تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای خرداد ماه و تابستان 98 ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور زیمباوه

کشور زیمباوه

هواپیمایی :

کشور زیمباوه

کشور زیمباوه                     ZIMBABWE

کشوری است در افریقای جنوبی که از هر سو در خشکی محصور است و از شمال غربی به زامبیا ‘ از شمال خاوری و خاور به موزامبیک ‘ از جنوب به جمهوری افریقای جنوبی و از جنوب غربی و غرب به کشور بوتسوانا محدود است.

پایتخت کشور زیمباوه

کشور زیمباوه – نقشه کشور زیمباوه

__________________________________________

نام رسمی کشور زیمباوه:                                                جمهوری زیمباوه

نام محلی کشور زیمباوه:                                                  زیمباوه

اسامی دیگر کشور زیمباوه:                                              رودزیای جنوبی ‘ رودزیا (اسامی سابق)

پایتخت کشور زیمباوه:                                                      هراره

تاریخ استقلال کشور زیمباوه:                                          ۱۹۸۰/۴/۱۸      از حکومت سیاهپوستان

روز ملی کشور زیمباوه:                                                 روز استقلال

نوع حکومت کشور زیمباوه:                                             جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری

رئیس حکومت کشورزیمباوه:                                          رئیس جمهور

رئیس دولت کشور زیمباوه:                                             رئیس جمهور

قوه مقننه کشور زیمباوه:                                               قانون اساسی سال ۱۹۸۰ ‘ آخرین تغییرات ۱۹۹۰   مجلس ملی با ۱۵۰ عضو  به مدت ۶ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد ‘ اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘سازمان وحدت افریقا ‘ آکپ ‘ جنبش عدم تعهد ‘ ملل مشترک المنافع

                                            جمعیت کشور  زیمباوه

مساحت کشور زیمباوه:                                      ۷۵۷’۳۹۰  کیلومتر مربع ( پنجاه و نهمین کشور جهان)

جمعیت کشور زیمباوه:                                       ۰۰۰’۷۰۰’۱۱  نفر در سال ۲۰۰۰ (شصت و پنجمین کشور جهان)

تراکم جمعیت:                                                   ۲۹/۹  نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                                 ۱۵/۱ میلیون نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                                       ۲۳/۹%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):                     ۱/۴%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                                 حدودا ۱۰۰ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                                          زیر ۱۵ سال ۴۰/۷%       ۲۹_۱۵ سال  ۳۲/۱%       ۵۹+_۳۰ سال ۲۲%      بالای ۶۰ سال ۵/۲%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                                       مرد  ۵۰/۴۳%     زن  ۴۹/۵۷%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                                    زنان ۳۷/۴  سال             مردان  ۴۰/۳  سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):                   ۲۵/۴ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):          ۲۱/۳ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):       ۶۱/۴ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):      ۴/۱ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور زیمباوه

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۰):      بیماریهای عفونی و انگلی  ۶۴/۷ نفر    حوادث و مسمومیت ۴۴/۴  نفر بیماریهای دستگاه گردش خون  ۴۰/۹ نفر    بیماریهای دستگاه تنفسی  ۳۹/۵ نفر   بافت های بدخیم  ۲۸/۴ نفر   بیماریهای دستگاه گوارش ۱۲/۱ نفر  بیماریهای دستگاه عصبی  ۹/۴ نفر   نارسائی های غدد و سوخت و ساز بدن  ۴/۹ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                           ۳/۴ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                          ۴۰۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                                 ؟

میزان طلاق در هر هزار نفر:                                  ؟

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                               قبایل سیاهپوست افریقایی ۹۸/۵%         اروپایی ۱/۴%

دین(۱۹۹۰)                                                         مسیحی  ۴۵/۴%      آتیمیست ۴۰/۵%    بقیه  ۱۴/۱%

زبان و خط:                                                          انگلیسی  زبانهای بومی افریقایی به ویژه گروه زبانهای بانتویی    خط: لاتین

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                         بولاوایو     جیتونگ ویز         موتاره          گورو         کوه کوه    کادوما         ماس وینگو

بنادر مهم کشور زیمباوه:                                                            به دریای ازاد راه ندارد.

