تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای تابستان ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور تونگا

کشور تونگا

هواپیمایی :

کشور تونگا

کشور تونگا                TONGA

تونگا با جزایر فرندلی کشوری است واقع در پولینزی غربی ‘ آب های غربی اقیانوس آرام که در خاور فیجی و کمی بالاتر از مدار راس الجدی جای دارد .

پایتخت کشور تونگا

کشور تونگا-نقشه کشور تونگا

__________________________________________

نام رسمی کشور تونگا:                          پادشاهی تونگا

نام محلی:                                             تونگا

اسامی دیگر:                                        جزایر دوستانه ‘ جزایر تونگا

پایتخت کشور تونگا:                                نوکوآلوفا

تاریخ استقلال کشور تونگا:                     ۱۹۷۰/۶/۴ از انگلستان

روز ملی کشور تونگا:                           چهارم ژوئیه ‘ تولد پادشاه

نوع حکومت:                                      مشروطه سلطنتی با یک مجلس قانونگذاری از سال ۱۸۷۵

رئیس حکومت:                                   پادشاه

رئیس دولت:                                      نخست وزیر

قوه مقننه:                                         قانون اساسی سال ۱۸۷۵ با تغییرات موردی

عضویت در سازمانهای بین المللی:       سازمان ملل متحد ‘ اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘سپک ‘ آکپ ‘ آدب ‘ آاوسیس ‘ جامعه اقیانوس آرام

                                                جمعیت کشور تونگا

مساحت کشور تونگا:                            ۷۵۰ کیلومتر مربع (صد و هفتاد و چهارمین کشور جهان )

جمعیت کشور تونگا:                            ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ (صد و هشتاد و یکمین کشور جهان )

تراکم جمعیت:                                  ۱۳۳/۳ نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                ؟

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                    ۴۵%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):    ۴/.%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:               ۳۷ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                        زیر ۱۵ سال ۳۹/۱%    ۲۹_۱۵ سال ۲۸%   ۵۹_۳۰ سال  ۲۵/۱%   بالای ۶۰ سال  ۷/۸%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                      مرد ۷۴%               زن  ۴۹/۲۶%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                    زنان ۷۲/۲ سال       مردان ۶۷/۷ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):     ۲۵/۹  نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):       ۶ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):    ۳۷/۹ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):    ۱۹/۹ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور تونگا

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۳):      بیماریهای دستگاه گردش خون  ۵۸/۱%          بیماریهای دستگاه عصبی ۵۱ نفر    کهولت سن  ۲۷/۶ نفر     دیابت  ۱۷/۳ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                          ۳/۶ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                         ؟

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                ۸/۲ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                                 ۱/۱ مورد

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                               قبایل پولینزیایی تونگایی  ۹۹%    اروپایی ۳/.%  بقیه ۷/.%

دین(۱۹۹۰):                                                       متدیسم آزاد  ۴۱/۲%    کاتولیک ۱۵/۸%     مورمونها  ۱۳/۶%   سایر ادیان  ۲۹/۴%

زبان و خط:                                                        تونگایی انگلیسی (زبان رسمی) خط  لاتین

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                        نیافو      هاوهلولوتو

بنادر مهم کشور تونگا:                                          نوکوآلوفا

                                                    اقتصاد و دارایی کشور  تونگا

واحد پول کشور تونگا:                                        یاآنگا  = ۱۰۰ سنیتی    یک دلار=۱/۸۷ یاآنگا         یک یاآنگا =۴۲۷۸ ریال

درآمد بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                                    ۶۳ میلیون یاآنگا

هزینه بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                                   ۶۳ میلیون یاآنگا

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                               ۱۷۳ میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۶):                     کشاورزی ۳۵%     صنعت ۱۲%  خدمات ۵۳%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                          ؟

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                                    ۶۴/۱ میلیون دلار

کمک های خارجی                                          ؟

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی:         ؟

نرخ تورم کشور تونگا

نرخ تورم کشور تونگا:                                      (میانگین سالانه ۹۹_۱۹۹۰) : ۴/۱%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                         سیب زمینی هندی ۳۱۰۰۰ تن    کاساوا ۲۸۰۰۰ تن    تارو ۲۷۲۰۰ تن      نارگیل ۲۴۵۰۰ تن  میوه ۱۲۵۰۰ تن   سبزیجات ۷۳۰۸ تن   سیب زمینی شیرین ۵۱۳۷ تن

کاربری زمین(۱۹۹۴):                                   کشاورزی ۶۶/۷%     مرتع و چمنزار ۵/۶%    جنگل ۱۱/۱%      بقیه موارد ۱۶/۶%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                                 خوک ۸۰۸۵۳ راس بز ۱۳۹۳۹    اسب ۱۱۴۰۰     گاو ۹۳۱۸ راس

