تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور بولیوی

کشور بولیوی

هواپیمایی :

کشور بولیوی

کشور بولیوی         BOLIVIA

بولیوی کشوری است محصور در خشکی ‘ واقع در غرب امریکای جنوبی که از شمال و خاور به کشور برزیل  از جنوب به کشورهای پاراگوئه و آرزانتین ‘  شیلی و پرو در غرب محدود است.

پایتخت کشور بولیوی

کشور بولیوی-نقشه بولیوی

____________________________________________

نام رسمی کشور بولیوی:                                      جمهوری بولیوی

نام محلی کشور بولیوی:                                        بولیویا

اسامی دیگر کشور بولیوی:                                       __

پایتخت کشور بولیوی:                                              لاپاز

تاریخ استقلال کشور بولیوی:                                  ۱۸۲۵/۸/۶  از اسپانیا

روز ملی کشور بولیوی:                                                              ششم ماه اوت  روز استقلال

نوع حکومت:                                                         جمهوری چند حزبی با ۲ مجلس قانونگذاری  از سال ۱۹۶۷

رئیس حکومت:                                                     رئیس جمهور : گونزالو سانچز د لوزاد ( جنبش ملی انقلابی ) از سال ۲۰۰۲ به مدت ۵ سال

رئیس دولت:                                                         رئیس جمهور : گونزالو سانچز د لوزاد ( جنبش ملی انقلابی ) از سال ۲۰۰۲ به مدت ۵ سال

قوه مقننه:                                                           قانون اساسی سال ۱۹۴۷ با تغییرات متعدد کنگره ‘ شامل مجلس نمایندگان با ۱۳۰ عضو و مجلس سنا با ۲۷ عضو به مدت ۵ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی:                       سازمان ملل متحد ‘  اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو  ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘آی آ دب ‘ سازمان کشورهای امریکایی ‘ مرکوسور ‘ جنبش عدم تعهد

                                                  جمعیت کشور بولیوی

مساحت کشور بولیوی:                                     ۵۸۱’۰۹۸’۱ کیلومتر مربع (بیست و هفتمین کشور جهان)

جمعیت کشور بولیوی:                                       ۰۰۰’۳۰۰’۸  نفر در سال ۲۰۰۰( هشتاد و پنجمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                 ۷/۶ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                               ۱۳/۱ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                  ۶۳/۲%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                 ۲/۳%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                            ۳۴ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                                       زیر ۱۵ سال ۴۰/۶%      ۲۹_۱۵ سال  ۲۷/۵%       ۵۹_۳۰ سال  ۲۵/۹%       بالای ۶۰ سال ۶%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                                   مرد ۴۹/۹۹%       زن ۵۰/۰۱%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                 زنان ۶۵/۹ سال   مردان  ۶۰/۸ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                ۳۱/۹ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):      ۸۶ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):   ۶۲ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):  ۲۳/۳ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور بولیوی

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۶):    بیماریهای عفونی و انگلی ۲۳/۹ نفر بیماریهای دستگاه گردش خون  ۱۹/۵   بیماریهای دستتگاه تنفسی ۱۴ حوادث قتل نفس  درگیری ۹/۸   بیماریهای دستگاه گوارش  ۸/۶  نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                           ۳/۸ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                        ۳۹۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                               ۴/۸ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                                ؟

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                            سرخپوست  ۵۵%      دورگه سرخ و سفید  ۳۰%      سفیدپوست ۱۵%

دین(۱۹۹۰):                                                     کاتولیک ۸۸/۵%        پروتستان ۹%     دیگر ادیان  ۲/۵%

زبان و خط:                                                      اسپانیایی ‘ آیمارا  ‘ کچوا  (زبانهای رسمی)    سایر زبانهای بومی از قبیل گواراتی نیز رایج است ; خط: لاتین

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                   سانتاکروز   کوچامبا                              ال آلتو         اوروور   سوکره

بنادر مهم:                                                       به دریای ازاد راه ندارد

                                               اقتصاد و دارایی کشور بولیوی

واحد پول کشور بولیوی:                                  بولیویانو = ۱۰۰ سنتاوو      یک دلار= ۶/۲۶ بولیویانو          یک بولیویانو=۱۲۷۸ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۸):                                      ۱۱۶۹۸/۵ میلیون بولیویانو

هزینه بودجه(۱۹۹۸):                                     ۱۳۶۸۱/۳  میلیون بولیویانو

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                             ۸۰۱۳ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                 کشاورزی ۱۵/۴%     صنعت ۲۸/۷%       خدمات ۵۵/۹%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                       ؟

