تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای خرداد ماه و تابستان 98 ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور تووالو

کشور تووالو

هواپیمایی :

کشور تووالو

کشور تووالو             TUVALU

تووالو کشوری است مرکب از ۹ جزیره مرجانی در مجمع الجزایر الیس و آبهای غربی اقیانوس آرام .

پایتخت کشور تووالو

کشور تووالو- نقشه کشور تووالو

__________________________________________

نام رسمی:                                     تووالو

نام محلی:                                     تووالو

اسامی دیگر:                                جزایر الیس _ جزایر مرداب (لاگون) (اسامی سابق)

پایتخت کشور تووالو:                      وایاکو

تاریخ استقلال:                              ۱۹۷۸/۱۰/۱  از انگلستان

روز ملی کشور تووالو:                    اول اکتبر    روز استقلال

نوع حکومت:                                فرمانداری کل (تحت حکومت تشریفاتی پادشاه انگلستان ) از سال ۱۹۷۸

رئیس حکومت:                            فرماندار کل : توماس پوآپوآ  از سال ۱۹۹۸

رئیس دولت:                               نخست وزیر : سائوفانو سوپوآنگا از سال ۲۰۰۲

قوه مقننه:                                 قانون اساسی سال ۱۹۷۸ مجلس قانونگذاری با ۱۲ عضو  به مدت ۴ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد ۲۰۰۰′ یونیسف ‘ ایتو ‘ یونیدو ‘ یوپو ‘ وهو ‘ یونسکو ‘ سپک ‘ اکپ ‘ آاوسیس ‘ جامعه اقیانوس آرام ‘ بیف ‘ ملل مشترک المنافع

                                                     جمعیت کشور  تووالو

مساحت کشور تووالو:                      ۲۶ کیلومتر مربع ( صد و ششمین کشور جهان)

جمعیت کشور تووالو:                       ۱۰۸۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ ( صد و نود و چهارمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                 ۴۱۵/۴ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):               ۱۴۸۰۰ نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                   ۵۱%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):     ۱/۵%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                  ۵۰ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                            ؟

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                         ؟

امید به زندگی(۱۹۹۹):                        زنان ۶۵/۱ سال      مردان ۶۲/۷ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):         ۲۲/۶ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):  ۸/۶ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):    ۲۶/۲ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):    ۱۴ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۶):    ؟

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                         ۳/۱ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                        ؟

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                ؟

میزان طلاق در هر هزار نفر:                               ؟

نژاد و ملیت کشور تووالو

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                           تووالویی  ۹۱/۲%        دورگه ۷/۲%  اروپایی ۱%   دیگر موارد ۶/.%

دین(۱۹۹۰):                                                    کلیسای تووالو ۸۵/۴%     ادونیستهای روز هفتم ۳/۶%     کاتولیک ۱/۴%  شاهدین یهووه ۱/۱%     بهایی ۱%

زبان و خط:                                                     تووالوییی     انگلیسس   خط: لاتین

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                      ؟

بنادر مهم:                                                       وایاکو ( در اقیانوس آرام )

                                                                      اقتصاد و دارایی کشور تووالو

واحد پول کشور تووالو:                                   دلار تووالو = دلار استرالیا =۱۰۰ سنت    یک دلار = ۱/۸۷ دلار   یک دلار استرالیا = ۴۲۷۸ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۶):                                      ۰۰۰’۹۰۵’۷  دلار استرالیا

هزینه بودجه(۱۹۹۶):                                     ۰۰۰’۲۰۳’۸ دلار استرالیا

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۶):                            ۷ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۶):                    کشاورزی ۲۰%  خدمات ۵۶%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                        ؟

بدهی خارجی:                                             ؟

کمک های خارجی                                        ؟

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی:                    ؟

نرخ تورم کشور تووالو

نرخ تورم کشور تووالو:                                               (میانگن سالانه ۹۳_۱۹۸۵): ۳/۹%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                    نارگیل ۱۸۰۰ تن    موز ۱۸۰ تن  میوه درخت نان     میوه پاندونس   سیب زمینی شیرینی و پاوپاو

کاربری زمین(۱۹۸۷):                              کشاورزی ۷۳/۶%       زمین های پوشیده از خار و خاشاک (خارستان) ۱۶/۱% دیگر موارد ۱۰/۳%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                            خوک ۱۲۶۰۰ راس     اردک ۷۰۰۰ قطعه

تولید چوب:                                            ؟

صید ماهی:                                          ۴۰۰ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                 ۲۷۰۰۰ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                          ۱۲ تن

تولیدات معدنی:                                   ؟

تولیدات صنعتی(۱۹۸۸):                       روغن نارگیل  ۹۰ تن      صنایع دستی و انواع نان

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)                    ؟

نیروی کار:                                         جمعیت فعال اقتصادی ۱۹۹۱: ۵۹۱۰ نفر        میزان بیکاری ۴%

توزیع نیروی کار:                                کشاورزی ۱%   صنعت ۷/۵%   خدمات ۱۴%

نیروی دفاعی:                                  امور دفاعی تووالو به عهده نیروهای داوطلب از کشورهای فیجی و پاپوآگینه نو است کهه توسط کشور استرالیا اموزش دیده اند.

