تلفن دفتر تهران 021 88890919(20خط) اضطراری 88932998

شروع پیش فروش تورهای خرداد ماه و تابستان 98 ترکیه مالزی ارمنستان تایلند سریلانکاوسایر کشورها . 
پایتخت کشور سریلانکا

کشور سری لانکا

هواپیمایی :

کشور سری لانکا

کشور سری لانکا                                   SRI LANKA

کشوری است واقع در جنوب آسیا ‘ آبهای شمالی اقیانوس هند و در جنوب خاوری کشور هند که به وسیله تنگه پالک از سرزمین اصلی آسیا جدا می گردد.

پایتخت کشور سریلانکا

کشور سریلانکه – نقشه کشور سریلانکا

__________________________________________

نام رسمی کشور سریلانکا:                                     جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سری لانکا

نام محلی کشور سریلانکا:                                         سری لانکا

اسامی دیگر کشور سریلانکا:                                     طبروبانی ‘ سیلان ‘ لنکه ‘ لنکا ‘ سرندیب ‘ سراندیب ( اسامی قدیمی)

پایتخت  کشور سریلانکا :                                             کلمبو

تاریخ استقلال کشور سریلانکا:                                  ۱۹۴۸/۲/۴  از انگلستان

روز ملی کشور سریلانکا:                                         چهارم فوریه  ‘ روز استقلال

نوع حکومت کشور سریلانکا:                                     جمهوری سوسیالیستی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری از سال  ۱۹۷۸

رئیس حکومت کشور سریلانکا:                                  رئیس جمهور

رئیس دولت کشور سریلانکا:                                     نخست وزیر

قوه مقننه کشور سریلانکا:                                        قانون اساسیی سال ۱۹۷۸ ‘ اخرین تغییرات ۱۹۸۷ ‘ مجلس ملی با ۲۲۵ عضو به مدت ۶ سال

عضویت در سازمانهای بین المللی: سازمان ملل متحد ‘ اونکتاد ‘ یونیسف ‘ فائو ‘ یاا آ ‘ ایبرد ‘ ایکاتو ‘ ایفک ‘ ایلو ‘ ایمف ‘ ایمو ‘ ایتو ‘ یونسکو

یونیدو ‘یوپو ‘ وهو ‘ ویپو ‘ ومو ‘ ویپو ‘ سازمان تجارت جهانی ‘ آدب ‘ جنبش عدم تعهد ‘ ملل مشترک المنافع

                                            جمعیت کشور سری لانکا

مساحت کشور سریلانکا:                            ۶۵۶۱۰ کیلومتر مربع  ( صد و بیستمین کشور جهان)

جمعیت کشور سریلانکا:                             ۰۰۰’۸۰۰’۱۸ نفر در سال ۲۰۰۰ ( پنجاه و سومین کشور جهان)

تراکم جمعیت کشور سریلانکا:                   ۲۸۶/۵  نفر در کیلومتر مربع

پیش بینی جمعیت(۲۰۲۵):                        ۲۳/۵ نفر

جمعیت شهری(۱۹۹۸):                            ۲۲/۹%

رشد سالانه جمعیت(۲۰۰۰_۱۹۹۵):         ۱%

زمان دوبرابر شدن جمعیت:                     ۶۶ سال

توزیع سنی(۱۹۹۸):                              زیر ۱۵ سال  ۳۵/۲%    ۲۹_۱۵ سال  ۲۹/۷%   ۵۹_۳۰ سال  ۲۸/۵%        بالای ۶۰ سال ۶/۶%

توزیع جنسی(۱۹۹۸):                           مرد  ۵۰/۹۷%     زن ۴۹/۰۳%

امید به زندگی(۱۹۹۹):                         زنان ۷۴/۱ سال     مردان ۶۹/۱ سال

میزان تولد در هر هزار نفر(۱۹۹۹):         ۱۷/۲ نفر

میزان مرگ و میر در هر هزار نفر(۱۹۹۹):    ۶/۴ نفر

مرگ و میر کودکان در هر هزار تولد(۱۹۹۹):      ۱۷ نفر

رشد طبیعی جمعیت در هر هزار نفر(۱۹۹۹):       ۱۰/۸ نفر

دلایل عمده مرگ و میر در کشور سری لانکا

دلایل عمده مرگ و میر در هر صدهزار نفر(۱۹۹۶):  بیماریهای دستگاه گردش خون  ۴۷/۸ نفر     درگیری و مسمومیت ۳۸/۶ نفر    بافت های بدخیم  ۲۶/۷ نفر

