تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای نوروز 98 ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور ترکمنستان

کشور ترکمنستان

هواپیمایی :

کشور ترکمنستان

کشور ترکمنستان                     TURKMENISTAN

کشور ترکمنستان در جنوب غربی آسیای مرکزی واقع شده و از شمال به قزاقستان و ازبکستان ‘ از شمال خاوری و جنوب خاوری به ترتیب به کشورهای ازبکستان و افغانستان ‘ از جنوب به ایران و از غرب به دریای خزر محدود است.

پایتخت کشور ترکمنستان

کشور ترکمنستان – نقشه کشور ترکمنستان

__________________________________________

نام رسمی کشور ترکمنستان:                              جمهوری ترکمنستان

نام محلی کشور ترکمنستان:                           ترکمنستان

اسامی دیگر کشور ترکمنستان:                        __

پایتخت کشور ترکمنستان:                               عشق آباد

تاریخ استقلال کشور ترکمنستان:                    ۱۹۹۱/۱۰/۲۷   از شوروی

روز ملی کشور ترکمنستان:                              ۲۷ اکتبر روز استقلال

نوع حکومت کشور ترکمنستان:                          جمهوری با یک مجلس قانونگذاری از سال ۱۹۹۱

رئیس حکومت:                                               رئیس جمهور مادام العمر  ; ژنرال صفر مراد نیازوف  ( دبیر کل حزب دموکرات از سال ۱۹۹۰)

رئیس دولت:                                                  رئیس جمهور مادام العمر  ; ژنرال صفر مراد نیازوف ( دبیر کل حزب دموکرات از سال ۱۹۹۰)

قوه مقننه:                                                    قانون اساسی سال ۱۹۹۲ ‘ آخرین تغییرات ۱۹۹۹ ‘ پارلمان ( مجلس ) با ۵۰ عضو به مدت ۵ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد ‘ اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘آی آ دب

                                                           جمعیت کشور

مساحت کشور ترکمنستان:                              ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع ( پنجاه و یکمین کشور جهان)

جمعیت کشور ترکمنستان:                               ۰۰۰’۵۰۰’۴ نفر در سال ۲۰۰۰  ( صد و سیزدهمین کشور جهان )

تراکم جمعیت کشور ترکمنستان:                      ۹/۲ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                             ۶/۳ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                  ۴۵/۲%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                 ۱/۸%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                             ۳۴ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                                       زیر ۱۵ سال ۴۰/۴%    ۲۹_۱۵ سال  ۲۷/۶%     ۵۹_۳۰ سال  ۲۶/۲%      بالای ۶۰ سال ۵/۸%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                                   مرد  ۴۹/۵۹%                 زن  ۵۰/۴۱%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                زنان ۶۹ سال                مردان ۶۲ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):               ۲۷/۶ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):      ۷ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):   ۵۳ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):  ۲۰/۶ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور ترکمنستان

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۶):   بیماریهای دستگاه گردش خون ۲۳۷/۱ نفر  بیماریهای دستگاه تنفسی ۱۵۰/۳ نفر   بیماریهای عفونی و انگلی ۷۵/۵ نفر     حوادث و مسموسیت و درگیری  ۶۰/۱ نفر  بافت های بدخیم  ۵۶/۸ نفر   دستگاه گردش گوارش ۳۱/۱ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                       ۳/۵ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                     ۱۱۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                           ۸/۷ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                            ۱/۵ مورد

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                         ترکمن ۷۷%      ازبک ۹/۲%            روس ۶/۷%     قزاق  ۲%     تاتار ۸/.%     بقیه ۴/۳%

دین(۱۹۹۰) کشور ترکمنستان:                        مسلمان  ۸۷%         ارتدوکس روسی ۲/۴%     سایر ادیان و بی دین ۱۰/۶%

زبان و خط:                                                  ترکمنی ( زبان رسمی )    خط: لاتین و سیریلی

شهرهای مهم کشور ترکمنستان (۱۹۹۸):           چارجو    داش حوض   مرو   نبیست داغ   ترکمن باشی

بنادر مهم کشور ترکمنستان:                             ترکمن باشی       در دریای خزر

                                                      اقتصاد و دارایی کشور ترکمنستان

واحد پول کشور ترکمنستان:                       منات ترکمنستان = ۱۰۰ تنگه     یک دلار = ۵۲۰۰ منات      صد منات =۱۵۴ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۹):                                  ۳۹۳/۱’۳ میلیارد منات

هزینه بودجه(۱۹۹۹):                                 ۸۹۴/۳’۳ میلیارد منات

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۷):                         ۲۹۸۷ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):               کشاورزی ۲۴/۶%      صنعت ۴۱/۸%       خدمات ۳۳/۶%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                    ؟

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                             ۱۷۳۱ میلیون دلار