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                                  ۴۳۰۷ میلیون دلار

کمک های خارجی                                        ۶۲۸/۱+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):       ۱۰/۸%

نرخ تورم کشور بولیوی

نرخ تورم کشور بولیوی:                                 (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰): ۹/۹%     ۱۹۹۸:  ۷/۷%            ۲۰۰۰:  ۳/۴%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                       نیشکر ۰۰۰’۱۶۰’۴ تن   دانه سویا ۷۶۲۰۰۰ تن    سیب زمینی ۷۸۳۰۰۰  تن موز و موز سبز  ۷۶۷۰۰۰ تن ذرت ۶۱۳۰۰۰  تن   کاساوا  ۴۰۰۰۰۰ تن برنج  ۱۸۹۰۰۰ تن ذرت خوشه ای ۱۴۸۰۰۰    گندم ۱۴۰۰۰۰

کاربری زمین(۱۹۹۴):                                   کشاورزی ۲/۲% مرتع و چمنزار ۲۴/۴% جنگل  ۵۳/۵%    سایر موارد ۱۹/۹%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                                 گوسفند  ۸۵۷۵۰۰۰ راس     گاو  ۰۰۰’۵۵۶’۶    خوک ۰۰۰’۷۱۵’۲   بز  ۰۰۰’۵۰۰’۱   الاغ ۶۳۱۰۰۰ راس

تولید چوب:                                                  ۰۰۰’۹۸۹’۱  متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):                                     ۶۰۵۰ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                      ۰۰۰’۰۰۰’۸۵ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                              ۶۸۰۰۰ تن

تولیدات معدنی و صنعتی کشور بولیوی

تولیدات معدنی(۱۹۹۸):                          روی ۷۰۹’۱۵۰ تن    سرب ۸۴۸’۱۳  قلع ۱۰۵۴۲   نقره  ۴۰۲   طلا  ۱۴/۴ تن

تولیدات صنعتی(۱۹۹۴):                         فراورده های نفتی ۳۷۵۰۰۰ دلار  مواد غذایی ۱۶۹۰۰۰ دلار  نوشیدنی ۹۹۰۰۰ دلار      فراورده های معدنی غیر فلزی ۳۶۰۰۰ دلار   منسوجات ۲۳۰۰۰ دلار     چاپ و نشر  ۱۹۰۰۰ دلار   فلزات غیر آهنی    ۱۸۰۰۰ دلار

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)         برق ۰۰۰”۰۰۰’۷۷۱’۳  کیلووات ساعت    زغال سنگ : صفر     نفت خام:۰۰۰’۶۲۸’۱۲ بشکه فراورده های نفتی  :۰۰۰’۳۲۵’۱ تن  گاز طبیعی: ۰۰۰’۰۰۰’۱۰۶’۳ متر مکعب

نیروی کار:                                          جمعیت فعال اقتصادی (۱۹۹۷): ۱۶۵’۶۴۵’۳  نفر   نسبت نیروی کار به کل جمعیت  :۴۶/۶%    میزان مشارکت مردان  ۷۲/۱%     زنان:۴۳/۷%        میزان بیکاری ۲/۱%

توزیع نیروی کار:                                 کشاورزی ۴۲/۳%          صنعت ۱۸/۱%      خدمات ۳۹/۶%

نیروی دفاعی:                                   مدت نظام وظیفه ۱۲ ماه    تعداد نفرات ارتش (۱۹۹۹): ۳۲۵۰۰ نفر   نیروی زمینی ۷۶/۹% نیروی دریایی ۱۳/۸% نیروی هوایی ۹/۲%       سرانه هزینه دفاعی :۲۰ دلار

واردات:                                             ۱۹۸۳ میلیون دلار

صادرات:                                      ۱۰۴/۹ میلیون دلار

تراز بازرگانی کشور بولیوی

تراز بازرگانی                                ۱۹۹۴                    ۱۹۹۵                   ۱۹۹۶                  ۱۹۹۷                  ۱۹۹۸                  ۱۹۹۹

میلیون دلار                                  ۸۹/۳-                    ۱۶۲/۵-                 ۳۱۳/۴-                ۵۳۱/۶-                  ۷۲۱-                   ۴۲/۹-

درصد کل                                     ۴/۱%                    ۶/۹%                    ۱۲/۱%               ۱۸/۶%                 ۲۴/۶%                   ۲%

 