میانگین زایمان زنان بارور(۱۹۹۹):                       ۲ نفر

مرگ و میر مادران در هر هزار نفر:                      ۶۰ نفر

میزان ازدواج در هر هزار نفر:                            ۸/۵ مورد

میزان طلاق در هر هزار نفر:                             ؟

نژاد/ملیت(۱۹۹۲):                                         سینهالی  ۷۴%            تامیلهای جفنا  ۱۲/۶%      هندی ۵/۵%    مورها  ۷/۱%   بقیه  ۸/.%

دین(۱۹۹۰):                                                  بودایی ۶۹/۳%  هندو ۱۵/۵%   مسیحی  ۷/۶%    مسلمان  ۷/۵%  دیگر ادیان ۱/.%

زبان و خط:                                                    سینهالی ‘ تامیلی ‘     خط: سینهالی و تامیلی

شهرهای مهم (۱۹۹۸):                                  دهیولا _مونت لاوینیا            موراتووا     کندی         جفنا

بنادر مهم کشور سریلانکا:                                کلمبو     ترینک.ماله و گاله ( اقیانوس هند)

                                                      اقتصاد و دارایی کشور  سری لاتکا

واحد پول کشور سریلانکا:                             روپیه سری لانکا  = ۱۰۰ سنت         یک دلار = ۷۹/۱۵  روپیه   یک روپیه = ۱۰۱ ریال

درآمد بودجه(۱۹۹۹):                                    ۱۴۸۲۰۶  میلیون روپیه

هزینه بودجه(۱۹۹۹):                                   ۲۱۲۹۸۴  میلیون روپیه

تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                           ۱۵۱۷۶  میلیون ریال

منشاء تولید ناخالص ملی(۱۹۹۸):                 کشاورزی  ۲۱/۱%     صنعت ۲۷/۵%       خدمات  ۵۱/۴%

میزان سرمایه گذاری خارجی:                      (میانگین سالانه ۹۲_۱۹۸۷) : ۵۷  میلیون دلار   ۱۹۹۸ :  ۳۴۵ میلیون دلار

بدهی خارجی(۱۹۹۹):                                ۷۶۴۹  میلیون دلار

کمک های خارجی                                     ۴۸۹/۹ + میلیون دلار

میزان پس انداز ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸):          ۱۸/۹%

نرخ تورم در کشور سری لانکا

نرخ تورم:                                (میانگین سالانه ۹۸_۱۹۹۰) : ۹/۷%      ۱۹۹۸: ۸/۸%    ۲۰۰۰ :  ۸/۴%

محصولات کشاورزی(۱۹۹۸):     برنج     نارگیل        نیشکر      موز سبز

کاربری زمین:                          کشاورزی  ۳۳%   مرتع و چمنزار  ۷%   جنگل  ۳۷%  سایر موارد ۲۳%

تعداد دام زنده(۱۹۹۸):            گاو  ۰۰۰’۵۹۹’۱  راس    بوفالو ۷۰۰’۷۲۰  راس    بز ۳۰۰’۵۱۹  راس

تولید چوب:                            ۷۰۰’۴۷۹’۱۰ متر مکعب

صید ماهی(۱۹۹۷):                 ۲۴۰۰۰۰ تن

تولید مرغ(۱۹۹۹):                   ۰۰۰’۶۰۰’۹ قطعه

تولید تخم مرغ(۱۹۹۹):              ۶۵۷’۴۹ تن

تولیدات معدنی(۱۹۹۷):            سنگ کوارتز  ۰۰۰’۳۵۰’۹ تن    سنگ آهک ۰۰۰’۹۰۱ تن  سنگ جواهر  ۰۰۰’۵۰۰’۶۲

تولیدات صنعتی(۱۹۹۵):           (ارزش افزوده ) مواد غذایی نوشابه و دخانیات  ۰۰۰’۰۰۰’۶۰۱  دلار    منسوجات و لباس  ۰۰۰’۰۰۰’۳۹۱  دلار   محصولات پتروشیمی ۱۱۶ میلیون دلار