کمک های خارجی                                  ۱۶/۶ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی:           ؟

نرخ تورم کشور ترکمنستان

نرخ تورم کشور ترکمنستان:                     (میانگین سالانه ۹۸-۱۹۹۰ ): ۶۶۳/۴%       ۱۹۹۸: ۱۳/۵%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                 غلات ۱۵۶۷۲۰۰  تن       دانه پنبه ۰۰۰’۳۰۰’۱ تن   سبزیجات و صیفی جات ۴۰۰’۳۳۶ تن   میوه ۱۹۳۶۰۰ تن

کاربری زمین(۱۹۹۴):                            کشاورزی ۳%   مرتع و چمنزار ۶۱/۶%  جنگل ۸/۲%   سایر موارد ۲۷/۲%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                          گوسفند و بز  ۰۰۰’۰۲۵’۶ راس      گاو ۸۸۰۰۰۰ راس خوک ۴۸۰۰۰ راس

تولید چوب:                                           ۰۰۰’۰۰۰’۴ متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۷):                                ۸۸۲۸ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                 ۰۰۰’۰۰۰’۴ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                          ۱۵۹۰۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۶):                       گچ ۱۶۹۵۷۷ تن سولفات سدیم ۳۰۸۲۰ تن   گوگرد ۸۱۱۲ تن

 

نیروی کار:                                     جمعیت فعال اقتصادی (۱۹۹۶): ۰۰۰’۶۸۰’۱ نفر

توزیع نیروی کار:                              کشاورزی ۴۱%        صنعت ۲۱%      خدمات ۳۸%

نیروی دفاعی:                                 مدت نظام وظیفه : ۱۸ ماه  تعداد نفرات ارتش (۱۹۹۹): ۱۸۰۰۰ نفر   نیروی زمینی ۱۰۰%  سرانه هزینه دفاعی ۷۱ دلار

واردات کشور ترکمنستان:             ۱۱۳۷/۱ میلیون دلار

صادرات کشور ترکمنستان                ۶۱۴/۱ میلیون دلار

تراز بازرگانی کشور ترکمنستان

تراز بازرگانی                                                                ۱۹۹۴               ۱۹۹۵               ۱۹۹۶                 ۱۹۹۷                    ۱۹۹۸

میلیون دلار                                                                  ۴۸۵+                ۵۳۶+                ۳۲۹+                  ۲۳۱-                      ۵۲۳-

درصد کل                                                                     ۱۲/۵%             ۱۵/۴%             ۱۰/۸%                ۱۳%                       ۳۰%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                                           ۱۹۹۴              ۱۹۹۵                ۱۹۹۶                 ۱۹۹۷                    ۱۹۹۸

شاخص قیمتهای مصرفی                                                ۱۰۰              ۱۳۶۲                  ۷۴۳۱                   ۲۷۵۰۲                 ۳۲۱۲۲

شاخص درامد ماهانه                                                      ۱۰۰              ۷۳۹                     ۶۳۳۴                   ۱۱۲۸۲                 ۱۶۱۶۳

 

ویژگیهای خانوار:                                                            میانگین اندازه خانوار : ۵ نفر

جهانگردی(۱۹۹۸):                                                         درآمد : ۱۹۲ میلیون دلار            هزینه شهروندان د رخارج: ؟

                                                     حمل و نقل و ارتباطات کشور ترکمنستان

راه(۱۹۹۶):                                                                   ۱۳۷۰۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۶):                                                            ۲۱۲۰ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۵):                                                    ۲۲۰۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                                                 ۵۸۲۰۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                                       ؟

فرودگاه:                                                                       ۱ فرودگاه با برنامه منظم پروازی

روزنامه:                                                                        ؟

مجلات ادواری:                                                              ؟

کتاب                                                                             ۴۵۰ عنوان

رادیو(۱۹۹۷):                                                                 ۱۲۲۵۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                            ۸۶۵۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                                 ۳۵۴۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                                                        ۳۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                                                              ؟

اینترنت:                                                                       ؟

                                                                       آموزش و بهداشت کشور ترکمنستان

 

سطوح آموزشی                              تعداد مراکز آموزشی                        تعداد معلمین             تعداد دانش اموزان                    نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی                                              ۱۹۰۰                                           ۹۰۰’۷۲                          ۶۰۰’۹۴۰                                            ۱۲/۹

متوسطه

فنی و حرفه ای                                ۷۸                                                  ?                                 ۰۰۰’۲۶                                             ?

عالی                                              ۱۵                                                  ?                                  ۴۳۵’۲۹                                              ?