شاخص قیمت ها و درامدها        ۱۹۹۴                  ۱۹۹۵                  ۱۹۹۶               ۱۹۹۷                   ۱۹۹۸                  ۱۹۹۹

شاخص قیمت مصرفی            ۹۰/۸                    ۱۰۰                      ۱۱۲/۴                ۱۱۷/۷                  ۱۲۶/۸                ۱۲۹/۵

شاخص درامد                          ۹۲/۷                   ۱۰۰                      ۱۰۸/۸                  ۱۱۷/۱               ۱۴۶/۳                   ؟

ویژگیهای خانوار:                      میانگین اندازه خانواز    ۴/۴ نفر

جهانگردی(۱۹۹۸):                  درآمد: ۱۷۴ میلیون دلار        هزینه ها:۱۷۲ میلیون دلار

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور بولیوی

راه(۱۹۹۶):                                 ۴۹۴۰۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۷):                         ۳۵۱۹ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                ۲۲۳۸۲۹ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:            ۱۳۸۵۳۶ دستگاه

کشتی بالای صد تن(۱۹۹۲):      ۱ فروند

فرودگاه:                                   ۱۴ فرودگاه

روزنامه:                                   ۱۸ روزنامه

مجلات ادواری:                          ؟

کتاب                                         ؟

رادیو(۱۹۹۷):                           ۰۰۰’۵۲۰’۵  گیرنده رادیوویی

تلویزیون(۱۹۹۷):                     ۹۳۰۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلفن(۱۹۹۷):                         ۵۳۵۰۰۰ خط

تلفن همراه(۱۹۹۸):              ۲۱۸۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                    ۶۰۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                    ۱۷۰۰۰ کاربر

                                           آموزش و بهداشت کشور بولیوی

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۱)             ۹۷۵۸                               ۵۱۷۶۳                    ۷۷۵’۲۷۸’۱                          ۲۴/۷

متوسطه                    ۷۲۴                                  ۱۲۴۳۴                   ۳۳۲’۲۱۹                             ۱۷/۶

فنی و حرفه ای           ۴۷

عالی                            ۱۰                                   ۲۶۱’۴                     ۵۰۳’۱۰۹                           ۲۵/۷

میزان با سوادی(۱۹۹۵):                                 افراد بالای ۱۵ سال: ۸۲/۳%           مردان ۹۲/۱۵    زنان ۷۹/۴%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:              ابتدایی ۴۲%          متوسطه ۱۵/۵%    عالی  ۹/۸%

تعداد پزشک(۱۹۹۴):                                     ۱۹۷۶   نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۴):                       ۷۲۰۳ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                   افراد ۰ تا ۴۹ ساله: ۲۶۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                      در هر صدهزار نفر ۱۲۶/۷ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۷):              ۲۱۷۴ کالری         مصرف پروتئین:۵۷ گرم          مصرف چربی:۵۷ گرم

                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور بولیوی

میزان جنگل زدائی سالانه:                               (۱۹۹۰_۱۹۸۰): ۸/.%      (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۱/۲%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):     ۱/۲ کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                 ۱۰/۱ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                             ۶۴۳/.( صد و چهاردهمین کشور جهان)

__________________________________________________________

این سرزمین از سه ناحیه جغرافیایی متمایز به شرح زیر تشکیل یافته است:

۱_منطقه کوهستانی و مرتفع آند یا آلتی پلانو با حداکثر ارتفاع ۶۵۴۲ متر (کوه نوادوساخاما) که دارای اقلیم سرد و خشک است و حدود ۷۰ درصد جمعگیت کشور در ان به سر می برند.

منابع معدنی عمده این کشور مانند قلع (سومین تولیید کننده جهان)  نقره ‘ روی ‘ سرب و مس در همین منطقه جای دارند.

۲_منطقه نیمه گرمسیری یونگاس که در کوهپایه های خاوری آند واقع است و مهمترین مرکز کشاورزی بولیوی محسوب می گردد. قهوه ‘ کاکائو ‘ نیشکر و موز از مهمترین فراورده های کشاورزی آن به شمار می آید

۳_  دشت های گرمسیری خاور و شمال از جنگل و سبزه است و غلات ‘ برنج و نیشکر و دامداری و فراورده های گوشتی و لبنیاتی از محصولات آن است و نفت و گاز از عمده ترین و مهم ترین منابع زیر زمینی آن به شمار می آید.

