تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
صنهت کشور آلمان

کشور آلمان

هواپیمایی :

کشور آلمان

کشور آلمان

کشور آلمان یکی از قدرتمند ترین کشورهای اروپائی می باشد که در هر دو جنگ جهانی درگیر شده و بیشترین

اسیب را دیده است و در حال حاضر نیز یکی از مدرن ترین کشورهای جهان می باشد.

کشور آلمان در یک نگاه

کشور آلمان-نقشه کشور آلمان

نام رسمی کشور المان:

نام رسمی:                            جمهوری فدرال آلمان

نام محلی:                              دویچلاند deutschland

اسامی دیگر:                          پروس (نام قدیمی)

پایتخت:                                  برلین

تاریخ استقلال:                       تاریخ وحدت دو آلمان ۱۹۹۰/۱۰/۳

روزملی:                                سوم ماه اکتبر (سالروز اتحاد دو آلمان)

نوع حکومت:                         جمهوری فدرال چند حزبی با دومجلس قانونگذاری در سال ۱۹۴۹

رئیس حکومت:                     رئیس جمهور :یوهانس راو ‘ از سال ۱۹۹۹ به مدت ۵ سال توسط دو مجلس

رئیس دولت:                         صدراعظم: گرهارد شرودر از سال۱۹۹۸

قوه مقننه:                           قانون اساسی سال ۱۹۴۹ ‘ آخرین تغییرات سال ۱۹۹۸ ‘ مجلس نمایندگان(یوندستاگ)با ۶۷۲ عضو

ومجلس فدرال(یوندسرات) با ۶۸ عضو برای مدت ۴ سال’ کرسی هاس مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۸

(۲۰۰۲)سوسیال دموکرت ۲۹۸(۲۵۱)کرسی ‘ دموکرات مسیحی ۲۴۵(۲۴۸) کرسی ‘اتحاد۹۰(سیزها)

۴۷(۵۵)کرسی ‘دموکرات آزاد۴۳(۴۷)کرسی’ سوسیالیزم دموکراتیک ۳۶(۲) کرسی

عضویت کشور آلمان در سازمانهای بین الملی

عضویت در سازمان های بین المللی:سازمان ملل متحد(۱۹۷۳); اوننکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو’  یااآ ‘ ایبرد ‘ ایکائو ‘ ایدا ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘

ایتو  ‘ یونسکو ‘ یونیدو ‘ یوپو ‘ وهو ‘ ویبو ‘ ومو ‘ سازمان تجارت جهانی  ‘ اتحادیه اروپا ‘ آ د ب ‘ آی_آ د ب ‘ شورای اروپا’  گروه هشت  ‘تاتو

اوا سی دی ‘ اوسه ‘ ایمو

                                               جمعیت کشور آلمان

مساحت:                                                    ۰۲۲’۳۵۷  کیلومتر مربع(شصت و یکمین کشور جهان)

جمعیت:                                                      ۰۰۰’۲۰۰’۸۲ نفر در سال ۲۰۰۰(دوازدهمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                             ۲۳۰/۲  نفر در کیلومتر ربع

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):             ۱/.%

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                               ۸۷/۱% رشد سالانه(۲۰۰۰_۱۹۹۵): ۳/.%

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                          ۸۰/۲ میلیون نفر

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                         بیشتر از ۱۰۰ سال

توزیع سنی(۱۹۹۷):                                    زیر ۱۵ سال ۱۵% ; ۲۹_۱۵ سال ۱۸/۳%  ; ۵۹_۳۰ سال ۴۴% ; بالاس ۶۰ سال ۲۷/۷%

توزیع جنسی(۱۹۹۷):                                 مرد ۴۸/۷۲%     زن  ۵۱/۲۸%

امید به زتدگی(۹۷_۱۹۹۵):                         زنان ۸۰/۲  سال    مردان ۷۴/۱  سال

میزان تود در هر هزار نفر(۱۹۹۶):                ۹/۹ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر:               ۱۰/۵ نفر

میزان مرگ و میر نوزار در هر هزار نفر:        ۵ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هزار نفر(۱۹۹۶):   ۶/.- نفر

دلایل عمده مرگ و میر کشور آلمان

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزارنفر:   بافتهای بدخیم(سرطان)۲۵۹/۹ نفر ;  بیماریهای دستگاه گردش خون  ۵۲۰