واردات و صادرات کشور تووالو

واردات:                                          ۱۱۴۰۸ دلار استرالیا

صادرات                                          ۶۷۰۰۰ دلار استرالیا

 

تراز بازرگانی                                 ۱۹۹۳              ۱۹۹۴                ۱۹۹۵               ۱۹۹۶                ۱۹۹۷                ۱۹۹۸

هزار دلار استرالیا                           ۹۳۴۴-             ۱۰۵۱۳-               ۶۳۷۳-              ۵۶۳۸-                 ۷۷۷۱-               ۱۱۳۴۱-

درصد کل                                       ۹۱/۸%              ۹۳%                ۹۴/۴%            ۸۸/۶%                ۹۱/۲%             ۹۸/۸%

 

شاخص قیمت ها و درامدها            ۱۹۹۳                  ۱۹۹۴            ۱۹۹۵             ۱۹۹۶                 ۱۹۹۷             ۱۹۹۸

شاخص قیمتهای مصرفی              ۱۰۲/۳                  ۱۰۳/۷            ۱۰۹               ۱۰۹/۸                  ۱۱۱/۵             ۱۱۲/۴

شاخص درآمد                                ؟                        ؟                    ؟                   ؟                       ؟                       ؟

 

ویژگیهای خانوار:                        میانگین اندازه خانوار ۱۹۷۹ : ۶/۴ نفر

جهانگردی ۱۹۹۸:                     درامد: ۲۰۰ هزار دلار          هزینه جهانگردان:

                                               حمل و نقل و ارتباطات کشور تووالو

راه(۱۹۹۶):                                                             ۸ کیلومتر

راه اهن(:                                                              ندارد

تعداد اتومبیل:                                                       ؟

تعداد کامیون و اتوبوس:                                         ؟

کشتی بالای صد تن(۱۹۹۲):                                   ۶ فروند

فرودگاه:                                                             ۱ فرودگاه

روزنامه:                                                              ؟

مجلات ادواری:                                                    ؟

کتاب                                                                  ؟

رادیو(۱۹۹۷):                                                      ۴۰۰۰ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                 ۱۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                      ۶۰۰ خط تلفن

تلفن همراه:                                                        ؟

رایانه شخصی:                                                   ؟

اینترنت:                                                            ؟

                                                                       آموزش و بهداشت کشور تووالو

 

سطوح آموزشی                              تعداد مراکز آموزشی                        تعداد معلمین             تعداد دانش اموزان                    نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۱)                                    ۱۱                                                ۷۲                               ۱۹۰۶                                            ؟

متوسطه                                             ۱                                                ۲۱                                ۳۱۴                                             ؟

فنی و حرفه ای                                  ۱                                                ۱۰                                  ۵۸                                             ؟

عالی                                                 __                                               __                                __                                               __

 

میزان با سوادی(۱۹۹۰):                                                              افراد بالای ۱۵ سال :  ۹۵%          مردان : ؟             زنان : ؟

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                              ابتدایی ۷۱/۴%       متوسطه ۱۶/۲%     عالی ۷%      غیر رسمی ۴/.%

تعداد پزشک(۱۹۹۹):                                                                   ۸ نفر

تعداد تخت بیمارستان:                                                                    ۳۰ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                                                  ؟

تعداد مبتلایان به سل:                                                                 ؟

سرانه مصرف روزانه کالری:                                                        ؟

                                                    محیط زیست و توسعه انسانی کشور تووالو

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                         ؟

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن:                                    ؟

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن:                                              ؟

شاخص توسعه انسانی:                                                          ؟

__________________________________________________________

اقلیم کشور تووالو

این کشور که در پهنه ای از اقیانوس به مساحت ۱۰۶۰۰۰۰ کیلومتر مربع گسترده شده ‘ از جزایر فونافوتی ‘ نانومشا ‘ نیوتاتو ‘ نوئی ‘ نوکوفتائو ‘ نوکولائه لائه ‘ نیولا و وائی توپو تشکیل شده است . مجموعه این جزایر در نیمکره جنوبی و در فاصله کمی از خط استوا و در ۴۰۰۰ کیلومتری شمال خاوری استرالیا و جنوب جزایر کیریباتی و بین جزایر میکرونزی و ملانزی جای دارد. اقلیم آن گرم و مرطوب و بسیار بارانی است. جزایر نه گانه تووالو که هشت تای آنها مسکون است و کلا مسطح و هموار است و ماهیگیری و کشت نارگیل و موز از عمده ترین فعالیت های اقتصادی آن به شمار می رود.