تولید چوب:                                                 ۴۶۰۰ متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۷):                                      ۲۷۳۹ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                        ۲۶۶۰۰۰ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                                 ۲۸ تن

تولیدات معدنی(۱۹۸۲):                                مرجان  ۱۵۰۰۰۰ تن  ماسه ۲۵۰۰۰ تن

تولیدات صنعتی(۱۹۹۶):                               (میلیون یاآنگا)  مواد غذایی و نوشیدنی  ۸۲۰۳ محصولات کاغذی ۱۰۵۵  مواد شیمیایی ۹۶۴  مصنوعات فلزی  ۸۸۹   منسوجات و پوشاک ۷۴۲   مصنوعات غیر فلزی ۷۱۵

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)                  ؟

نیروی کار:                                                 جمعیت فعال اقتصادی ۳۳۹۰۸ نفر      میزان بیکاری ۱۳/۳%

توزیع نیروی کار:                                        کشاورزی  ۴۲/۹%      صنعت ۱۱/۲%       خدمات ۳۸/۹%

نیروی دفاعی:                                           مدت نظام وظیفه : ؟        تعدااد نفرات ارتش : ۱۲۵ نفر در نییروی دریایی        سرانه هزینه دفاعی  ۲۱ دلار

واردات و صادرات کشور تونگا

واردات(۹۹_۱۹۹۸):                                    ۱۰۴/۹ میلیون یا آنگا

صادرات(۹۹_۱۹۹۸)                                   ۱۲ میلیون یا انگا

 

تراز بازرگانی                                       ۱۹۹۴              ۱۹۹۵              ۱۹۹۶              ۱۹۹۷             ۱۹۹۸             ۱۹۹۹

میلیون یاآنگا                                         ۷۲/۸-            ۷۹/۶-              ۷۵/۵-                ۷۹/۳-             ۹۰/۸-               ۹۶/۴-

درصد کل                                             ۶۶/۵%          ۶۸/۳%           ۶۹/۹%               ۷۵/۶%           ۷۹/۶%              ۷۰/۷%

 

شاخص قیمت ها و درامدها              ۱۹۹۴             ۱۹۹۵              ۱۹۹۶              ۱۹۹۷              ۱۹۹۸               ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی                  ۹۸/۶             ۱۰۰                 ۱۰۳                 ۱۰۵/۲             ۱۰۸/۶               ۱۱۳/۵

شاخص درامد ماهانه                         ؟                      ؟                ؟                      ؟                  ؟                       ؟

 

ویژگیهای خانوار:    ۱۹۹۶                      میانگین اندازه خانوار     ۶ نفر

جهانگردی ۱۹۹۸                                  درامد ۱۲ میلیون دلار      هزینه ها ۳ میلیون دلار

                                                 حمل و نقل و ارتباطات کشور تونگا

راه(۱۹۹۶):                                                             ۶۸۰ کیلومتر

راه اهن:                                                                 ندارد

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                                              ۱۱۴۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                                           ۷۸۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن(۱۹۹۲):                                     ۱۵ فروند

فرودگاه:                                                                ۶ فرودگاه

روزنامه:                                                                 ۱ روزنامه در ۷۰۰۰ نسخه

مجلات ادواری:                                                       ؟

کتاب                                                                     ؟

رادیو(۱۹۹۷):                                                          ۶۱۰۰۰  گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۷):                                                      ۲۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۶):                                                           ۷۷۸۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۶):                                                 ۳۰۲ خط

رایانه شخصی:                                                        ؟

اینترنت:                                                                  ؟

                                                                       آموزش و بهداشت کشور تونگا

 

سطوح آموزشی                              تعداد مراکز آموزشی                        تعداد معلمین             تعداد دانش اموزان                    نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی                                                      ۱۱۵                                          ۷۰۱                              ۱۶۵۴۰                                           ۲۳/۶

متوسطه                                                   ۳۸                                          ۸۰۹                                 ۱۵۷۰۲                                        ۱۹/۴

فنی و حرفه ای                                         ۹                                            ۶۷                                   ۸۲۴                                          ۱۲/۳

عالی                                                       ۱                                             ۱۹                                   ۲۲۶                                         ۱۱/۹

 

میزان با سوادی(۱۹۷۶):                                    افراد بالای ۱۵ سال ۹۲/۸%       مردان ۹۲/۹%      زنان ۹۲/۸%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:                    ابتدایی ۳۸/۳%    متوسطه ۵۸/۶%       عالی ۱%

تعداد پزشک(۱۹۹۷):                                          ۴۳ نفر

تعداد تخت بیمارستان:                                        ۳۰۷ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                         ؟

تعداد مبتلایان به سل:                                        ؟

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۲):                      ۲۹۴۶ کالری

                                              محیط زیست و توسعه انسانی کشور تونگا

میزان جنگل زدائی سالانه:                                    ؟

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن:               ؟

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن:                        ؟

شاخص توسعه انسانی:                                   ؟

__________________________________________________________

اقلیم کشور تونگا

از ۱۶۹ جزیره تشکیل شده که فقط ۳۶ تای آنها مسکون دائمی هستند و به سه گروه تقسیم میگردند :

الف _ گروه تونگاتوپا ‘ با منشاء مرجانی که جنوبی ترین گروه بوده و بیش از نیمی از جمععیت کشور در آن به سر می برند.