انرژی/میزان تولید(میزان مصرف)    برق ۱۹۹۷ :  ۰۰۰’۰۰۰’۱۴۸’۵ کیلو وات ساعت   زغال سنگ ۱۹۹۶: صفر         نفت خام : صفر       فراورده های نفتی  ۰۰۰’۹۰۸’۱ تن

نیروی کار:                                  جمعیت فعال اقتصادی ۱۹۹۷ :  ۰۸۶’۲۱۳’۶ نفر         میزان بیکاری ۱۰/۲%   ۲۰۰۰ : ۷/۵%

توزیع نیروی کار:                         کشاورزی  ۴۰/۹%     صنعت ۱۷/۶%    خدمات ۲۵/۶%

نیروی دفاعی:                           خدمت نظام وظیفه : داوطلبانه      تعداد نفرات ارتش ۱۹۹۸: ۱۱۲۵۰۰ نفر  نیروی زمینی ۸۲/۲%   نیروی دریایی ۸/۹%       نیروی هوایی ۸/۹%     سرانه هزینه دفاعی ۴۱ دلار

واردات و صادرات کشور سری لانکا

واردات ۱۹۹۸:                           ۰۱۳’۳۶۹  میلیون روپیه        شامل منسوجات  ۲۵/۹%     ماشین الات و دستگاههای مکانیکی ۱۶/۷%  فراورده های گیاهی ۶/۴%  مواد شیمیایی ۶/۱%       از هند ۹/۹%   ژاپن ۸/۵%   سنگاپور  ۵/۱%

صادرات۱۹۹۸:                          ۸۴۹’۳۰۵  میلیون روپیه   شامل پوشاک و لوازم متعلقه ۴۹% چای  ۱۶/۳%   جواهرآلات ۴/۵%       کائوچو ۱/۷% به کشورهای ۱۹۹۷ :  امریکا  ۳۵/۹%        انگلستان  ۱۱/۳%   آلمان ۵%  ژاپن  ۵%

تراز بازرگانی                            ۱۹۹۴                      ۱۹۹۵                  ۱۹۹۶                    ۱۹۹۷                 ۱۹۹۸                 ۱۹۹۹

میلیون روپیه                            ۰۲۲’۷۷-                   ۰۸۴’۷۷-               ۲۷۵’۷۴-                 ۴۴۹’۴۱-               ۱۶۴’۶۳-               ۴۴۳’۹۱-

درصد کل                                ۱۹/۵%                    ۱۶/۵%                 ۱۴/۱%                 ۷%                      ۹/۴%                  ۱۲/۴%

 

شاخص قیمت ها و درامدها       ۱۹۹۳                 ۱۹۹۴                    ۱۹۹۵                ۱۹۹۶                ۱۹۹۷                 ۱۹۹۸                      ۱۹۹۹

شاخص قیمتهای مصرفی         ۸۵/۶                    ۹۲/۹                    ۱۰۰                   ۱۱۵/۹                ۱۲۷                     ۱۳۸/۹                     ۱۴۵/۴

شاخص میانگین درآمد            ۹۶/۷                    ۹۸/۹                     ۱۰۰                   ۱۰۹/۳              ۱۱۷                       ۱۳۲/۱                        ؟

 

ویژگیهای خانوار:                     میانگین اندازه خانوار ۱۹۹۴ :  ۴/۶ نفر

جهانگردی ۱۹۹۸:                     درآمد ۲۳۱ میلیون دلار          هزینه ها : ۲۰۲ میلیون دلار

