تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور اسلوولاکی

کشور اسلوواکی

هواپیمایی :

کشور اسلوواکی

کشور اسلوواکی                 SLOVAKIA

کشور اسلوواکی کشوری است ‘ در اروپای مرکزی که از شمال به کشورهای چک و لهستان ‘ از خاور به اوکراین ‘ ازجنوب به مجارستان و از غرب به اتریش محدود است.

________________________________________________

 

پایتخت کشور اسلوولاکی

کشور اسلوواکی-نقشه کشور اسلوواکی

نام رسمی:                                                                   جمهوری اسلوواکی

نام محلی:                                                                    اسلوونسکو

اسامی دیگر:                                                              ___

پایتخت:                                                                      براتیسلاوا

تاریخ استقلال:                                                          ۱۹۹۳/۱/۱  از چکسلوواکی

روز ملی:                                                                   اول زانویه(روز استقلال)

نوع حکومت:                                                            جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری از سال ۱۹۹۳

رئیس حکومت:                                                        رئیس جمهور ‘ رودولف شوستر از سال ۱۹۹۹ به مدت ۵ سال

رئیس دولت:                                                            نخست وزیر : میکولاش دزورایندا  از سال ۱۹۹۸

قوه مقننه:                                                              قانون اساسی سال ۱۹۹۳′ اخرین تغییرات ۱۹۹۹ ‘ مجلس شورای ملی با ۱۵۰ عضو به مدت ۴ سال ;

کرسیهای مجلس شورای ملی ۱۹۹۸(۲۰۰۲): جنبش برای اسلوواکی دموکرات ۴۳(۳۶) کرسی

ائتلاف دموکراتیک اسلوواکی ۴۲ کرسی

عضویت در سازمانهای بین المللی:                     سازمان ملل متحد(۱۹۵۵) ‘ اونکتاد’  یونیسف’  فائو ‘ یااآ ‘ ایبرد’  ایکاتو ‘ ایدا’  ایفک’  ایلو ‘ ایمف’  ایمو  ایتو

یونیدو  ‘یونسکو ‘ یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ سازمان تجارت جهانی شورای اروپا اوسه سفتا

 

                                                  جمعیت کشور اسلوواکی

 

مساحت:                                                                                             ۴۹۰۳۶ کیلومتر مربع (صد و بیست و هفتمین کشور جهان)

جمعیت:                                                                                              ۰۰۰’۴۰۰’۵ نفر در سال ۲۰۰۰(صد و سومین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                                                   ۱۱۰/۱ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                                              ۵/۴ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                                                  ۶۰/۲%  ; رشد سالانه :(۲۰۰۰_۱۹۹۵): ۱/۲%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                                              ۱/.%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                                            ؟

توزیع سنی(۱۹۹۹):                                                                     زیر ۱۵ سال ۲۰/۱%  ; ۲۹_۱۵ سال ۲۴/۸%  ; ۵۹_۳۰ سال ۳۹/۷% ; بالای ۶۰ سال ۱۵/۴%

توزیع جنسی(۱۹۹۹):                                                                  مرد ۴۸/۶۰%        زن ۵۱/۳۸%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                                               زنان ۷۷/۶ سال      مردان ۶۹/۴ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                            ۱۰/۴ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                                  ۹/۷ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):                            ۸/۳ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                          ۷/. نفر

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۷):                 بیماریهای دستگاه گردش خون ۵۲۹ نفر; سرطان ۲۰۹ ; بیماریهای دستگاه تنفس ۷۱; بیماریهای دستگاه گوارش ۴۱ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۸):                                        ۱/۳ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                                       ۹ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                              ۵/۱ مورد

میزان در هر هزار نفر:                                               ۱/۸ مورد

نژاد و ملیت کشور اسلوواکی

نژاد/ملیت(۱۹۹۸):                                                             اسلوواک ۸۵/۷%  ; مجار ۱۰/۶% ; کولی ۱/۶% ; چک ۱/۱% ; روتنیایی ۳/.% ; اوکراینی ۳/.% ; المانی ۱/.%