                                           اقتصاد و دارایی کشور  زیمباوه

واحد پول کشور زیمباوه:                                       دلار زیمباوه =۱۰۰ سنت   یک دلار زیمباوه = ۵۳/۱  دلار زیمباوه = ۱۵۰/۷ ریال

درآمد بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                                       ۵۹۶’۵۷  میلیون دلار زیمباوه

هزینه بودجه(۹۸_۱۹۹۷):                                      ۳۳۲’۷۰  میلیون دلار

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                                     ۷۲۱۴  میلیون دلار

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                          کشاورزی  ۱۹/۵%  صنعت ۲۴/۴%    خدمات ۵۶/۱%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                               میانگین سالانه ۹۲_۱۹۸۷ : ۸- میلیون دلار    ۱۹۹۸ : ۴۴۴ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۸):                                         ۳۳۴۱ میلیون دلار

کمک های خارجی                                               ۲۸۰+ میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):         ۱۵/۴%

نرخ تورم کشور زیمباوه

نرخ تورم:                                                        میانگین سالانه ۹۸_ ۱۹۹۰ : ۲۱/۹%      ۱۹۹۸ :  ۲۹/۸%           ۲۰۰۰ : ۵۵/۹%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۹):                            نیشکر     ذرت     گندم   پنبه دانه     توتون            کاساوا        سبزیجات و صیفی جات       بادام زمینی  سویا       ذرت خوشه ای         موز  پرتقال  ارزن

کاربری زمین:                                                 کشاورزی  ۷/۴%    مرتع و چمنزار    ۳۲/۵%     جنگل   ۲۲/۴%          سایر موارد  ۳۷/۷%

تعداد دام زنده(۱۹۹۹):                                    گاو ۰۰۰’۵۰۰’۵ راس  بز  ۰۰۰’۷۷۰’۲  راس  گاو ۰۰۰’۵۲۵ راس خوک  ۲۷۲۰۰۰ راس

تولید چوب:                                                    ۰۰۰’۳۷۸’۸  متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۸):                                         ۱۶۳۸۶ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                                           ۰۰۰’۰۰۰’۱۵  قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):                                  ۱۹۵۰۰   تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):                                 (میلیون دلار زیمباوه ) ؟: طلا ۳۰۷۶/۸  نیکل  ۹۴۴/۵         آزیست  ۹۲۷/۹        کرم ۲۶۳/۵        مس   ۱۶۲/۳

تولیدات صنعتی(۱۹۹۴):                                (ارزش به میلیون دلار زیمباوه :  مواد غذایی ۷۴۶/۳’۶  فلزات و مصنوعات فلزی ۶۶۲/۷’۵    مواد شیمیایی و فراورده های نفتی  ۳۳۱۴/۸  نوشابه و دخانیات ۳۲۰۸/۴      منسوجات ۲۶۰۷/۷     پوشاک و کفش  ۱۷۳۲/۲        کاغذ و چاپ و نشر  ۱۵۵۳/۷   تجهیزات حمل و نقل  ۱۴۵۴/۴      چوب و مبلمان  ۱۱۳۶/۵    تولیدات معدنی و غیر فلزی ۱۰۷۶/۶

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)                      ۰۰۰’۰۰۰’۸۱۹’۷  کیلو وات ساعت    زغال سنگ ۰۰۰’۲۴۷’۵  تن       نفت خام = صفر         فراورده های نفتی : صفر

نیروی کار:                                                     جمعیت فعال اقتصادی  ۱۹۹۲ :  ۰۰۰’۶۰۰’۳  نفر   نسبت نیروی کار به کل جمعیت ۳۴/۶%  میزان بیکاری  ۱۹۹۹ : حدود ۵۰%

توزیع نیروی کار:                                            کشاورزی  ۲۴/۳%       صنعت  ۲۷/۹%     خدمات  ۴۷/۷%

نیروی دفاعی:                                              مدت نظام وظیفه :  ؟      تعداد نفرات ارتش ۱۹۹۹ :  ۳۹۰۰۰ نفر    نیروی زمینی  ۸۹/۷%     نیروی هوایی ۱۰/۳%      سرانه هزینه دفاعی  ۱۹۹۷ : ۲۹ دلار

واردات و صادرات کشور زیمباوه

واردات ۱۹۹۸:                                           ۱۹۶۸  میلیون دلار

صادرات ۱۹۹۸:                                          ۲۰۴۷  میلیون دلار

تراز بازرگانی                                             ۱۹۹۳                    ۱۹۹۴                     ۱۹۹۵                   ۱۹۹۶                 ۱۹۹۷                  ۱۹۹۸

میلیون دلار                                                ۹۸+                      ۱۶۹+                       ۸۹+                    ۲۴۹+                    ۲۳۰+                ۷۹+

درصدکل                                                     ؟                        ؟                              ؟                         ؟                         ؟                       ؟

 

شاخص قیمت ها و درامدها                      ۱۹۹۲                  ۱۹۹۳                   ۱۹۹۴              ۱۹۹۵              ۱۹۹۶              ۱۹۹۷         ۱۹۹۸