ب_ گروه واوائو یا جزایر شمالی ‘ با منشاء آتشفشانی

پ_ گروه هاآپایی که بین دو گروه بالا جای دارد و برخی از آنها دارای منشاء آتشفشانی می باشند.

جزایری که منشاء ؛آتشفشانی دارند معمولا کوهستانی هستند و آنهایی که منشاء مرجانی هستند مسطح و هموارند.

اقلیم این کشور مرطوب و بارانی است و تابستانهای گرم و سوزانی دارد و گیاهان تکمه ای ‘ نارگیل ‘ فراورده های آناناس و مرکبات از فراورده های کشاورزی آن است.

جزیره تونگاتاپو بزرگترین جزیره محسوب می شود و وسعت آن به ۲۶۰ کیلومتر مربع بالغ می شود.

تاریخچه کشور تونگا

ساکنان کشور تونگا که به زبان پولینزیایی به معنای جنوب است ‘ حدود ۱۰۰۰ سال پیش از جزایر فیجی و ساموآ به اینجا مهاجرت کردند و ارگان اجتماعی پیچیده ای را به وجود آوردند. در نیمه دوم سده دهم شخصی به نام آولیتو بر آنان حکمروایی داشت. رواج مذهب مختلف ‘ جامعه کوچک تونگا را فرقه بندی کرد و اختلافات مذهبی را پایه گذاری نمود که تا سال ۱۶۱۶  زمانی که هلندی ها به اینجا پا گذاردند ‘ ادامه داشت. کاپیتان جیمز کوک دریامورد و کاشف معروف انگلیسی در سال ۱۷۷۵ از جزایر تونگا دیدن کرد و آن را  جزایر فرندلی (دوستانه ) نامید . مجمع الجزایر تونگا در اواسط سده نوزدهم به وحدت دست یافت و یکی از بومیان محلی به نام تائوفاآهائو توپوئو در سال ۱۸۲۰ رهبری آن را در دست گرفت و مردم را به مسیحیت دعوت کرد و با اشغال جزایری چون واوائو و تونگاتوپو به نام جورج اول تا سال ۱۸۹۳ بر آنجا سلطنت کرد. وی با تشکیل مجلس قانونگذاری و انجام اصلاحات ارضی ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه را تضمین نمود.

استقلال کشور تونگا

در سال ۱۸۹۹ انگلیسی ها با انعقاد قراردادی با دولت آلمان ‘ تونگا را به منطقه نفوذ خود تبدیل کردند و در سال بعد این مجمع الجزایر را به تحت الحمایگی خود درآوردند. در سال ۱۹۱۸ ملکه سالوته دختر بزرگ جورج اول به پادشاهی تونگا رسید و در سال ۱۹۶۰ به زنان تونگا حق رای و انتخاب شدن در مجلس را اعطا کرد. شاه جدید تونگا تائوفاآهائو توپوئوی چهارم در سال ۱۹۶۷ تاجحگذاری کرد و سه سال بعد تونگا به استقلال رسید. اقتصاد تونگا از طریق فروش میوه جات مخصوص به ویژه روغن نارگیل تامین می گردد ‘ به همین دلیل در سالهای ۱۹۷۰ کعه میوه قیمت خود را از دست دادده بود حدود ده هزار تونگایی به زلاندنو مهاجرت کردند .

به قدرت رسیدن نخست وزیر کشور تونگا

فاتافهی  ولیعهد و نخست وزیر تونگا که از سال ۱۹۶۵ در این سمت بود ‘ در سال ۱۹۹۱ از کار برکنار شد و بارون وائه آ به جای او نشست. در مارس ۱۹۹۸ وزیر اراضی و داماد شاه به اتهام سوء مدیریت و حیف و میل اموال عمومی و قبول رشوه بازداشت گردید. دادگاه در سوم ژانویه سال ۲۰۰۰ پادشاه کوچکترین پسر خود ‘ شاهزاده اولوکالالا لاواکاآتا را جایگزین بارون وائه آ کرد . کشف رسوایی بزرگی در سال ۲۰۰۱  توجه جهانیان را به این مجمع الجزایر جلب کرد. از مجموع حدود ۳۰ میلیون دلار دارایی صندوق سپرده ارزی آن حدود ۲۰ میلیون دلار برداشت شده بود کا بارون وائه آ نخست وزیر وقت و ۱۰ وزیر کابینه او به این اختلاس متهم شدند.

 

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@