۲۴۰                             ۱۱

عالی                            ۵۵                                    ؟                      ۲۷۳۳۰۰                               ؟

 

میزان با سوادی(۱۹۹۷):                                                                 افراد بالای ۱۵ سال:۹۹%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال(۱۹۸۹):                                  ابتدایی ۱۳/۳%    متوسطه ۷۷/۵%    عالی ۹۹%

تعداد پزشک(۱۹۹۵):                                                                       ۷۶۰۰۰ نفر

تعداد تخت بیمارستان:                                                                    ۱۹۲۰۰۰ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                                                           کمتر از ۱۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                          در هر صد هزار نفر:۵۴/۸ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                                 ۲۵۶۴ کالری(۱۰۰% حداقل مقدار کالری توصیه شده فائو)

(۱۹۹۷):مصرف پروتئین :۷۰ گرم  ; مصرف چربی:۷۰ گرم

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور ازبکستان

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                               (۱۹۹۰_۱۹۸۰):؟    (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۲/۶-%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                           ۱/. کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                      ۹۵/۱ میلیون تن ; هر نفر ۴/۱ تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                                   ۶۸۶/. (صدو ششمین کشور جهان)

 

موقعیت جغرافیایی کشور ازبکستان

این کشور که بیشتر اراضی میان رودخانه های سیر دریا(سیحون) و آمودریا(جیحون) را به خود اختصاص دده است ‘ ترکیبی است از دشت ها و صحراهای نسبتا پهناور در غرب و نواحی مرکزی و کوهستانهای مرتفع در خاور.صحرای توران که در جنوب و خاور دریاچه آرال واقع شده ‘ از جنوب به صحرای قزل قوم می پیوندد و نواحی خاوری این کشور که به صورت زاءده ه ای در خاک کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان پیش رفته است ‘دنباله غربی کوههای آلای و تین شان را اشغال کرده و دره حاصلخیز فرغانه و شبکه های وسیع آبیاری استپ میرزاشول را در خود جای داده است.

دریاچه ها و رودخانه های کشور ازبکستان

دریاچه آرال که با مساحتی حدود ۵۰۰’۶۶ کیلومتر مربع در شمال و در مرز میان ازبکستان و قزاقستان قرار گرفته است بر اثر استفاده بی رویه و بیش از اندازه از آب رودخانه های سیر دریا و امودریا به مرور کوچک شده و عارضه ای که زمانی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بشمار می رفت ‘ در حال خشکیدن و از میان رفتن است.طولانی ترین رودخانه ازبکستان رود آمو دریا یا جیحون است و مهمترین ریزابه آن رود زرافشان است.

بلندترین و پست ترین نقطه کشور ازبکستان

بلندترین نقطه ازبکستان ‘ کوه حصار’ که در نزدیکی مرز این کشور با تاجیکستان واقع است ۴۶۴۵ متر ارتفاع دارد و پست ترین نقطه آن گودالی است بنام مین بو لاق در صحرای قزل قوم که ارتفاع آن به ۱۲_ متر می رسد.

محصولات کشاورزی و صنعتی کشور ازبکستان

پنبه و برنج و ابریشم از فرآورده های کشاورزی آن است و نفت و گاز طبیعی و طلا و سرب و زغال سنگ از منابعزیر زمینی آن محسوب می گردد. اقلیم ازبکستان خشک و قاره ای است ‘ زمستانهای کوتاه و ملایم دارد و تابستانهایش طولانی و گرم و خشک است.

نژاد و ملیت کشور ازبکستان

اکثر جمعیت این سرزمین را ازبک هاتشکیل می دهند و روس ها و تاجیک ها و قزاق ها و قراقالپاق ها و تاتارها نیز اقلیتهای قومی آن هستند.مردم ازبکستان اکثرا مسلمان سنی هستند (۸۸ درصد)و ارتدوکس ها و لائیک ها اقلیتهای مذهبی ان به شمار می آیند.

زبان کشور ازبکستان

زبان رسمی آنان ازبکی است و زبانهای روسی و تاجیکی نیز مورد استعمال محدودتری دارد.

تاریخچه کشور ازبکستان

در سرزمینی که امروزه آن را ازبکستان می نامند در روزگاران گذشته ‘ واحدهای کشاورزی چندی مانند خوارزم ‘ ماوراءالنهر و دره فرغانه پدید امد و پایه گذار تجمع اقوام هند و اروپایی را فراهم کرد.در سده ششم پیش از میلاد به بخشی از ساتراپ بزرگ باختری وابسته به امپراتوری هخامنشی مبدل شد و بعد از فروپاشی هخامنشیان ‘ اسکندر مقدونی و سلوکیان بر انجا دست یافتند.در سده اول میلادی به تصرف امپراتوری کوشان درآمد و سپس هون های سفید یا هفتالیان در سال ۴۲۵ میلادی نجا را تصرف کردند.ترکلن در سده ششم تا هشتم میلادی هفتالیان را برانداختند و تمام نواحی عمده آسیای مرکزی را تحت لوای امپراتوری خاقان های ترک درآوردند.در اواسط سده هشتم میلادی اعراب مسلمان بر این سرزمین دست یافتند و دین اسلام را به سرعت در انجا رواج دادند.