دین(۱۹۹۱):                                                                      کاتولیک ۶۰/۳% ; بدون دین ۹/۷% ; پروتستان ۷/۹% ; کاتولیک یونانی ۳/۴%  ; ارتدوکسی شرقی ۷/.%

زبان و خط کشور اسلوواکی

زبان و خط:                                                                        اسلوواکیایی(زبان رسمی)    خط : لاتین

شهرهای مهم(۱۹۹۶) :                                                   کوشیتسه    پرشوف

بنادر مهم:                                                                       به دریای آزاد دسترسی ندارد

 

                                               اقتصاد و دارایی کشور کشور اسلوواکی

 

واحد پول:                                                                  کرون =۱۰۰ هالر ; یک دلار = ۵۰/۵۸ کرون ; یک کرون = ۱۵۸/۲ ریال

درآمد بودجه:                                                             ۳۰۴/۱ میلیارد کرون ; درآمد مالیاتی ۸۷/۵% ; درآمد غیر مالیاتی ۱۲/۵%

هزینه بودجه:                                                            ۳۴۰/۲ میلیارد کرون ; هزینه های جاری ۳۴/۱% (تامین اجتماعی ۳۱/۶% ; دستمزد ها ۱۶/۶% ; بهداشت ۱۳/۱       % ; بهره قسط وام ها ۵/۱%  هزینه های سرمایه ای ۱۳/۹%

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                      ۹۴۱’۱۹ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                           کشاورزی ۴/۴%      صنعت ۳۱/۶%    خدمات ۶۴%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                                (میانگین سالانه:۹۲_۱۹۸۷): ۹۱ میلیون دلار ; (۱۹۹۸): ۴۶۶ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۷):                                          ۴۶۵۸ میلیون دلار

کمک های خارجی(۱۹۹۸):                                   ۱۵۴/۵+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):            ۲۸/۲%

نرخ تورم کشور اسلوواکی

نرخ تورم:                                                              (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰): ۱۱/۴%   (۱۹۹۸): ۵/۱%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                               غلات ۷۰۰’۸۷۴’۲ تن  شامل :(گندم ; ذرت ; جو; چاودار)

کاربری زمین:                                                       کشاورزی ۳۲/۹%  ; مرتع و چمنزار ۱۷% ; جنگل ۴۰/۶% ; سایر موارد ۹/۵%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                                        خوک ۵۹۹’۵۹۲’۱ راس  ‘ گاو ۷۹۲’۷۰۴  ; گوسفند ۱۹۹’۳۵۶  راس

تولید چوب(۱۹۹۸):                                              ۰۰۰’۵۳۲’۵  متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):                                            ۲۵۳۱ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                             ۰۰۰’۱۱۷’۱۳  قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                                    ۶۴۷۹۰ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):                                 سنگ آهن ۰۰۰’۰۵۶’۱  تن ; سنگ مس ۶۷۰۰۰۰ تن

تولیدات صنعتی:                                           فولاد خام ۰۰۰’۴۸۴’۳ آهن خام ۰۰۰’۱۷۲’۳  ; سیمان ۰۰۰’۱۳۶’۳ ; پلاستیک و رزین ۲۷۰’۴۰۵ ;  آرد ۳۲۸۰۰۰

کود نیتروژنی ۱۰۲’۲۶۶ نخ پنبه ۹۳۸۴ تن ; آبجو ۰۰۰’۵۷۷’۵ هیکتو لیتر

 

نیروی کار:                                                    جمعیت فعال اقتصادی (۱۹۹۹): ۰۰۰’۶۶۲’۲ نفر ; نسبت نیروی کار به کل جمعیت :۴۷/۶% ; میزان مشارکت در سنین ۱۵ تا ۶۴): ۷۶/۸ %      زنان :۶۷/۳%           میزان بیکاری ۱۷/۱%

توزیع نیروی کار:                                          کشاورزی  ۱۴%   صنعت ۴۴%    خدمات ۴۲%

نیروی دفاعی(۱۹۹۷):                              مدت نظام وظیفه :۱۸ ماه تعداد نفرات ارتش ۱۹۹۹: ۴۴۸۸۰ نفر  ; نیروی زمینی ۷۳/۳%   ; نیروی هوایی ۲۶/۷%  سرانه هزینه دفاعی ۱۶۷ دلار