بیماریهای دستگاه تنفس ۵۶/۷ ;  ذات الریه ۲۱/۲ ; برونشیت مزمن ۱۳/۲ ; خودکشی۱۴/۹

میانگین زنان بارور (۱۹۹۷):                       ۱/۴ نفر

مرگ و میر مادران در هر صدهزار نفر:       ۸نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                   ۵/۱ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                   ۲/۳ مورد

نژاد/ملیت(۱۹۹۸):                               آلمانی۹۱/۳% ; ترک۲/۶% ; ایتالیایی ۷/.%; یونان ۴/.% ;لهستان ۳/.% ; سایر نژدها ۴/۷%

کرد۵/.%

مذهب مردم کشور آلمان

دین:                                                 لوتری۴۰/۸% ; کاتولیک  ۳۳/۹% ; مسلمان ۲/۱% ; دیگر ادیان ۳۳/۲%  (دین رسمی ندارد)

زبان و خط:                                        آلمانی (زبان رسمی)  خط: لاتین

شهرهای مهم(۱۹۹۶):                     هامبورگ(۵۰۰’۷۰۸’۱ نفر) ;مونیخ(۸۰۰’۲۳۳’۱) کلن(۴۰۰’۹۶۴ ) فرانکفورت(۴۰۰’۶۴۸)

اسن(۳۰۰’۶۱۲); دورتموند(۹۰۰’۵۹۷); اشتونگارت(۴۰۰’۵۸۵)دوسلدورف(۸۰۰’۵۷۰)

برمن(۹۰۰’۵۴۸۹)

بنادر مهم :                                      روستوک’ ویسمار’ اشترالزوند’ لویک(دریای بالتیک) ; هامبورگ و برمن در سواحل دریای شمال

 

                                                  اقتصاد و دارایی در کشور آلمان

واحد پول:                                       یورو ۱/۹۶ مارک المان (منسوخ شده);  یک دلار= ۱/۱۴ یورو ; یک یورو=۷۰۰۰ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۷):                        ۰۰۰’۰۰۰’۷۲۰’۷۸۷’۱ مارک ; (شامل مالیات ۸۳/۶%)

هزینه بودجه(۱۹۹۷):                       ۰۰۰’۰۰۰’۴۸۳’۸۷۶’۱ مارک ;مستمری ها و سایر پرداختهای تامین اجتماعی ۳۴/۱%

خرید کالا و خدمات جاری ۲۲/۳% ; هزینه کادر اداری ۲۰/۸%

تولید ناخالص ملی (۱۹۹۸):            ۱۸۰’۲ میلیارد دلار

سرانه تولید ناخالص ملی:             ۵۰۵’۲۶ دلار

رشد سالانه تولید ناخالص ملی:    (میانگین سالانه ۹۵_۱۹۷۵): ؟  ;( ۹۸_۱۹۹۰): ؟

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):  کشاورزی ۱/۱% ; صنعت ۳۳/۱% ; خدمات ۶۵/۸% ;

میزان سرمایه گذاری خارجی:       (میانگین سالانه۹۲_۱۹۸۷): ۲۵۶۰ میلیون دلار ;(۱۹۹۸): ۸۷۷’۱۹ میلیون دلار

بدهی خارجی:                           ۷۱۸/۴۴  میلیارد مارک

کمک های خارجی(۱۹۹۸):         ۵۵۸۱- میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸): ۲۲/۸%

نرخ تورم کشور آلمان:

نرخ تورم:                                 (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰): ۲/۲% ; ۱۹۹۸: ۹/.%

محصولات کشاورزی(۹۷_۱۹۹۶): غلات  ۰۰۰’۰۰۰’۸۱۹’۶ مارک ; میوه ۰۰۰’۰۰۰’۴۵۵’۳ مارک ; گل و گیاه تزیینی ۰۰۰’۰۰۰’۱۴۰’۳  مارک

چغندر ۰۰۰’۰۰۰’۵۴۹’۲ ; انگور شرابی ۰۰۰’۰۰۰’۳۲۲’۲ ; سبزیجات ۰۰۰’۰۰۰’۲۰۴’۲  سیب زمینی۰۰۰’۰۰۰’۵۵۹’۱  گل و درخت ۰۰۰’۰۰۰’۰۴۰’۲ دانه های روغنی ۰۰۰’۰۰۰’۷۶۵ مارک