                                              حمل و نقل و ارتباطات کشور سری لانکا

راه(۱۹۹۶):                                   ۹۹۲۰۰ کیلومتر

راه اهن(۱۹۹۶):                           ۱۴۶۳  کیلومتر

تعداد اتومبیل(۱۹۹۶):                  ۱۰۷۰۰۰ دستگاه

تعداد کامیون و اتوبوس:              ۱۵۰۱۶۰

کشتی بالای صد تن:                 ۶۶ فروند

فرودگاه:                                 ۱ فرودگاه

روزنامه:                                 ۹ روزنامه

مجلات ادواری:                         ؟

کتاب                                      ۴۱۱۵  عنوان

رادیو(۱۹۹۷):                         ۰۰۰’۸۵۰’۳  گیرنده رادیویی

تلویزیون(۱۹۹۸):                    ۰۰۰’۸۰۰’۱  گیرنده تلویزیونی

تلفن(۱۹۹۸):                         ۵۲۴۰۰۰ خط تلفن

تلفن همراه(۱۹۹۸):              ۱۷۴۰۰۰ خط

رایانه شخصی:                     ۷۶۰۰۰ دستگاه

اینترنت(۱۹۹۸):                    ۲۰۰۰۰ کاربر

                                              آموزش و بهداشت کشور  سری لانکا

 

سطوح آموزشی                              تعداد مراکز آموزشی                        تعداد معلمین             تعداد دانش اموزان                    نسبت دانش آموز به معلم

ابتدایی۱۹۹۵                                    ۹۶۵۷                                              ۷۰۵۳۷                        ۴۹۸’۹۶۲’۱                                  ۲۷/۸

متوسطه                                          ۵۷۷۱                                              ۵۷۲’۱۰۳                     ۰۵۴’۳۱۴’۲                                 ۲۲/۳

فنی و حرفه ای                              ۲۳                                                    ۴۳۷                         ۹۰۸’۸                                       ۲۰/۴

عالی                                             ۸                                                     ۶۳۶’۲                      ۶۶۰’۶۳                                       ۲۴/۲

 

میزان با سوادی(۱۹۹۵):                             افراد بالای ۱۵ سال :  ۹۰/۲%        مردان  ۹۳/۴%         زنان : ۸۷/۲%

میزان تحصیلات افراد بالای ۲۵ سال:            ابتدایی ۷۹/۱%      متوسطه  ۳%       عالی  ۱/۱%

تعداد پزشک(۱۹۹۹):                                  ۶۹۳۸ نفر

تعداد تخت بیمارستان(۱۹۹۷):                    ۵۲۲۹۸ تخت

تعداد مبتلایان به ایدز:                              افراد ۰ تا ۴۹ ساله : ۶۹۰۰ نفر

تعداد مبتلایان به سل(۱۹۹۷):                    در هر صد هزار نفر  ۳۵/۷ نفر

سرانه مصرف روزانه کالری(۱۹۹۷):           ۲۳۰۲ کالری

                                             محیط زیست و توسعه انسانی کشور  سری لانکا

میزان جنگل زدائی سالانه:                                (۱۹۹۰_۱۹۸۰) : ۱%          (۱۹۹۵_۱۹۹۰) : ۱/۱%

سرانه کاغذ مصرفی برای چاپ و نوشتن(۱۹۹۷):       ۲/۸ کیلوگرم برای هر نفر

تولید سالانه گاز دی اکسید کربن(۱۹۹۶):                  ۷/۱ میلیون تن

شاخص توسعه انسانی(۱۹۹۸):                               ۷۳۳/. ( هشتاد و چهارمین کشور جهان)

__________________________________________________________

اقلیم کشور سری لانکا

به جز ناجیه مرکزی که به وسیله کوههای آدم پوشیده شده ‘ بخش عمده این کشور را جلگه های وسیع و هموار دربرگرفته و اراضی زراعتی سری لانکا را به ویژه در جنوب غربی کوه آدم در خود جای داده است. کوههای آدم که بلندترین نقطه آن ‘ قله پیدرو تالاگالا ۲۵۲۴ متر ارتفاع دارد ‘ جزیره سری لانکا را از نظر اقلیمی به دو ناحیه متمایز از هم تقسیم نموده است. ناحیه جنوب غربی آن تحت تاثیر بادهای موسمی از هوای گرم و مرطوب و پرباران  برخوردار است و بقیه جزیره را خشک تر نموده است. کشتزارهای وسیع چای دامنه های جنوبی کوه آدم را فرا گرفته و برنج و نارگیل و کاکائو از جمله فراورده های مهم و صادراتی آن را تشکیل می دهد.

عمده ترین رودخانه های سری لانکا ماهاولی ‘ مادورو ‘ کلانی ‘ کالا و والاوی است.