 

میزان با سوادی(۱۹۸۹):                                                                 افراد بالای ۱۵ سال : ۹۷/۷%       مردان :۹۸/۸%          زنان : ۹۶/۶%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                                 ابتدایی ۱۳/۶%         متوسطه ۷۸/۱%   عالی ۸/۳%

تعداد پزشک(۱۹۹۵):                                                                       ۱۳۵۰۰ نفر

تعداد تخت بیمارستان():                                                                  ۴۶۰۰۰ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                                                     کمتر از صد نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                         در هر صدهزار نفر ۷۹/۳ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                                ۲۶۸۴ کالری         مصرف پروتئین : ۶۵ گرم       مصرف چربی : ۶۴ گرم

                                                         محیط زیست و توسعه انسانی کشور ترکمنستان

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                             ؟

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                             ۱/. کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                      ۳۴/۳ میلیون تن  هر نفر ۸/۳ تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                                  ۷۰۴/.  ( صدمین کشور جهان)

__________________________________________________________

اقلیم کشور ترکمنستان

سرزمین ترکمنستان دشت همواری است که در حدود ۸۰ درصد آن را کویر های خشک و غیر قابل کشت در بر گرفته و رودخانه آمو دریا در خاور ‘ کوههای اوستیورت در شمال و کوپت داغ و پاورپامیز در جنوب و دریای خزر و در غرب آن را محصور نموده اند . کوه فیروزه با بلندی ۲۹۴۲ متر که در کوههای کوپت داغ واقع است ‘ بلندترین نقطه ان محسوب می گردد . صحرای قره قوم که حدود ۸۰ درصد نواحی مرکزی ‘ شمالی و شمال خاوری آن را در برگرفته است چشمگیرترین و عمده ترین عارضه درون بومی این کشور به شمار می آید.

رودهای کشور ترکمنستان

رودخانه های آمو دریا و مرغاب و تجن عمده ترین رودهای ترکمنستان هستند و از این بابت خشک ترین سرزمین آسیای مرکزی محسوب می شود . کانال ترکمن باشی یا قره قوم که طول آن به ۱۱۲۰ کیلومتر می رسد ‘ بخشی از آب آمو دریا را به زمینهای جنوب و جنوب غربی ترکمنستان منتقل می کند و کشتزارهای وسیع پنبه کشور مزبور را سیراب می سازد.

اقلیم ترکمنستان بری و خشک است و اختلاف چشمگیر دما در فصول مختلف سال از ویژگیهای اقلیمی آن است و میزان بارندگی آن در جنوب حدود ۴۰۰ میلی لیتر است و در نواحی شمالی از ۸۰ میلی متر تجاوز نمی کند.

تاریخچه کشور ترکمنستان

از حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد به این سو ‘ سرزمین ترکمنستان در تصرف امپراتوری های هخامنشی و اشکانیان و ساسانیان بود و بخشی از خاک ایران به شمار می رفت. بین سده های پنجم تا هشتم هیاطله و ترک ها و عرب ها بر ان استیلا یافتند و از سده ششم تا هشتم میلادی در تصرف خلفای عرب بود و در سده های نهم و دهم به تصرف طاهریان و سامانیان درآمد . در اواسط سده یازدهم سلسله سلجوقیان در ترکمنستان تاسیس گردید و تا پایان سده دوازدهم به بخشی از تصرفات  خوارزمشاهیان مبدل گردید.

سلجوقیان در کشور ترکمنستان

سلجوقیان دولت نیرومندی را در خراسان بزرگ که ترکمنستان بخشی از ان بود پی ریزی کردند و شهر مرو را به پایتختی کشور خود برگزیدند . در همین ایام بود که اقوام ترکمن ظهور کردند و پس از زد و خوردهای بسیاری که بین آنان به وقوع پیوست ‘ دو سلسله آق قویونلو و قراقویونلو را تاسیس نمودند.

سرزمین ترکمنستان پس از حمله مغول به قلمرو ایلخانان مغول درآمد و سپس زیر سلطه تیموریان قرار گرفت و از سده شانزدهم تا هجدهم تحت نفوذ ازبک ها و خانات خیوه و بخارا درآمد و قسمتهایی هم در تصرف ایران باقی ماند . اقوام ترکمن که در نواحی خشک و بدون آب شمال ترکمنستان به سر می بردند ‘ تحت فشار شرایط نامساعد جوی به نواحی جنوبی مهاجرت کردند و در اطراف رودخانه آمو دریا ساکن شدند .

جنگ بین روسیه و کشور ترکمنستان

از سال ۱۸۷۷ روس ها رسما شروع به مداخله در امور ترکمنستان کردند و با ترکمن ها به جنگ پرداختند ‘ ولی با مقاومت سرسختانه آنان روبرو شدند . سرانجام روس ها در سال ۱۸۸۱ به پیروزی نهایی دست یافتند و نواحی مرکزی و شمالی را به تصرف خود درآوردند . در تصرف نواحی جنوبی و مشرف به مرزهای افغانستان با نیروهای انگلیسی روبرو شدند و پس از مناقشات و گفتگوهای مکرر در سال ۱۸۹۵ مرزهای کنونی و ترکمنستان و افغانستان را با مشارکت انگلیسی ها علامتگذاری کردند و قطعیت بخشیدند و به دنبال آن ترکمنستان و دیگر نواحر ماوراء خزر به جزئی از فرمانداری ترکستان روس مبدل شد.