کاربری زمین:                              کشاورزی ۱۹/۹% ; مرتع و چمن زار ۱۵/۱% ; جنگل ۱۳/۶% ;

تعداد دام زنده ۱۹۹۹:                  خوک ۰۰۰’۲۹۹’۲۶ راس ; گاو ۰۰۰’۹۴۳’۱۴ ; گوسفند ۰۰۰’۲۹۸’۲ راس

تولید چوب(۱۹۹۸):                     ۰۰۰’۴۴۱’۳۶ مترمکعب

صید ماهی (۱۹۹۶):                  ۰۱۷’۲۹۸  تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                     ۰۰۰’۰۰۰’۱۰۳ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                ۰۰۰’۸۶۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):               پتاس ۰۰۰’۹۰۰’۳۵ تن

صنعت کشور آلمان

 تولیدات صنعتی(۱۹۹۶):           (ارزش افزوده کالاها به میلیون مارک) کالاهای سرمایه ای ۲۲۶’۲۵۲ (شامل: ماشین آلات ۲۱۳’۹۰ ‘

تجهیزات حمل و نقل ۴۱۸’۸۰ ; تجهیزات برقی ۲۶۹’۵۷ ); مواد شیمیایی ۸۴۲’۶۰ غذا و نوشیدنی ۱۸۴’۳۹ ; پلاستیک و دیگر محصولات ترکیبی ۸۵۳’۲۷ ; ظروف شیشه ای و سفال ۷۳۰’۲۲

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف):  برق (۱۹۹۴):۵۲۸ میلیارد کیلووات ساعت(۰۰۰’۰۰۰’۵۵۸’۵۳۰) ; زغال سنگ:۰۰۰’۶۲۳’۵۷ تن لیگنیت:۰۰۰’۰۷۷’۲۰۷ تن ;نفت خام:۰۰۰’۵۳۵’۲۱ بشکه ; فراورده های نفتی ۰۰۰’۵۷۸’۹۹ تن

نیروی کار: جمعیت فعال اقتصادی (۱۹۹۷): ۰۰۰’۲۸۰’۴۰ نفر ; نسبت نیروی کار به کل جمعیت:۴۹% ; میزان مشارکت: مردان(در سنین ۱۵تا۶۴):۷۰/۵%  زنان(در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال)۴۳/۱%

توزیع نیروی کار(۱۹۹۷):  کشاورزی ۲/۹% ; صنعت ۳۴/۳% و خدمات ۶۲/۸%

نیروهای نظامی و دفاعی کشور آلمان

نیروی دفاعی: مدت نظام وظیفه:۱۲ ماه ;تعداد نفرات ارتش(۱۹۹۹) ; ۸۰۰’۳۳۲ نفر ; نیروی زمینی۶۸/۶% ; نیروی دریایی۸/۴% ; نیروی هوایی ۲۳% ; سرانه هزینه دفاعی(۱۹۹۷):۴۰۱ دلار

واردات(۱۹۹۷): ۷۵۵/۶ ‘ میلیارد مارک شامل: ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ۳۴/۲% ; مواد شیمیایی ۸/۸% ;  کامپیوتر ۴/۷% ;

مواد غذایی و نوشیدنی ۷/۴% ; از فرانسه ۱۰/۵% ; هلند ۸/۵% ; ایتالیا ۷/۸% ; امریکا ۷/۷% ; انگلستان ۷/.% ; بلزیک ۶/۲% ; ژاپن۴/۹%

صادرات(۱۹۹۷): ۸۸۶/۷۸ میلیارد مارک ‘شامل ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ۴۹/۶% ; مواد شیمیایی ۱۳/۲% به فرانسه ۱۰/۶% ; امریکا ۸/۶% ; انگلستان ۸/۴% ; ایتالیا ۷/۳% ; هلند ۷% ; اتریش ۵/۲% ; بلژیک_لوگزامبورگ ۵/۸%

تراز بازرگانی کشور آلمان

تراز بازرگانی:                                         ۱۹۹۴            ۱۹۹۵            ۱۹۹۶             ۱۹۹۷                ۱۹۹۸                ۱۹۹۹