تاریخچه کشور سری لانکا

کشور سری لانکا که به سانسکریت سینهاله و در ماخذ اسلامی و سرندیب و به یونانی تاپروبانه و همچنین سیلان نیز نام دارد ‘ در روزگار بس دور ساکن نیاکان وداها بوده است که فرزندان آنان در کوهستانهای درو افتاده سری لانکا زندگی می کنند. وداها در سده ششم پیش از میلاد به دست سینهالی هایی که از شمال هندوستاان آمده بودند مغلوب شدند.نخستین پادشاه سینهالی و بجایه نام داشت که در ۴۸۳ قبل میلاد سلطنت داشته است و پایتختش آنورادهاپورا نام داشت.در سده سوم پیش از میلاد ‘ آیین بودا به این شهر وارد شد و به یکی از مراکز اصلی آیین بودا در جهان مبدل گردید. تامیلی های هند که در انتهای جنوبی شبه جزیره هندوستان به سر می بردند و غالبا به جزیره سیلان حمله می رکدند ‘ در سده دوازدهم میلادی مملکتی  در شمال جزیره مزبور تشکیل دادند و سینهالی ها را به سوی  جنوب غربی راندند.

تجار عرب از مدتها قبل از پیدایش اسلام به این جزیره رفت و آمد می کردند و تا اوایل سده شانزدهم میلادی که پرتغالی ها سری لانکا را تصرف کردند ‘ تجارت ادویه و سنگهای قیمتی و مواد معطره آن را به خود اختصاص داده بودند . پرتغالی ها در ۱۵۰۵ آنجا را تصرف کردند و در سواحل آن دفاتر بازرگانی دایر نمودند. هلندی ها در حدود سال ۱۶۵۰ میلادی به سری لانکا حمله بردند و پرتغالی ها را از تاسیسات ساحلی آن بیرون راندند. انگلیسی ها در سال ۱۷۹۶ به آنجا وارد شدند و در سال ۱۸۱۵ کلیه دولتهای محلی را مطیع خود ساختند و بر سر تاسر جزیره تسلط یافتند و صدور محصولاتی چون قهوه و چای را در انحصار خود گرفتند.

کشور سری لانکا در سده بیستم

در سده بیستم میلادی جنبشهای ملی رنگ جدی به خود گرفت و سرانجام به استقلال سال ۱۹۴۸ سیلان منجر شد و این کشور به یکی از اعضاء جامعه مشترک المنافع انگلستان مبدل گردید و استفن سنانایاکه در مقام نخست وزیری ابقاء گردید.  در ۱۹۵۰ نمایندگان نمایندگان هشت کشور مشترک المنافع در شهر کلمبو ‘ پایتخت سری لانکا ‘ گرد آمدند و طرح معروف کلمبو را برای کمک به اقتصاد کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی تصویب نمودند. در انتخابات سال ۱۹۵۶  جان کوتلاوالا که از سال ۱۹۵۳در راس امور بود ‘ شکست خورد و مقام نخست وزیری را به سلیمان پاندرانایکه از حزب آزادی واگذار کرد.

اختلاف سینالی ها و تامیلی ها که در نواحی شمالی جزیره سکونت داشتند و امتیازهای اجتماعی بیشتری را خواستار بودند و به جنگلهای داخلی فراوانی منجر شدو به قتل باندرانایکه نخست وزیر منتهی گردید و بعد از باندرانایکه همسرش خانم سیریماوو باندرانایکه رهبری حزب آزادی سری لانکا را بر عهده گرفت و در انتخابات ۱۹۶۰ به نخست وزیری رسید و حزب تامیلی ها را در سالل ۱۹۶۱ غیر قانونی اعلام داشت.

سیلان در سال ۱۹۶۲  بعضی از موسسات غربی را ملی کرد و این امر سبب اختلافاتی با کشورهای امریکا و انگلستان شد. در انتخابات ۱۹۶۵  خانم باندرانایکه مقام نخست وزیری را از دست داد ولی در انتخابات ۱۹۷۰ مجددا به قدرت بازگشت. وی در سال ۱۹۷۲ کلیه روابط  خود را با انگلستان قطع کرد و در شیوه حکومتی کشور تغییراتی داد و نام سیلان را به سری لانکا تغییر داد و سری لانکا از فرمانداری کل به جمهوری پارلمانی تبدیل شد.