خودمختاری کشور ترکمنستان

پس از انقلاب اکتبر و روی کار آمدن بولشویک ها ‘ در سال ۱۹۱۸ جمهوری خودمختار ترکستان تشکیل گردید . در ژوئیه  سال ۱۹۱۸ ملی گرایان و آزادیخواهان ترکمن دست به شورش زدند  و شهر عشق آباد را تصرف نمودند  و بولشویک ها را از این ناحیه بیرون راندند و در پی درخواست کمک از انگلستان ‘ نیروهای انگلیسی در عشق آباد مستقر گردیدند ‘ ولی در حمله بولشویک  در سال ۱۹۲۰ مقاومت نیاوردند و آنجا را تخلیه کردند و ترکمنستان دوباره به تصرف روس ها درآمد . در ۲۷ اکتبر ۱۹۲۴ جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان تشکیل گردید و نواحی ترکمن نشین بخارا و خوارزم نیز به جمهوری مزبور ملحق شد .

زیان مردمان کشور ترکمنستان از مزارع اشتراکی

در دوره اتحاد شوروی ترکمن ها را از اشتراکی کردن  مزارع زیان فراوان دیدند و دولت شوروی نیز اقدامی در جهت صنعتی کردن کشور به عمل نیاورد و تنها به استخراج نفت و گاز آن پرداخت . یکی از مهمترین مسائل فرهنگی ترکمنستان زیان انان بود که تا سال ۱۹۹۰ زبان روسی به عنوان زیان رسمی به کار می رفت و اهمیتی به زبان محلی آنان داده نمی شد .

استقلال کشور ترکمنستان

پس از مطرح شدن سیاستهای گلاسنوست و پروستروئیکای گورپاچف ‘ ترکمنستان در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد و حزب دموکرات ترکمنستان جانشین حزب کموونیست  گردید . در ۱۸ مه ۱۹۹۲ قانون اساسی آن به تصویب رسید و صفر مراد نیازوف در ۲ ژوئن ۱۹۹۲ به ریاست جمهوری ترکمنستان برگزیده شد . ترکمنستان یکی از معدود کشورهای اقماری شوروی سابق است که پس از فروپاشی شوروی دچار آشوب و برادرکشی نشد و پبات سیاسی ان سرمایه گذاران خارجی را به فعالیت در این کشور تحریص نمود و سرمایه گذاری زیادی  در صنایع  نفت و گاز از سوی  سایر کشورها صورت گرفت.

قرارداد خط آهن کشور ترکمنستان

در سال ۱۹۹۳ ترکمنستان به ایران  نزدیک شد و خط آهن عشق آباد از طریق سرخس به شبکه راه آهن ایران متصل گردید. نیازوف در انتخابات سال ۱۹۹۴ موقعیت خود را تثبیت کرد . در ژانویه ۱۹۹۵ ترکمنستان ‘ ایران ‘ ترکیه ‘ قزاقستان و روسیه قراردادی برای احداث خطوط لوله و انتقال نفت و گاز  به اروپای شرقی به امضاء رساندند و در دسامبر ۱۹۹۷ نخستین خط لوله نفت بین ایران و ترکمنستان اقتتاح شد و نفت و گاز ترکمنستان از طریق ایران و خلیج فارس به بازارهای جهانی  امریکا مسافرت کرد و با بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا دیدار و مذاکره نمود.

اتنخابات پارلمانی کشور ترکمنستان

در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۹ ‘ تنها حزب دموکرات ترکمنستان به رهبری نیازوف حق شرکت داشت و پس از تشکیل مجلس جدید ‘ نیازوف از انان خواست که وی را به عنوان رئیس جمهور مادام العمر اعلام نکنند. ترکمنستان در اعتراض به موضع آذربایجان در مورد بهره برداری از منابع نفت دریای خزر ‘ از شرکت در اجلاس سران ترک زبان در باکو خودداری نمود . در پی حملات امریکا و متحدان آن به گروه طالبان در افغانستان ‘ دولت ترکمنستان به عنوان یک کشور بی طرف از ارائه هرگونه همکاری با آن سرباز زد ‘ ولی با سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم افغانستان همکاری نمود . اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر که در ابتدای سال ۲۰۰۲ در عشق آباد برگزار شد بدون اخذ نتیجه ملموسی پایان یافت.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@