واردات(۱۹۹۹):                                       ۱۱۳۰۱ میلیون دلار ; شامل ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ۴۰%  ; کالاهای نیمه ساخته ۱۸/۱% ; نفت و فراورده های نفتی ۱۰/۹% ; مواد شیمیایی ۱۰/۷%  ; کالاهای ساخته شده ۱۰% ; از آلمان ۲۶/۲%  ; چک ۱۶/۷%  ایتالیا ۷/۱ %  روسیه ۱۲% ; اتریش ۴/۸%  فرانسه ۳/۹%  لهستان ۲/۸%

 

صادرات(۱۹۹۹):                                    ۱۰۱۹۷ میلیون دلار ; شامل ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل ۳۹/۵%   کالاهای ساخته شده ۲۷/۳%  ; سوخت ۱۵/۳%  ; محصولات شیمیایی ۷/۹% ; مواد غذایی نوشیدنی دخانیات ۵%   به آلمان ۲۷/۷%   چک ۱۸/۱%   ایتالیا ۸/۸%   اتریش ۸/۱%   لهستان ۵/۳%  مجارستان ۴/۵%

تراز بازرگانی کشور اسلوواکی

تراز بازرگانی                                             ۱۹۹۵                            ۱۹۹۶                      ۱۹۹۷                       ۱۹۹۸                           ۱۹۹۹

میلیون دلار                                              ۲۲۸-                              ۲۲۹۳-                        ۲۰۸۱-                      ۲۳۵۳-                          ۱۱۰۴-

درصد کل                                                 ۱/۳%                            ۱۱/۵%                      ۹/۷%                       ۹/۹%                          ۵/۱%

 

شاخص قیمت ها و درامدها                ۱۹۹۳                     ۱۹۹۴                   ۱۹۹۵                ۱۹۹۶                ۱۹۹۷             ۱۹۹۸                 ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی                 ۸۰/۲                        ۹۱                        ۱۰۰                    ۱۰۵/۸              ۱۱۲/۳             ۱۱۹/۸                 ۱۳۲/۵

شاخص درامد سالانه                        ۷۴/۸                       ۸۷/۵                      ۱۰۰                    ۱۱۰/۲              ۱۱۰/۲             ۱۲۲/۴                 ۱۴۶/۹

 

ویژگیهای خانوار:                                       میانگین اندازه خانوار(۱۹۹۷):  ۳/۲ نفر ; درآمد خانوار (۱۹۹۷): ۷۴۰۵۴ کرون ; منابع درآمد(۱۹۹۷): دستمزد و حقوق ۵۴/۴%   پرداختهای انتقالی ۲۰/۴%   سایر موارد ۲۵/۲%   هزینه ها(۱۹۹۷): مواد غذایی و نوشیدنی ۲۲/۳% ; سپرده امانی ۱۲۸/۴% ; پوشاک ۷/۹%  ; حمل و نقل ۷/۳%   حق بیمه ۷%  مسکن ۶/۸%   تفریحات ۵/۶%

جهانگردی:                                                   تعداد جهانگردان ۸۱۴۱۳۸  نفر(۱۹۹۷)  درامد ۶۷۳ میلیون دلار

 

                                حمل و نقل و ارتباطات کشور اسلوواکی

 

راه(۱۹۹۷):                                                                                   ۶۲۷’۱۷ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۷):                                                                           ۶۷۳’۳ کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۷):                                                                  ۹۱۴’۱۳۵’۱ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس(۱۹۹۷):                                                  ۲۵۴’۱۰۰  دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                                                   ندارد

فرودگاه(۱۹۹۸):                                                                          ۲ فرودگاه با برنامه پروازی منظم

روزنامه(۱۹۹۶):                                                                           ۱۹ روزنامه در ۹۸۹۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                                                                            ۴۲۴ عنوان در ۰۰۰’۷۲۵’۸  نسخه

کتاب:                                                                                          ۳۸۰۰ عنوان در ۰۰۰’۱۳۹’۶ نسخه