کشور ازبکستان در سده نهم تا هجدهم

در اواخر سده نهم ‘ سامانیان قدرت را به دست گرفتند و فرهنگ و زبان رسمی را در آنجا اشاعه دادند و به اوج شکوفایی خود رساندند و بخارا به مرکز علم و تمدن آن روزگار مبدل گردید.پس از سامانیان سلجوقیان و قزاختاییان و خوارزمشاهیان بر آن نواحی حاکم شدند و خوارزمشاهیان در پی حمله ویرانگر مغول برافتادند و چندی بعد نوبت بخ حملات تاتارها به رهبری امیر تیمور رسید.تیمور سمرقند راپایتخت خود قرار داد و خود وی و جانشینانش در آبادانی و شکوه شهر کوشیدند. در سده پانزدهم قوم ازبک در نواحی مرکزی قزاقستان شروع به خودنمایی کرد و در سده شانزدهم شیبک خان ازبک معروق به شیبانی ‘ آخرین امیر تیموریان رابرانداخت و حکومت ازبکان را در سرزمین امرئزی ازبکستان و خاور افغانستان مستقر نمود.

کشته شدن شبیک خان ازبک به دست شاه اسماعیل

با کشته شدن شبیک خان ازبک به دست شاه اسماعیل اول صفوی ‘ سرزمین ازبکستان به خاناتی چند تقسیم گردید و خان نشین های خوارزم و سمرقند و خوقند و بخارا از سده هجدهم تا سده نوزده بر آن نواحی حکومت کردند.در پایان سده هجدهم روس ها شروع به نفوذ و دست اندازی در ماوراء النهر کردند و در سال ۱۸۵۶ تاشکند را تصرف نموند و در پی آن سمرقند و بخارا را در سال ۱۸۶۸ و خیوه را در سال ۱۸۷۳ به تحت الحمایگی خود درآوردند و سرانجام تسلط خویش را بر سرتاسر ماوراءالنهر در سال ۱۸۷۶ تکمیل کردند و به نام ترکستان ضمیمه امپراتوری روسیه تزاری نمودند.

تاسیس جمهوری سوسیالیستی ازبکستان

همزمان با اسقرار نیروهای روس در سده نوزدهم ‘ سیل مهاجران روسی واسکان آنان در نواحی آباد و خوش آب و هوای ترکستان آغاز شد و موجبات نارضایتی و شورش سال ۱۸۹۸ اندیجان را فراهم کرد که این ناآرامی ها تا سال ۱۹۱۶ در سرتاسر ترکستان ادامه داشت.بعد از انقلاب اکتبر ‘ فرمانداری ترکستان در ۱۹۱۸ به جمهوری ترکستان تبدیل شد. در سال ۱۹۲۴ جمهوری ترکستان تجزیه شد و جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تاسیس گردید که تاجیکستان جزیی از آن بود.در سال ۱۹۲۹ تاجیکستان از جمهوری ازبکستان جدا شد و در سال ۱۹۳۶ و همچنین در تقسیمات کشوری سال ۱۹۶۳ جمهوری خودمختار قراقالپاق و همچنین بخشی از استپ هنگری که به قزاقستان تعلق داشت به ازبکستان واگذار شد.

استقلال کشور ازبکستان

طی سالهای تسلط روسها بر این سرزمین ‘ فرهنگ عمومی به نحو چشمگیری بالا رفت و کشاورزی به ویژه در زمینه کشت پنبه توسعه یافت و یکی از تولید کنندگان بزرگ پنبه دنیا مبدل گردید.با اعلام فضای باز سیاسی گورباچف ‘ ازبکستان خودمختاری بیشتری در امور داخلی به دست آورد و اسلام کریم اف به ریاست جمهوری برگزیده شد و در اول سپتامبر ۱۹۹۱ استقلال رسمی خود را اعلام داشت و در ۲۱ دسامبر همان سال به جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع پیوست.با اعلام استقلال ‘ جنبش های سیاسی و مذهبی چندی در گوشه و کنار کشور شروع به خودنمایی کرد ‘ از آن جمله حزب احیای سنت های اسلامی بود که خواهان اداره کشور براساس موازین شرعی و دینی بود.فعالیتهای این حزب در ژانویه ۱۹۹۳ به دستور دادگاه عالی ازبکستان ممنوع اعلام گردید و حزب مزبور از آن به بعد به صورت مخفی و زیرزمینی وارد عمل شد.

پیمان دوستی بین ازبکستان و تاجیکستان

ازبکستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۳ پیمان دوستی و صلح بستند و قرار بر آن گذاردند تا ازبکستان ‘ تاجیکستان را از نظر دفاعی و امنیتی حمایت کند. در اکتبر ۱۹۹۳ خط سیریل که از زمان تسلط روسها رایج شده بود ‘ به خط لاتین تبدیل شد و زبان ازبکی ‘ زبان رسمی کشور گردید. در سال ۱۹۹۶ پارلمان ازبکستان قانون حقوق بشر را تصویب کرد و رئیس جمهور ازبکستان از فرانسه و امریکا دیدار کرد و روابط خود را با کشورهای غربی نزدیک کرد.در اوایل سال ۱۹۹۸ دولت ازبکستان ‘ حساسیت و نگرانی خود را نسبت به روند رو به رشد بنیادگرایی اسلامی ‘ قرقیزستان و تاجیکستان و اعمال نفوذ مذهبیون وهابی در دره فرغانه بیان داشت و آمادگی خود را برای مبارزه و جلوگیری از نفوذ و توسعه فرقه های مذهبی اعلام نمود.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ که برخی ناظران آن را غیر منصفانه و بدون آزادی انتخابات اعلام کردند ‘ سلام کریم اف ‘ با کسب ۹۲ درصد آراء برای ۵ سال دیگر در مقام خود ابقاء گردید. در مارس همین سال “دیده بان حقوق بشر” مبارزه خشونت بار دولت ازبکستان علیه فعالیتهای مذهبی را به شدت محکوم نمود.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@