شاخص قیمتهای مصرفی                         ۵۲/۳                   ۶۶/۷                     ۸۱/۶                ۱۰۰               ۱۲۱/۴               ۱۴۴/۲        ۱۹۰/۱

شاخص درآمد                                           ؟                        ؟                          ؟                    ؟                     ؟                        ؟              ؟

 

ویژگیهای خانوار:                                   میانیگین اندازه خانوار  ۱۹۹۲ :  ۴/۸ نفر

جهانگردی۱۹۹۷                                        درآمد: ۲۳۰ میلیون دلار        هزینه ها : ۱۲۰ میلیون دلار

                                      حمل و نقل و ارتباطات کشور  زیمباوه

راه(۱۹۹۶):                                              ۱۸۳۳۸  کیلیومتر

راه اهن(۱۹۹۸):                                      ۲۷۵۹  کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                              ۳۲۳۰۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:                          ۳۲۰۰۰ دستگاه

کشتی بالای صد تن:                                ؟

فرودگاه:                                                ۷ فرودگاه

روزنامه:                                                 ۲ روزنامه

مجلات ادواری:                                       ۲۸ عنوان در ۶۸۰۰۰۰  نسخه

کتاب                                                    ۲۳۲ عنوان

رادیو(۱۹۹۷):                                        ۱۱۴۰۰۰۰  گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                                   ۳۹۰۰۰۰ گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                                       ۲۱۲۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):                             ۵۵۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                                   ۱۳۰۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                                   ۱۰۰۰۰ کاربر

                                     آموزش و بهداشت کشور  زیمباوه

 

سطوح آموزشی                              تعداد مراکز آموزشی                        تعداد معلمین             تعداد دانش اموزان                    نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی                                             ۷۰۶’۴                                             ۵۳۸’۶۴                       ۰۹۸’۵۰۷’۲                                  ۳۸/۸

متوسطه                                         ۵۳۰’۱                                               ۴۸۲’۳۰                      ۲۹۶’۸۴۷                                     ۲۷/۸

فنی و حرفه ای                              ۲۵                                                    ۴۷۹’۱                       ۴۳۱’۲۷                                       ۱۸/۵

عالی                                            ۲۸                                                     ۵۸۱’۳                       ۴۹۲’۴۶                                         ۱۳

 

میزان با سوادی(۱۹۹۵):                                   افراد بالای ۱۵ سال    ۸۵/۱%          مردان: ۹۰/۴ %   زنان ۷۹/۹%

تعداد پزشک(۱۹۹۶):                                        ۱۶۰۳  نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۶):                          ۲۲۹۷۵  تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                                     افراد ۰ تا ۴۹ ساله: ۰۰۰’۵۰۰’۱  نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                         در هر صد هزار نفر ۳۷۴/۶ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۸):                 ۲۱۵۳ کالری

                                         محیط زیست و توسعه انسانی کشور  زیمباوه

میزان جنگل زدائی سالانه:                                   ۱۹۹۰_۱۹۸۰ :  ۷/.%              ۱۹۹۵_۱۹۹۰ :  ۶/.%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):      ۱/۹ کیلوگرم برای هرنفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                ۱۸/۴ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                           ۵۵/. ( صد و سی امین کشور جهان)

__________________________________________________________

اقلیم کشور زیمباوه

بخش اعظم این سرزمین را کوههای نسبتا مرتفعی چون کوههای مانیکا ‘ وومبا ‘ چیمانیمانی و اینیگانگا به ارتفاع حداکثر ۲۵۹۳ متر  پوشانیده و اکثرا از علفزار و استپ مستور است و غالب ساکنان آن در ناحیه هایولد که زمینهای حاصلخیز و بارندگی کافی و منابع معدنی فراوانی دارد ‘ زندگی می کنند.

اقلیم زیمباوه گرم و نسبتا خشک و کم باران است و نواحی مرتفع آن از آب و هوای معتدل تری برخوردارند. عمده ترین رودخانه های زیمباوه عبارتند از : رود زامبزی ‘ لیمپوپو ‘ سابی ‘ گوآیی ‘ شانگانی ‘ لوندی . آبشارهای ویکتوریا بر روی رود زامبزی ‘ در نزدیکی مرز زامبیا از معروفیت جهانی برخوردار است.