میلیون مارک                                       ۸۸/۷۳+         ۱۰۳/۴+         ۱۱۷/۳۵+          ۱۳۷/۳۵            ۱۴۸/۶۶+            ۷۶/۹+

درصد کل                                           ۶/۸%             ۷/۴%            ۸%                    ۸/۴%             ۸/۴%                ۸/۲%

 

شاخص قیمتها و درامدها:۱۹۹۳          ۱۹۹۴            ۱۹۹۵          ۱۹۹۶               ۱۹۹۷                ۱۹۹۸                  ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی:۹۵/۶         ۹۸/۲             ۱۰۰             ۱۰۱/۵               ۱۰۳/۳               ۱۰۴/۳                 ۱۰۴/۹

شاخص درامد ساعتی:       ؟             ؟                  ؟                 ؟                      ؟                     ؟                         ؟

 

ویژهگیهای خانوار در کشور آلمان

ویژگیهای خانوار: درآمد سالانه هر خانوار(۱۹۹۷): ۶۲۴’۸۴ مارک منابع درامد : دستمزد ۷۷/۶% ; کار آزاد ۱۲% ; پرداختهای انتقالی ۱۰/۴% ; هزینه ها :اجاره ۲۴/۵% حمل و نقل ۱۷/۱%      غذا و نوشیدنی ۲۱% آموزش و تفریحات ۱۱/۹% پوشاک و کفش ۶/۲%

جهانگردی(۱۹۹۸): درآمد ۴۲۹’۱۶ میلیون دلار         هزینه ها: ۹۳۹’۴۶ میلیارد دلار

 

                                             حمل و نقل و ارتباطات در کشور آلمان

راه(۱۹۹۷):                                         ۰۷۶’۲۳۱  کیلومتر

راه آهن(۱۹۹۷):                                 ۲۰۷’۸۷ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۸):                          ۹۰۰’۳۲۶’۴۱ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                        ۳۰۰’۴۲۸’۲ دستگاه

فرودگاه:                                             ۳۵ فرودگاه

کشتی بالای صد تن(۱۹۹۵):                ۱۴۷۶ فروند

روزنامه(۱۹۹۶):                                ۳۷۵ روزنامه در ۰۰۰’۵۰۰’۲۵  نسخه

مجلات ادواری:                                 ۹۰۱۰ نوان در ۰۰۰’۰۳۶’۳۹۵ نسخه

کتاب:                                              ۵۱۵’۷۱ عنوان

رادیو (۱۹۹۷):                                  ۰۰۰’۸۰۰’۷۷ گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                              ۰۰۰’۵۹۰’۴۷ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                   ۰۰۰’۵۳۰’۴۶ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                          ۰۰۰’۹۲۵’۱۳ خط

رایانه شخصی(۱۹۹۸):                    ۰۰۰’۰۰۰’۲۵

اینترنت(۱۹۹۸):                               ۰۰۰’۵۰۰’۷ کاربر

 

                                                   آموزش و بهداشت در کشور آلمان

سطوح اموزشی           تعداد مراکز اموزشی         تعداد معلمین           تعداد دانش آموزان         نسبت دانش اموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۶)                    ۹۱۰’۱۷                          ۶۲۳’۱۹۹                    ۳۴۲’۶۳۴’۳                               ۱۸/۲

متوسطه                         ۷۱۱’۱۷                          ۴۷۲’۴۰۲                     ۲۴۲’۸۲۲’۵                                  ۱۴/۵

فنی و حرفه ای               ۲۴۵’۹                            ۵۴۸’۱۰۷                     ۷۵۳’۴۳۵’۲                                   ۲۲/۶

عالی                              ۲۳۵                               ۴۰۱’۱۵۲                    ۴۵۶’۸۳۸’۱                                      ۱۲/۱

میزان با سوادی:                                                                      افراد بالای ۱۵ سال ۱۰۰%  مردان و زنان ۱۰۰%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                       ابتدایی و راهنمایی ۵۴/۵% متوسطه و فنی حرفه ای ۹/۳%

                                                                                               فوق دیپلم و عالی ۱۸/۳%

تعداد پزشک:                                                                         ۷۳۷’۲۸۲ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۶):                                                  ۷۴۳’۵۹۳ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                                                  افراد ۰تا ۴۹ ساله:۳۵۰۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                               در هر صد هزار نفر:۱۳/۶ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۷):                                      ۳۳۸۲ کالری;پروتئین ۶۹ گرم; مصرف چربی: ۱۴۴گرم