تامیلی های مقیم کشور سری لانکا

از جمله مسائل اجتماعی که خانم باندرانایکه با آن روبرو گردید ‘ مسئله تامیلی های مقیم سری لانکا بود. تامیلی ها که در مقایسه با اکثریت  ۷۴ درصدی سینهالی ها ‘ حدود ۱۸% جمعیت را تشکیل می دهند ‘ به دو گروه تقسیم می گردند. گروه اول تامیلی ها یی هستند که حدود ۲۰۰۰ سال قبل ‘ از هند به سری لانکا مهاجرت کرده و اکثرا در نواحی شمالی و استانهای خاوری به سر می برند و گروه دوم تامیلی هایی هستند که در این اواخر از هند به سری لانکا مهاجرت نموده اند. هر دو گروه که از یک ریشه نژادی هستند ‘ خواهان حقوق اجتماعی بیشتر و حتی خودمختاری و استقلال ملی هستند.

در سال ۱۹۷۸ قانون اساسی سری لانکا اصلاح گردید و با تاسیس نهاد ریاست جمهوری ‘ جونیوس  جایواردنه در راس آن قرار گرفت. در اکتبر ۱۹۸۰ خانم باندرانایکه از عضویت در پارلمان خلع گردید و کمیسیون تحقیقی ریاست جمهوری وی را برای مدت ۷ سال از شرکت در فعالیتهای سیاسی محروم ساخت و علت آن را سوء استفاده از مقام وی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ اعلام داشت.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری سری لانکا در اکتبر ۱۹۸۲ برگزار شد و جایواردنه مجددا به ریاست جمهوری رسید. در اوایل ۱۹۸۳ اختلافات قومی مجددا آغاز شد و در ماههای ژوئیه و اوت به اوج خود رسید و صدها کشته و زخمی و هزاران آواره به جای گذارد و رئیس جمهور سری لانکا هرگونه گفتگو با تامیلی ها را رد کرد و از اسرائیل که در کنترل اغتشاشات ‘ سری لانکا را یاری داده بود ‘ تشکر نمود. جنگ و اختلافات قومی در سال ۱۹۸۵ دوباره شدت یافت و امنیت داخلی کشور را در معرض تهدید قرار داد و حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار شالیزار طی عملیات نظامی نابود گردید.

مذاکرات آشتی جویانه میان تامیلی ها و سینهالی ها

مذاکرات آشتی جویانه میان تامیلی ها و سینهالی ها در سال ۱۹۸۶ آغاز گردید و در ژوئیه ۱۹۸۷ میان جایواردنه و راجیو گاندی نخست وزیر هند قراردادی در کلمبو به امضاء رسید و طی آن قرار شد به تامیلی های سری لانکا تا حدی خودمختاری داده شود و زبان تامیلی جزء زبانهای ملی سری لانکا منظور گردد .  اما این قرارداد نیز چاره ساز اختلافات نگردید و مفاد آن از سوی ((ببرهای آزادی بخش تامیل ایلام )) معروف به ببرهای تامیل رد شد.

در انتخابات نوامبر ۱۹۸۸ جایواردنه به دلیل کهولت سن کناره گیری کرد و  جای خود را به راناسینگهه پرماداسا واگذار نمود و اختلافات قومی  میان سینهالی ها و تامیلی ها را که طرز وحشتناکی شدت گرفته برای او باقی گذارد. در مه ۱۹۹۱  ببرهای تامیل هرگونه دخالت خود در قتل راجیو گاندی نخست وزیر هند را تکذیب کردند. در ژوئن ۱۹۹۱ مرحله دوم نبرد علیه تامیلی ها آغاز شد و طی آن ۲۰۰۰ مبارز تامیلی و ۱۷۰ سرباز سری لانکا کشته شدند. در اکتبر ۱۹۹۲ ببرهای تامیل ۱۷۰ مسلمان را در یکی از روستاهای شمال سری لانکا به قتل رساندند.