رادیو(۱۹۹۷):                                                                              ۰۰۰’۱۲۰’۳  گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                                                        ۰۰۰’۶۰۰’۲  گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                                                              ۰۰۰’۵۳۹’۱ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                                                                    ۴۶۵۰۰۰ خط

رایانه شخصی(۱۹۹۸):                                                               ۳۵۰۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                                                                           ۵۰۰۰۰۰ کاربر

 

                                           آموزش و بهداشت کشور اسلوواکی

 

سطوح آموزشی        تعداد مراکز آموزشی       تعداد معلمین        تعداد دانش اموزان        نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی(۱۹۹۸)              ۲۴۸۲                             ۵۳۵’۳۹                   ۹۴۱’۶۴۵                                       ۱۶/۳

متوسطه                      ۱۹۸                                ۸۴۹’۵                      ۱۱۶’۸۰                                         ۱۳/۷

فنی و حرفه ای          ۳۶۵                                 ۱۰۴’۱۰                  ۶۸۱’۱۱۶                                          ۱۱/۵

عالی                          ۱۸                                   ۵۴۴’۸                    ۹۴۲’۸۳                                            ۹/۸

 

میزان با سوادی:                                                                           افراد بالای ۱۵ سال :۱۰۰%   مرد و زن ۱۰۰%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                                            ابتدایی ۳۷/۹% ; متوسطه ۵۰/۹%  ; عالی ۹/۵ % ; نامشخص ۹/.%

تعداد پزشک(۱۹۹۷):                                                                     ۹۴۰’۱۷ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۷):                                                       ۲۸۸’۶۱  تخت

تعداد مبتلایان به ایدز(۱۹۹۷):                                                         کمتر از ۱۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                                                        در هر صد هزار نفر :۲۴/۳ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                                               ۲۹۵۳ کالری (۱۲۱% حداقل مقدار کالری توصیه شده توسط فائو) (۱۹۹۷) مصرف پروتئین:۸۱ گرم  مصرف چربی:۱۰۵ گرم

 

                          محیط زیست و توسعه انسانی کشور اسلوواکی

 

میزان جنگل زدائی سالانه:                                                           (۱۹۹۰_۱۹۸۰):؟  (۱۹۹۵_۱۹۹۰): ۱/.-%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):                        ۴۰/۹ کیلوگرم  برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                                     ۳۹/۷ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                                                  ۸۲۵/. (چهلمین کشور جهان)

 

 

اقلیم کشور اسلوواکی

کشوری است کوهستانی که عمدتا از کوههای بسکیدز و تاترا (کوههای کارپات) به بلندی حداکثر ۲۶۵۴ متر  (کوه گرلاخوفکا) که سراسر از جنگل مستور هستند ‘ پوشیده شده. بخش جنوبی آن که جزئی از جلگه بزرگ مجارستان است ‘ حاصلخیز است و کشتزارهای وسیع آن به وسیله رود دانوب و ریزابه های آن مانند واه ‘ هرون و اونداوا سیراب می گردد. آب و هوای آن قاره ای است و زمستان های سرد و برفگیر و تابستان های گرم و معتدل از مشخصات آن است.

منابع زیرزمینی کشور اسلوواکی

کانه های چون آهن ‘ مس ‘ جیوه ‘ طلا ‘ نقره ‘ سرب ‘ لیگنیت و همچنین نفت و گاز طبیعی از منابع عمده زیرزمینی آن است.گردشگاهها و چشمه های آب گرم معدنی آن معروف است . تاکستانها و باغهای میوه و پرورش دام از منابع کشاورزی و درآمد آن است.

تاریخچه کشور اسلوواکی

اسلوواک ها که تیره ای از قوم اسلاو هستند ‘ بین سده های ششم و هفتم میلادی از منطقه ای واقع در دره ویستول به این سرزمین مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. در سده نهم میلادی اسلوواکی ضمیمه امپراتوری موراوی گردید و با ارشاد قدیس سیریل به مسیحیت گروید. از آغاز سده دهم تا سال ۱۹۱۸ کشور چکسلواکی را تشکیل دادند . حدود یک میلیون مجاری در پی پیمان سال ۱۹۲۰ در اسلوواکی باقیمانده بودند ‘ اشکالات اجتماعی فراوانی را به وجود آوردند که تا این تاریخ همچنان ادامه دارد.