بولیوی را سه رودخانه بزرگ به نام مادیرا ‘ پاراگوی و پیلکومایو و ریزابه های آنها چون آبونا ‘ بنی ‘ ماموره ریو گرانده و راپولو مشروب می سازند و دریاچه های تی تی کاکا و پوپو ‘ چشمگیرترین و زیباترین عارضه آبی آن هستند. قطه درختان جنگلی به منظور تهیه چوب و الوار ‘ منابع جنگلی این سرزمین را تهدید می کند و آلودگی آبهای جاری و چاهها و همچنین آلودگی هوای نواحی صنعتی و شهرها ‘ محیط زیست و حیات موجودات زنده را به خطر انداخته است. اگرچه به لحاظ تاریخی و طبق مفاد قانون اساسی ‘ شهر سوکره پایتخت این کشور محسوب می شود ‘ اما از سال ۱۸۹۸ عملا پایتخت به لاپاز منتقل شده است.

تاریخچه کشور بولیوی

سرزمین امروزی بولیوی در حدود سال ۲۰۰۰ پیش از میلاد به وسیله کشاورزان آندی و شکارچیان جنگلی و دانه جمع کن های

خاوری ‘ مسکون گردید. در سالهای ۶۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰۰  میلادی ‘ دولت پادشاهی مقتدری در پیرامون دریاچه تی تی

کاکا به نام کشور تیاهوآناکو هوآری تشکیل گردید. کشور مزبور در حدود سال ۸۰۰ میلادی به امپراتوری آند مبدل شد و در سال

۱۱۰۰ میلادی به بولیوی وارد شدند ‘ با امپراتوری وسیع اینکا که سرزمینهای کلمبیا و پرو و نواحی شمالی شیلی را شامل می

شد و جمعیت آن به دوازده تا سیزده میلیون تن می رسید ‘ روبرو شدند. کشور بولیوی که در ان زمان تاهوآنتینسویو نام داشت ‘

به وسیله اقوامی به نام توپی و گوارانی مسکون گردیده بود و زبانهای آیمارا و کچوا مورد گفتگوی انان  قرار داشت . در سال

۱۵۴۵ اسپانیاییها در پوتوسی موفق به کشف نقره شدند و میلیونها بومی بی گناه و ناآگاه را در انفجار معدنهای خود قربانی

کردند. اعمالی از ایننگونه ‘ رفته رفته  موجبات خشم بومیان را برانگیخت  تا جایی که در سالهای ۱۷۸۰ تا ۱۷۸۲ به شورش

عمومی مبدل شد و در سال ۱۸۲۵ بولیوی را به استقلال رسانید و آن را به افتخار سیمون بولیوار سردار آزادی بخش امریکای

جنوبی  بولیوی نامیدند. رئیس جمهور بولیوی مارشال آندرس دوسانتا کروز در سال ۱۸۴۱ به اصلاحات اساسی در این کشور

دست زد و دانشگاههایی چند تاسیس نمود و تاسیسات دادگستری و دیوان عالی کشور را بنا نهاد.

از دست دادن بخش هایی از کشور بولیوی در جنگ های محتلف

در سالهای ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳ شیلی علیه بولیوی و پرو به جنگ پرداخت و استان استراتژیک تاراپاکا ‘ که تنها  راه دسترسی بولیوی به اقیانوس کبیر بود به شیلی واگذار گردید. در سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵ بین بولیوی و پاراگوئه جنگ درگرفت و بولیوی طی جنگهای مزبور اراضی ساحلی خود را از دست داد و سه چهارم خاکش به تصرف کشورهای پاراگوئه و شیلی درآمد و علاوه بر ان استان آمازونیاس نیز در سال ۱۹۰۴ تحت اشغال برزیل قرار گرفت.

در ۲۱ ژوئیه ۱۹۴۶ گوآلبرتو ویلاروئل رئیس جمهور وقت بولیوی از مقام خود سرنگون شد و در شهر لاپاز با چوبه دار اعدام گردید و خرمان بوش افسر ارتش به جای او نشست. او منایع نفت کشور را ملی کرد ولی از سوی امریکا متهم به طرفداری از آلمان نازی شد.

در اوایل نیمه دوم سده بیستم جنبش انقلاب ملی پس از زد و خوردهای خونین قدرت را در دست گرفت و مجلس را منحل کرد و در انتخابات سال ۱۹۵۶ از ویکتور پاز استنسورو حمایت نمود و او را  برای بار دوم به ریاست جمهوری رسانید. در دوران ریاست جمهوری وی ارتش در امور داخلی  کشور نفوذ یافت و قدرت را بطور غیر مستقیم در دست گرفت و تشکیل گروههای چریکی علیه دولت بولیوی به مبارزه پرداخت ولی سرانجام با کمک نیروهای ویژه امریکا دستگیر و در هشتم اکتبر ۱۹۶۷ اعدام گردید.