 

                                               محیط زیست و توسعه انسانی کشور آلمان

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                (۱۹۹۰_۱۹۸۰): ؟             (۱۹۹۵_۱۹۹۰): صفر

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                 ۹۴/۲ کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                             ۸۲۶/۶ میلیون تن ; هر نفر ۱۰/۵ تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                         ۹۱۱/. (چهاردهمین کشور جهان)

 

موقعیت جغرافیایی کشور آلمان

آلمان کشوری است در اروپای مرکزی که از شمال غربی به دریای شمال ‘از شمال به دانمارک و دریای بالتیک’ از خاور به کشورهای لهستان و جمهوری چک’ از جنوب به اتریش و سوئیس و از غرب به فرانسه ‘لوگزامبورگ’ بلژیک و هلند محدود است.

نواحی مختلف کشورآلمان:

نواحی شمالی کشور را دشت های پهناور فراگرفته و کرانه های دریای بالتیک از بریدگیهای فراوان و خلیج های باریک و ژرف تشکیل شده است.نواحی مرکزی این سرزمین از رشته کوههای بسیار کهن مانند کوههای هارتس پوشیده شده و فلاتها و رودهای چندی درآن به چشم می خورد.مهم ترین عارضه این منطقه ‘ناحیه جنگل سیاه(شوراتس والد) و راینلاند است.منطقه جنوبی که از دره دانوب شروع می شود’ فلات باواریا را در خود جای داده است و نواحی مشرف به مرزهای جنوبی در آلپ های باواریایی فرا گرفته که بلندترین نقاط آن قله های تسوگ اشپیتسه(۲۹۶۳متر) و واتزمان(۲۷۱۵متر)است. عمده ترین رودخانه های المان عبارتند از دانوب(دوناو)’ راین’ الب(البه)’ اودر     امس’ موزل ‘ وزر ‘ ساله’ مولده ‘ نایسه ‘  رور’  شپره و هاول .

بزرگترین دریاچه کشور آلمان:

دریاچه های متعددی به ویژه در کوهستانهای جنوبی به چشم می خورد که بزرگترین آنها دریاچه بودن ۵۴۵ کیلومتر مربع مساحت دارد.

بزرگترین جزیره کشور آلمان:

بزرگترین جزیره آلمان’ جزیره روگن’ با ۹۳۰ کیلومتر مربع وسعت در دریای بالتیک قرار دارد.

صنعت  کشورآلمان:

نهشت های عظیمی از زغال سنگ و لیگنیت در حاشیه بستر رودخانه های رور و امس وجود دارد که در واقع ستون فقرات صنعت آلمان را تشکیل می دهد. دره رور و نواحی مرکزی راینلاند و ساکس سفلی از متمرکز ترین نواحی صنعتی کشور است.نواحی جنوبی خاوری آلمان سرشار از کانه های زغال سنگ’ لیگنیت’ سرب ‘ نقره و اورانیوم است و صنایع شیمیایی و فلزی و فولاد سازی در همین قسمت قرار دارند و به همین مناسبت هوای این منطقه بسیار الوده است و گازهای زهرآگینی چون سولفور دی اکسید کربن این ناحیه ‘پانزده بار بیشتر از نواحی غربی کشور میباشد و بارانهای اسیدی و آلودگی رودخانه های این نواحی آبهای دریای بالتیک و شرایط زیست محیطی را به سختی تهدید می کند.

اقلیم کشور آلمان

اقلیم المان عمدتا مرطوب و پر باران است ‘ تابستانهای آن معتدل و خنک و زمستانهای سرد و یخبندان دارد.

تاریخچه کشور آلمان

نخستین اشاره ای که به اقوام ژرمن شده’ ظاهرا به سالهای ۵۸ تا ۵۱ پیش از میلاد بر می گردد و آن زمانی است که زولین سزار’ امپراطور روم’ سرزمین های گل و نواحی شمال آلپ و غری رود راین را تصرف کرد.ژرمن ها در واقع فرزند توتون ها و کیمبر ی هایی هستند که بین سالهای ۱۱۳ و ۱۱۰ پیش از میلاد به نواحی مدیترانه و شبه جزیر ایتالیا یورش بردند.