تاریخچه کشور زیمباوه

قوم کارانگا که یکی از کهن ترین اقوام افریقای جنوبی است و بخشی از اقوام امروزی شونا محسوب می شود ‘ قبل از سده دهم میلادی در سرزمینی که بین رودهای زامبزی در شمال و لیمپوپو در جنوب قرار دارد سکونت داشتند و آثار باستانی  فراوانی مانند بقایای شهرهای خامی ‘ نالتالی و دلولو و همچنین دیوارهای متعدد و کانال ها چاههای آبیاری از خود به یادگار گذارده اند. بانتوها که فلزکاران چیره دستی بودند و در کشف و استخراج طلا و مس مهارت داشتند ‘ در سده پنجم میلادی در این سرزمین ساکن شدند. عرب ها در سده هشتم میلادی به این ناحیه وارد شدند و به داد و ستد و تجارت کالاهای خود پرداختند.

ورود شیرازی ها به کشور زیمباوه

شیرازی های ایرانی تبار در سده دهم میلادی از طریق موزامبیک به سرزمین زیمباوه وارد شدند و به بسط و توسعه داد و ستد با مردم آن سامان پرداختند.

مونوموتاپا ‘ سرپرست قوم کارانگا رابطه معقول و دوستانه با همسایگان مسلمان خود ایجاد کرد و به مرور بر نواحی اطراف به ویژه بر مالاوی تسلط یافت. ارتباطات اقتصادی و فرهنگی با آسیا همچنان رو به توسعه بود و تا اواسط سده پانزدهم ادامه یافت. به مرور کانگاها جای خود را به روتسی ها که با شوناهای امروزی و کارانگاها ارتباط نسبی داشتند واگذار کردند. روتسی ها بر معادن زرخیز زیمباوه استیلا یافتند و به بهره برداری از آن مشغول شدند. در سال ۱۸۳۴ زولوها به زیمباوه حمله بردند و به ویرانی آن پرداختند و روتسی ها را به مهاجرت به سوی غرب واداشتند . شهرها رو به ویرانی گذارد ‘ معدن ها متروکه گردید و علف های هرز آثار و بقایای تمدن پیشین را زیر خود مدفون کرد.

تقسیم شدن کشور زیمباوه در سده نوزدهم

در نیمه اول سده نوزدهم سرزمین زیمباوه به دو قسمت شونا نشین در شمال خاوری و پادشاهی زولونشین اندبله در جنوب خاوری تقسیم گردید. در سال ۱۸۸۹ سیسیل رودز ‘ کاشف معروف انگلیسی به این سرزمین وارد شد و امتیاز استخراج معادن آن را از لوبنگوئلا پادشاه اندبله برای شرکت انگلیسی افریقای جنوبی که به خودش تعلق داشت ‘ دریافت نمود و از سوی دولت انگلستان نیز مسئولیت امور بازرگانی ‘ مهاجرت ‘ ارتباط و حمل و نقل و برقراری امنیت سرزمین اندبله را عهده دار گردید و آن را به نام خودش رودزیا موسوم کرد.

تقسیم شدن زیمباوه

در اواسط نیمه اول سده بیستم سرزمین رودزیا به منطقه زامبیا و زیمباوه تقسیم شد و رودزیای جنوبی به خودمختاری نایل گردید . در ۱۹۵۳ رودزیای جنوبی و شمالی و نیاسالند با هم متحد شدند و کشور واحدی را به پایتختی سالیسبوری تاسی نمودند و بدنبال آن اروپاییان بسیاری به اشتیاق کشف طلا به آن دیار مهاجرت کردند و اعتراض بومیان را موجب گردیدند و تظاهرات و شورش های سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ را که به انحلال اتحادیه رودزیا منجر شد به همراه آوردند.

تغییر نام رودزیای جنوبی به کشور زیمباوه

رودزیای جنوبی که یکی از تشکیل دهندگان اتحادیه رودزیا بود به فرمانروایی سفید پوستان محول گردید و موجبات رنجش خاطر ملیون و آزادی خواهان سیاهپوست را فراهم کرد تا جایی که علیه حکومت نژادپرستانه فرمانروایان اروپایی قیام کردند ولی به شدت سرکوب شدند.در سال ۱۹۶۴ یان اسمیت فرمانروای سفید پوست رودزیای جنوبی اعلام استقلال کرد و اعتراض شدید ملیون سیاهپوست را برانگیخت و مبارزات مسلحانه آنان به رهبری دو حزب عمده اتحاد ملی افریقایی زیمباوه و اتحاد خلق افذیقای زیمباوه ‘ علیه سیاست تبعیض نژادی سفیدپوستان آغاز شد و رفته رفته توسعه یافت و شدت گرفت .