در سال ۱۹۶۹ ژنرال خوآن خوزه تورس قدرت را به دست گرفت و دست به اقدامات اصلاحی وسیعی زد. وی در اوت ۱۹۷۱ به وسیله سرهنگ هوگو بانزر سوارز سرنگون شد که پس از ان دولت ائتلافی نظامیان و سیاستمداران متمایل به جنبش انقلاب ملی تا سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست داشت.

اتحاد مردمی دموکراتیک در کشور بولیوی

از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۰ کودتاهای متعددی یکی پس از دیگری در بولیوی روی داد و روسای جمهوری مختلفی بر سر کار

آمدند و در اندک زمانی به دست دیگری سرنگون شدند ‘ تا ایتن که در انتخابات ۲۹ ژوئن ۱۹۸۰ ائتلاف اتحاد مردمی دموکراتیک به

پیروزی رسید و ارنان سیلس ژوآزو به ریاست جمهوری برگزیده شد ولی او نیز طی کودتای خونینی به دست ژنرال لوئیس

گارسیامزاکانبا از کار برکنار گردید و هزاران نفر به قتل رسیدند و یا شکنجه شدند . در دهم اکتبر ۱۹۸۲ در حالی که ۱۸ سال از

حکومت پیاپی نظامیان گذشته بود ‘ ارنان سیلس زوآزو توسط کنگره دوباره به ریاست جمهوری انتخاب گردید و در زمینه های

اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی دست به اصلاحات زد ولی مسائل و دشئواریهای اقتصادی سرانجام او را از پا درآورد و برگزاری

انتخابات ۱۴ ژوئیه ۱۹۸۵ را پیشنهاد کرد. در این انتخابات پازاستنسورو برنده اکثریت شد و به ریاست جمهوری رسید. در انتخابات

سال ۱۹۸۹ دولت ائتلافی پاز زامورا عهده دار امور گردید. در آوریل ۱۹۹۱ کنگره بولیوی از افسران ارتش امریکا دعوت کرد که به

این کشور بیایند و پرسنل محلی را در مبارزه با مواد مخدر آموزش دهند اما علیرغم تمام اقدامات بر سر وسعت کشتزارهای

کوکائین افزوده شد و درآمد کشتکاران کوکائین به ۹۵۰ میلیون دلار در سال رسید. در ژانویه ۱۹۹۲ پاز زامورا و فوجی موری

روسای جمهوری بولیوی و پرو  قراردادی امضا کردند و طی آن پرو موافقت نمود تا ۳۲۷ هکتار از اراضی ساحلی خود را در ختیار

بولیوی قرار دهد تا بدینسان کشور بولیوی از طریق یک بندر آزاد واقع در جنوب پرو به دریا راه یابد.

ریاست جمهوری گونزالو سانچز بر کشور بولیوی

در انتخابات ژوئن ۱۹۹۳ کونزالو سانچز به ریاست جمهوری رسید و ویکتور هوگو کاردناس را به معاونت خود برگزید. در سال ۱۹۹۲

بولیوی و برزیل قراردادی منعقد کردند تا طی آن ۲ میلیارد دلار گاز طبیعی از طریق احداث خط لوله  بین بین سانتاکروز دلاسیرا به

سائوپولو از بولیوی به برزیل حمل گردد. در انتخابات ژوئن ۱۹۹۷ هوگو بانزر سوارز به مقام ریاست جمهوری دست یافت و به دنبال

آن اتحادیه های کارگری تلاش کردند تا سیاست های بانزر را به چالش بطلبند اما اختلافات داخلی مانع از شکل گیری هر نوع

وحدت رویه میان انها گردید.

در ماه اوت ۲۰۰۱ بانزر که در امریکا بستری بود به علت ابتلا به بیماری سرطان ریه و کبد از مقام خود استعفاء نمود و معاون وی خورخه کیروگا رامیرز لدلره امور را به دست گرفت.

در انتخابات ریاست جمهوری ۳۰  ژوئن ۲۰۰۲ گونزالو سانچز دلوزادا از جنبش ملی انقلابی با کسب ۲۲% آراء به پیروزی رسید.

 

 

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@