کشور آلمان در سده سوم تا پنجم

در سال نهم بعد از میلاد یکی از روسای قوم ژرمن که بعدها به عنوان قهرمان ملی قوم مزبور شناخته شد’ با رومیان به جنگ پرداخت و سه لزیون رومی را درهم شکست.در نیمه سده سوم میلادی ‘ اقوام ژرمن با هم متحد شدند و با رومیان انقدر ستیز کردند تا سرانجام انان را از سرزمینهای خود بیرون راندند. در سده ی چهارم آتیلا رهبر هون ها به سرزمین ژرمن ها حمله کرد و گروه زیادی از مردم آن سامان را وادار به مهاجرت و ترک زادگاه خود نود و خرابی های فراوان به بارآورد. در سال ۴۵ میلادی ژرمن ها هون ها را شکست دادند و امپراطوری هون های مغول تبار را مضمحل نمودند.

کشور آلمان در سده چهارم و پنجم

در سده های چهارم و پنجم’ژرمن ها به امپراطوری روم تاختند و اراضی اسلاوها و خاور رود الب اشغال نمودند.بعد ها فرانک ها ‘ قبایل ژرمن را مطیع خود ساختند و امپراطوری مرو ونزیان و کارولنثریان را تشکیل دادند.با تجربه شدن امپراطوری شارلمانی’ نواحی خاوری تحت حکومت لوئی ژرمنی قرار گرفت و امپراطوری قرون وسطایی آلمان پدید آمد.اوتوی اول در سال ۹۳۶ میلادی به سلطنت رسید و وحدت آلمان را تامین نمود و ان را یکی از نیرومندترین کشورهای اروپایی تبدیل کرد و تاریخ آلمان با تاریخ امپراتوری مقدس روم وجوه مشترک یافت.

اختلاف بین پاپ و امپراتور

در زمان هانری سوم و هانری چهارم’ بین امپراطور و پاپ اختلاف افتاد و در سال ۱۵۳۶ اختیارات امپراتور آلمان در ارتباط با پاپ فزونی یافت و تا حدی پیش رفت که شارل چهارم ارتباط خود را با پاپ قطع کرد و همزمان مارتین لوتر اصلاح طلب’ نوآوری های مذهبی را آغاز نمود و مذهب پروتستان را بوجود آورد و کلیسای آلمان را از کلیسای روم جدا کرد و در سال ۱۶۰۸ اتحادیه پروتستان ها را تشکیل گردید.

عواقب جنگ های سی ساله اروپا

جنگهای سی ساله که سراسر اروپا را فرا گرفت(۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸) به کاهش جمعیت اروپای مرکزی انجامید و حدود ۳۰ درصد از جمعیت ان کاسته شد و همزمان در داخل سرزمین آلمان دو دولت نیرومند اتریش و پروس به به وجود آمد.در سده هجدهم ‘ امپراتوری پروس به یک قدرت سیاسی و اقتصادی مبدل شد. ناپلئون در جنگ با پروس(۱۸۰۶)’ امپراتوری مقدس روم را بر انداخت و اتریش را از آلمان جدا کرد و بدینسان رقابت دو کشور مزبور موقتا پایان یافت.

سده هجدهم دوره درخشان ژرمن

در سده هجدهم’مرکز اروپا’ کانون فرهنگ و علم و فلسفه گردید و کانت ‘ هردر ‘ گوته ‘ شیلر و … را پدید آورد و دوره درخشان فرهنگ ژرمن آغاز شد. با سقوط ناپلئون ‘شاهزادگان آلمانی باهم متحد شدند و کنفدراسیونی را مرکب از ۳۹ ایالت پدید آوردند که همگی غیر از روابط خارجی  از استقلال برخوردار بودند. رویایی اتریش و پروس رو به توسعه نهاد و بدینسان جمعیت شهرنشین و تعداد شهرهای صنعتی فزونی گرفت و نیروی کار و کارگر قدرت یافت و بدنبال آن موج انقلابات صنعتی سالهای ۱۸۴۸ تا ۱۸۴۹ فرا رسید.