کشور سری لانکا در سال ۱۹۹۵

در یکم که ۱۹۹۳ روز جهانی کارگر رئیس جمهور ناراسینگهه پرماداسا به وسیله مردی که بمبی به خود بسته بود  و خود را به سوی  رئیس جمهور پرتاب کرده بود ‘ به قتل رسید و دینگیری  باندا ویجتونگ که سمت نخست وزیری را دارا بود موقتا به جای او ریاست جمهوری رسید. در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۱۹۹۴  خانم چاندریکا باندرانایکه کوماراتونگا عنوان  نخستین رئیس جمهور زن سری لانکا را به خود اختصاص داد و مادر او خانم سیریماوو باندرانایکه به نخست وزیری رسید. در ژانویه ۱۹۹۵ ببرهای تامیل و دولت سری لانکا تمایل خود را برای از سر گرفتن مذاکرات صلح و سازش آغاز کردند ‘ اما این بار نیز مذاکرات به نتیجه رسید و تامیلی ها به مبارزات خود ادامه دادند.

حمله تامیلی به بانک مرکزی کلمبو

در فوریه ۱۹۹۶ تامیلی ها به بانک مرکزی در مرکز شهر کلمبو حمله کردند و ۸۴ نفر کشته شدند و به دنبال آن وحشت همه جا را فرا گرفت و ببرهای تامیل به حملات خود به خیابانها و قطارهای مسافربری گسترش دادند. در اوایل سال ۱۹۹۷ ببرهای تامیل به یک پادگان نظامی واقع در شمال کشور حمله بردند و ۱۲۰۰ نفر از پرسنل آن را قتل عام کردند.

به دنبال این ماجرا ارتش با تمام قوا به پایگاهها ‘ پناهگاهها و موقعیت های استراتژیکی ببرهای تامیل حمله برد و آنان را به سوی جنگل فراری داد ‘ اما چریک ها در عوض با انفجار بمب در مراکز توریستی پاسخ دادند. حمله بزرگ ارتش ‘ به از میان رفتن بخش وسیعی از شالیزارهای برنج منتهی شد که این امر نه تنها بر قیمت جهانی برنج تاثیر گذاشت ‘ بلکه این کشور را وادار به واردات برنج نمود. در طی سالهای  ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ نیز این درگیری ها ادامه یافت.

ریاست جمهوری کوماراتونگا بر کشور سری لانکا

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹ که انتظار می رفت با حضور کمرنگ رای دهندگان مواجه شد ‘ حدود ۷۰%  حائزین شرایط در انتخابات شرکت کردند و چاندریکا کوماراتونگا مجددا در مقام خود ابقاء شد. در ماه های آوریل و مه ۲۰۰۰ ‘ ببرهای تامیل کنترل تمام قسمت های شبه جزیره جفنا را در اختیار خود گرفتند . در نیمه اول سال ۲۰۰۱  ‘ نیروهای دولتی برای باز پس گیری تنگه فیل که سال قبل از دست داده بودند ‘ حمله بزرگی را تدارک دیدند ‘ که با شکست سنگین مواجه شدن و به مواضع قبلی خود عقب نشینی کردند.

کمی پس از آن ببرهای تامیل با تصرف فرودگاه  بین المللی باندرانایکه و پایگاه هوایی مجاور آن ‘ حدود نیمی از هواپیماهای مسافری  و جنگی را از میان بردند و مخازن نفت آن را به آتش کشیدند.  منازعات میان احزاب ائتلافی حاکم نیز بالا گرفت و با برگزاری انتخابات پیش از موعد  در دسامبر سال ۲۰۰۱ ‘ حزب اتحاد ملی به رهبری رانیل ویکرمه سینگهه روی کار آمد. دولت جدید تلاش های بیشتری را برای حصول تفاهم با ببرهای تامیل آغاز نموده و چشم اندازهای  تازه ای را برای حصول به صلح و پایان دادن به جنگ داخلی ۲۰ ساله این کشور پیش روی گذارده است.

با همکاری

راهنما

هتـــل ها

نمایش هتل ها

خرید آنی بلیط با کارت شتاب

سامانه خرید و رزرو

ورود به سامانه
تلفن اضطراری 88932998-88932996-88932990-88932558تمامی حقوق سایت برای شرکت پارس تراول محفوظ است . هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد - 5.053
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید: parstraveliran@