خودمختاری کشور اسلوواکی

اسلوواکی در سال ۱۹۳۸ به خود مختاری دست یافت و قسمتی از اراضی خود را به مجارستان واگذار کرد. در اثر منازعات شدید قومی و مختل شدن امور ‘ ادوارد بنش که ازسال ۱۹۳۵ ریاست جمهوری را به عهده داشت مجبور به استعفاء و ترک کشور شد. با تصرف بوهم و موراوی توسط المان در مارس ۱۹۳۹ ‘ اسلوواکی به دست نشانده آلمان نازی مبدل گردید و در جنگ جهانی دوم جانب آلمان ها راگرفت و در سال ۱۹۴۴  توسط ارتش سرخ اشغال شد. پس از پایان جنگ دوباره به یکی از دو قسمت اصلی تشکیل دهنده کشور چکسلوواکی تبدیل گردید. شوروی ها در سال ۱۹۴۸ دولتی کمونیست در چکسلوواکی روی کار آوردند و ادوارد بنش از تبعید بازگشت و دوباره مصدر امور گردید. قانون اساسی سال ۱۹۶۰ خودمختاری اسلوواکی را سخت محدود کرد و دولت آن را نیز منحل نمود.

تقسیم شدن کشور چکسلوواکی

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ دامنه اختلافات میان چک ها و اسلوواک ها وسعت یافت و کشور چکسلوواکی به دو کشور کوچک اسلوواکی و چک تقسیم گردید و در ۱۵ فوریه ۱۹۹۳  میخان کواچ به ریاست جمهوری اسلوواکی انتخاب شد. جدا شدن اسلوواکی از چک به اقتصاد ناتوان این کشور صدمه فراوان زد و بیش از ۵۰۰۰۰۰ تن بیکار شدند و تورم به ۱۸ درصد رسید . در آوریل ۱۹۹۳ کارگران اسلوواکی در خیابان های پایتخت دست به تظاهرات زدند و سیاستهای اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار دادند. از سوی دیگر دولت مجارستان از احداث تاسیسات هیدروالکترلیک روی دانوب که دولت پیشین چکسلوواکی موافقت آن را قبلا اخذ کرده بود ‘

اختلاف میان جمهوری چک و کشور اسلوواکی

جلوگیری کرد و اختلاف میان دو دولت را تشدیدنمود و از سوی دیگر به تحریک اقلیت مجار ساکن در اسلوواکی که خواها استفاده رسمی از زبان ملی خود در مدارس بودند پرداخت. در پایان سال ۱۹۹۳ بحران اقتصادی و تورم به بالاترین حد خود رسید و صنایع ساختمانی زیانهای سنگینی را تحمل کرد. در ژانویه ۱۹۹۴ دولت اسلوواکی آمادگی خود را برای پیوستن به پیمان ناتو اعلام داشت و در سال ۱۹۹۷ نود درصد مردم اسلواکی همه پرسی راجع به عضویت کشورشان در پیمان ناتو  را تحریم نمودند. در اواخر این سال ۵ گروه مخالف با تشکیل ائتلاف دموکراتیک اسلوواکی ‘ به یک برنامه کاری مشترک دست یافتند .

انتخابات سال ۱۹۸۸ کشور اسلوواکی

در انتخابات سال ۱۹۸۸ ‘ ائتلاف دموکراتیک اسلوواکی به پیروزی رسید و میکولاش در وزیندا ‘ از اتحاد دموکراتیک و مسیحی ‘ نخست وزیر شد.

در ژوئیه ۱۹۹۹ حدود هزار نفر از کولیهای اسلوواکی در اعتراض به تبعیضهای اعمال شده توسط دولت این کشور ‘ از فنلاند تقاضای پناهندگی کردند که رئیس جمهور اسلوواکی نقطه نظرات را پذیرفت و دولت اقداماتی را در جهت رفع این تبعیضها آغاز شد.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@