نتایج انقلاب صنعتی در کشور آلمان

از نتایج این شورش ها تشکیل کوتاه مدت پارلمان بود که با ایجاد انشقاق در میان اصلاح طلبان و قدرت یابی مجدد عوامل رژیم سابق ‘آن هم منحل شد. پس از ان با قدرت گرفتن بیسمارک ‘ دست اتریش از آلمان کوتاه شد و وحدت آلمان تامین شد.با پیروز شدن پروس در نبرد سال ۱۸۶۶ ویلهلم اول که امپراتور پروس بود به عنوان قیصر المان شناخته شد و آلمان از جنبه نظامی و اقتصادی به عمده ترین کشور قاره اروپا مبدل گشت و این روند تا سالهای بعد از ۱۸۱۷ همچنان ادامه داشت.

توسعه طلبی ویلهلم دوم در کشور آلمان

توسعه طلبی های ویلهلم دوم انگلستان را به وحشت انداخت وآلمان را به سوی جنگ جهانی اول هدایت کرد. در سال ۱۹۱۴ رونق اقتصادی و نظامی و سیاسی اوج خود را گرفت و در پایان جنگ اول (۱۹۱۸) که به شکست المان منتهی شد ‘ به شدت سقوط کرد. ویلهلم دوم ناگزیر به استعفا گردید و معاهده ورسای آلمان تحمیل شد  و جمهوری وایمار که تا سال ۱۹۳۳ دوام آورد به روی کار آمد. در ابتدای دوران جمهوری وایمار (سال ۱۹۲۵) وضع اقتصادی آلمان تا حدی بهبود یافت و می رفت که روزنه های امید باز شود’ ولی بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ همه رو ناامید کرد و کشور با مسائل اقتصادی دشوار و پیچیده ای مواجه نمود.

صدراعظمی هیتلر بر کشور آلمان

در انتخابات سال ۱۹۳۲ حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری آدولف هیتلر برنده اکثریت شد و هیتلر به صدراعظمی المان رسید و کلیه اختیارات را در دست گرفت. معاهده ورسای را لغو کرد و برنامه نسلیحاتی المان را با شدت هرچه تمام تر آغاز و پیگیری نمود. بدنبال آن راینلاند را که در پایان جنگ جهانی اول از آلمان جدا شده بود دوباره به المان بازگردانید و سپس اتریش را ضمیمه آلمان کرد (مارس ۱۹۳۸)’ با ایتالیا پیمان نظامی بست و دولتهای محور را بوجود اورد.در جنگهای داخلی اسپانیا شرکت نمود (۱۹۳۶_۱۹۳۹) ‘ سپس با توافق دولتهای غرب بخشهایی از کشور چکسلواکی را تصرف نمود و به دنبال خاستار الحاق دانتزیگ و قسمتی از دالان آن که به لهستان تعلق داشت گردید. در اوت ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم را که شش سال به درازا کشید آغاز نمود و سرانجام در مه ۱۹۴۵ شکست خورد و تسلیم گردید.

سرنوشت کشور آلمان پس از جنگ

پس از جنگ آلمان در اختیار متفقین قرار گرفت. ارتش سرخ شوروی نواحی واقع در خاور رود الب و بیشتر نواحی آلمان مرکزی و همچنین قسمت خاوری شهر برلین را اشغال نمود و کشورهای غربی شامل انگلستان و امریکا و فرانسه و بقیه آلمان را در اختیار گرفتند و اختلاف میان دول غربی و اتحاد شوروی بر سر نواحی اشغالی و غرامات جمگ آغاز گردید. در سال ۱۹۴۹ آلمان به دو جمهوری آلمان غربی و آلمان شرقی تقسیم شد. جمهوری آلمان غربی در ناحی اشغالی انگلستان ‘ فرانسه و امریکا دارای حکومت دموکراسی پارلمانی شد ودر سال ۱۹۵۲ رسما به استقلال رسید و در همان سال به پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پیوست و به سرعت رو به صنعتی شدن نهاد و در ردیف کشورهای بزرگ صنعتی جای گرفت.