اوج گرفتن مبارزه و درگیری در زیمباوه

طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸ مبارزات به اوج خود رسید و هزاران کشته ‘ زخمی و ویرانی به بار آورد . سرانجام فشار افکار بین المللی و ناتوانی دولت مرکزی در مقابله با حملات مسلحانه آزادی خواهانه به برکناری یان اسمیت در سال ۱۹۷۸ انجامید و اسقف موزوروا که از شورشیان حمایت می کرد روی کار آمد. از آنجایی که اسقف موزوروا مورد تایید همه انقلابیون نبود و او را سازشکار می دانستند ‘ مبارزه ادامه یافت و در کنفرانسی که برای یافتن راه حلی در لندن در سال ۱۹۷۹ تشکیل شد تصمیم گرفته شد تا در سال ۱۹۸۰ انتخابات عمومی برگزار گردد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۰ حزب زانو به رهبری رابرت موگابه برنده اکثریت گردید و نخستین دولت ملی رودزیای جنوبی که به زیمباوه تغییر نام یافته بود به سرپرتی رابرت موگابه تشکیل گردید.

ریاست جمهوری چندین باره موگابه بر کشور زیمباوه

در سال ۱۹۸۱ میان رابرت موگابه و جوشوا انکومو ‘ رهبر زاپو ‘ اختلاف افتاد و جنگهای خونینی میان طرفداران آن دو درگرفت که به تسلیم نیروهای طرفدار انکومو انجامید. در انتخابات ژوئن ۱۹۸۵ رابرت موگابه بر رقیبان انتخاباتی خود به آسانی پیروز شد. در سپتامبر ۱۹۸۷ قانون اساسی زیمباوه مورد تجدید نظر قرار گرفت و از دو مجلس قانونگذاری بهره مند گردید. در سپتامبر ۱۹۸۷  کنفرانس سران غیر متعهد ها در هراره تشکیل گردید و رابرت موگابه نقش عمده ای در این کنفرانس عهده دار شد و سیاست نژاد پرستانه جمهوری افریقای جنوبی محکوم گردید. در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۹۹۰  رابرت موگابه به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد. در دوره بعدی انتخابات که در سال ۱۹۹۶ برگزار شد و حدود ۶۸%  از حائزین شرایط رای در انتخابات شرکت نکردند ‘ مجددا رابرت موگابه اکثریت آراء را به دست آورد و مقام ریاست جمهوری را همچنان برای خود حفظ کرد.

تظاهرات سال ۱۹۹۷ در کشور زیمباوه

در سال ۱۹۹۷ ‘ تظاهرات بزرگی در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدها برگزار شد که در نهایت با افزایش ۲۰% حقوق کارگران ‘ پایان یافت . افزایش قیمت ها در ژانویه ۱۹۹۸ منجر به شورش و غارت مغازه ها و فروشگاه ها گردید که با دخالت نیروهای ارتش ‘ به این غارت ها پایان داده شد. در طی این سال مناقشات بسیاری در مورد برنامه دولت برای مصادره زمین های سفیدپوستان و توزیع آن بین سیاهپوستان درگرفت و سرانجام ‘ دولت در ماه نوامبر بیش از ۸۰۰ قطعه زمین را به نفع سیاهپوستان ‘ از سفیدپوستان مصادره نمود. در مارس  سال بعد نیز ۴۲۰ قطعه زمین از اراضی متعلق به سفید پوستان توسط سربازان قدیمی بی زمین مصادره شد و این روند در ماه های بعد نیز تداوم یافت. در مقابل اعتراضات امریکا و انگلستان ‘ رابرت موگابه اعلام نمود که تغییری در این روند نخواهد داد.

انتخابات سال ۲۰۰۰ زیمباوه

در انتخابات سال ۲۰۰۰ ‘ جنبش برای تغییر دموکراتیک ۵۷ کرسی را از آن خود کرد و بدین ترتیب حزب زانو از دسترسی به دو سوم آراء برای اعمال تغییرات لازم در قانون اساسی بازماند. در طی سال ۲۰۰۱ نیز مصادره اراضی سفیدپوستان ادامه یافت و رابرت موگابه در پاسخ به اعتراضات انگلستان ‘ گفت که دولت بریتانیا به وظایف خود در قرارداد استقلال زیمباوه عمل نکرده و لاجرم این اقدامات در جبران برخی کوتاهی های دولت انگلستان ضروری بوده است. در انتخابات سال ۲۰۰۲ ‘ رابرت موگابه مجددا در پست ریاست جمهوری ابقاء گردید ‘ اما نتایج این انتخابات با مخالفت گسترده کشورهای غربی مواجه شد و عضویت این کشور در جامعه ملل مشترک المنافع به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@