تاریخچه کشور تووالو

اقوامی که از تبار بومیان آسیای جنوبی شرقی بوده اند ‘ از ۳۰۰۰۰ سال پیش شروع به سکونت در جزایر اقیانوس آرام نمودند و تا سده نوزدهم در سراسر جزایر پولینزی پراکنده شدند و گروهی از آنان نیز در جزایر تووالو ساکن گردیدند . اروپاییانی که در سده شانزدهم از جزایر تووالو دیدن کرده اند ‘ از خالی از سکنه بودن جزایر مزبور حکایت می کنند و همین اروپاییان بودند که جزایر مزبور را الیس نامیدند . در سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۵ هزاران نفر از ساکنان جزایر تووالو را دستگیر کردند و در بازار برده فروشان به فروش رساندند و در معادن فسفات پرو و نمک شیلی به کار گماشتند و بدینسان جمعیت تووالو از ۲۰۰۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر کاهش یافت .

پیدایش کشور تووالو

در سال ۱۸۶۵ میسیونرهای مذهبی انگلیسی و امریکایی به جزایر مزبور وارد شدند و در سال ۱۸۹۲ آن را به تحت الحمایگی انگلستان در آوردند. در سال ۱۹۱۵ جزایر تووالو و همسایه اش جزایر گیلبرت ‘ مستعمره گیلبرت و الیس را به وجود آوردند. در همه پرسی سال ۱۹۷۴ ساکنان جزایر الیس خواستار جدایی از گیلبرت و دستیابی به خودمختاری شدند . در اکتبر ۱۹۷۷ اولین انتخابات در تووالو برگزار شد و اولین نخست وزیر  آن بنام تو آریپی لاتوتی برگزیده شد . در اول اکتبر ۱۹۷۸ به استقلال دست یافت و نام آن از الیس به تووالو تغییر یافت و از نظر اقتصادی تحت نفوذ استرالیا قرار گرفت . در دسامبر ۱۹۸۱ لاتوتی جای خود را به توماسی پوآپوآ واگذار کرد و در انتخابات سپتامبر ۱۹۸۵ دکتر پوآپوآ برای بار دوم به نخست وزیری رسید.

استقلال کشور تووالو

تووالو از کوچک ترین و عقب مانده ترین کشورهای جهان است و یکی از راههای درآمد آن چاپ و فروش تمبر است که توام با صید ماهی و فروش میوه درآمدی حدود صد هزار دلار در سال را تامین می کند . در ۱۹۹۳ کاموتا لاآتاسی به نخست وزیری رسید و در مراسم روز  استقلال  در سال ۱۹۹۵ پرچم ملی تووالو برای نخستین بار برافراشته شد ولی نخست وزیر بعدی به نام پائنچو پرچم مزبور را منسوخ کرد و پرچم قبلی را که در بر گیرنده پرچم انگلستان نیز می باشد دوباره جایگزین آن نمود. در سال ۱۹۹۸ توماسی پوآپوآ از طرف ملکه انگلستان به سمت فرماندار کل برگزیده شد .

امکان زیر آب رفتن کشور تووالو

در فوریه سال ۲۰۰۰  مد بزرگی همراه با باد و اموج سهمگین جزیره فونافوتی را دربرگرفت و یکبار دیگر خطر گرم شدن زمین و بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس ها را در اثر مشکلات زیست محیطی به جهانیان خاطر نشان ساخت.  در همین سال طی آتش سوزی بزرگی در یکی از خوابگلاه های دانشجویی مخصوص دختران ۱۸ دانشجو کشته شدند که علت اصلی ساختمان برای جلوگیری از حضور مردان در خوابگاه دختران عنوان شد . دولت تووالو چندین سال است که از استرالیا درخواست کرده که با تدوین یک برنامه کاری ‘ برای اقامت اتباع این کشور در صورت به زیر آب رفتن جزایر آن همکاری نماید که تاکنون پاسخ مثبتی از سوی دولت استرالیا دریافت نکرده است.  در دسامبر سال ۲۰۰۰ یوناتانا بوناتانا   نخست وزیر تووالو درگذشت و لاگیتوپو تایلیمو تا  تعیین نخست وزیر جدید به طور موقت اداره امور را در دست گرفت. فایمالاگالوکا که در ماه فوریه ۲۰۰۱ نخست وزیر شده بود  در ماه دسامبر با رای عدم اعتماد مجلس قانونگذاری مواجه شد و جای خود را به کولوآتالاکه داد .

 

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@