صدراعظمی کونراد آدنائر

در انتخابات سال ۱۹۵۷ حزب دموکرات مسیحی به رهبری کونراد آدنائر ‘ برنده اکثریت شد و ادنائر به صدراعظمی آلمان غربی رسید.جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی نیز در سال ۱۹۴۹ در منطقه اشغالی اتحاد شوروی تشکیل شد و حزب وحدت سوسیالیستی (کمونیست) ‘ تنها حزب حاکم آن گردید و در سال ۱۹۵۵ از سوی اتحاد شوروی به رسمیت شناخته شد.

بنا نهادن دیوار بین آلمان غربی و شرقی

آلمان شرقی با الحاق به پیمان ورشو به مسلح شدن خود پرداخت و به یکی از قطب های صنعتی بلوک شرق مبدل گردید. نارضایتی مردم از حکومت بارها به شورش و فرار از کشور انجامید و دولت کمونیست آلمان را وادار نمود تا در سال ۱۹۶۱ مهاجرت به آلمان غربی را ممنوع کند’ مع الوصف حدود ۳ میلیون نفر به آلمان غربی مهاجرت و یا فرار نمودند.همین امر باعث شد که دولت آلمان شرقی دیواری بین قسمت های شرقی و غربی برلین بنا نهاد. درسال ۱۹۷۱ ارتش هونکر رهبری کشور را برعهده گرفت. در سال ۱۹۸۹ حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر از آلمان خاوری به المان غربی مهاجرت کردند.

کشور آلمان متحد

به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی  و نارضایتی و تظاهرات خیابانی ارتش هونکر استعفاء داد و اگون کرنتس به جای او نشست. وی مرزها را باز کرد و دیوار برلین را خراب نمود و به دنبال ان هلموت کهل ‘ صدراعظم المان غربی خواستار الحاق دو المان گردید. دو فوریه ۱۹۹۰ آلمان شرقی به پیشنهاد صدراعظم آلمان غربی موافقت کرد و کلیه نیروهای بیگانه را از خاک خود اخراج نمود و با آلمان متحد گردید. در اوت ۱۹۹۰ جمهوری فدرال آلمان با اتحاد دو المان موجودیت خود را رسما اعلام داشت.

نخستین انتخابات کشور آلمان متحد:

در نخستین انتخابات بعد از اتحاد که در دسامبر ۱۹۹۰ برگزار شد’ هلموت کهل در حالی که اکثریت حزب طرفدار خود در پارلمان را از دست داده بود همچنان در مقام صدراعظمی آلمان ابقاء گردید و توسعه اقتصادی کشورروند رو به افزایش خود را همچنان حفظ کرد تا جایی که در سال ۱۹۹۵ یعنی ۵ سال پس ا اتحاد دو آلمان رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید.

واکنش های تند نژاد پرستانه

فعالیتهای نزاد پرستانه یکی از مشکلاتی است که دولت آلمان با آن روبرو است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هجوم مهاجران اروپای شرقی و دیگر کشورها به آلمان فزونی گرفت و جوانان احساساتی نئونازی به رفتار خشن و واکنشهای تند علیه مهاجران دست زدند و دولت آلمان را وادار ساختند تا علیه آنا دست به اقدام اساسی بزند. مع الوصف گاهگاه واکنشهای تند نژادپرستانه در گوشه و کنار کشور به چشم می خورد و امنیت مهاجران را متزلزل می سازد.

انتخابات دسامبر کشور آلمان ۱۹۹۸

انتخابات دسامبر ۱۹۹۸ به حکومت شانزده ساله دموکرات مسیحی ها و هلموت کهل پایان داد و با پیروزی حزب سوسیال دموکرات ‘گرهارد شرودر بعنوان صدراعظم معرفی شد.

در سال ۲۰۰۱ پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ‘ گرهارد شرودر ‘صدراعظم آلمان’ حمایت همه جانبه خود را از مبارزه جهانی امریکا علیه تروریزم اعلام نمود’ اما یوشکا فیشر’ وزیر خارجه آلمان تاکیید نمود که دولت امریکا بایستی از ماجراجویی های نظامی پرهیز کند.

با تصمیم دولت امریکا مبنی بر تعمیم مبارزه با تروریزم بهجنگ با دولت عراق ‘ در المان انتقادات بسیاری نسبت به این سیاست ابراز شد.انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ در حالی صورت گرفت که دو حزب اصلی این کشور یعنی سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی از آرای تقریبا برابری برخوردار بودند.

 

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@